Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Přesně v duchu Tulipánového měsíce a tak, jak tulipány fungují. Prvního března začíná měsíční maraton aktivit pro onkologicky nemocné a jejich blízké a na jejich podporu. Zapojit se může kdokoli, a to fyzicky, online, nebo zprostředkovaně. 1. března začínáme – připojte se!

Po temnotách, zimě, dlouhé noci, období stažení se jednoho dne začnou objevovat první náznaky v podobě zelených lístků. Ty sílí a vyrážejí za světlem navzdory venkovní nepřízni, aby pak předvedly nádherný květ, který přiláká hladové včely a nabídne obživu. Stejně tak neomylně a s vervou přichází březnový Tulipánový měsíc, letos již podeváté. Opět přináší s jarem i naději.

A předvede pestrou nabídku aktivit pro širokou veřejnost i v roce 2021. Zapojit se může každý. A na co je možné se těšit?

  • Zahájení Tulipánového měsíce proběhne online 1. března v 19.00 na www.tulipanovymesic.cz/zahajeni a bude o vyprávění, písničkách Evy Cendors a psychosociální pomoci.
  • Jako každý rok bude možné po celý březen zakoupit tulipány on-line, poslat je blízkým a zároveň 30 % podpořit bezplatné služby Amelie na www.tulipanovymesic.cz/benefice.
  • K poslechu nabídli pro onkologicky nemocné i jejich blízké herci Divadla pod Palmovkou nahrané pohádky, povídky a další dílka. Poslechnout si je lze bezplatně na  www.tulipanovymesic.cz/palmovka.
  • V nabídce jsou i velmi zajímavé online přednášky: Psychická první pomoc v období akutní krize nebo Jak na lepší spánek či Život v přesahu Anny Hogenové. Více na www.tulipanovymesic.cz/akce.
  • Každé Centrum Amelie vytváří své aktivity jako vycházky, workshopy nebo dny otevřených dveří.

Všechny akce jsou zdarma a chtějí poukázat na potřebu podpory v nemoci, na psychosociální potřeby, které bývají opomíjeny, ale i na prostou možnost pomoci někomu, kdo je v těžké životní situaci kvůli nemoci své nebo svého blízkého. Proto se pořádají i různé akce na onkologických odděleních, lůžkách a ambulancích, a to včetně výzdoby, pro niž připravila své příspěvky veřejnost.

„Chceme nemocným nabídnout přímou podporu nejen od nás, kteří se tím celoročně zabýváme, ale i od lidí mimo. Záleží nám na tom, aby lidé v nemoci nezůstávali sami a díky veřejnosti se to každoročně daří. A je třeba říci, že se zapojují dobrovolníci, školy, zdravotníci i jednotlivci a neformální skupiny. Těm všem patří dík,“ říká ředitelka Amelie, z.s., Michaela Čadková Svejkovská.

Logo amelie

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí spolku je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života, a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci Amelie, z.s., na oficiálních webových stránkách.

Zdroj, foto: Amelie, z.s.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!