Venku přituhuje, ale tulipány už vyrážejí

Přesně v duchu Tulipánového měsíce a tak, jak tulipány fungují. Prvního března začíná měsíční maraton aktivit pro onkologicky nemocné a jejich blízké a na jejich podporu. Zapojit se může kdokoli, a to fyzicky, online, nebo zprostředkovaně. 1. března začínáme – připojte se!

Po temnotách, zimě, dlouhé noci, období stažení se jednoho dne začnou objevovat první náznaky v podobě zelených lístků. Ty sílí a vyrážejí za světlem navzdory venkovní nepřízni, aby pak předvedly nádherný květ, který přiláká hladové včely a nabídne obživu. Stejně tak neomylně a s vervou přichází březnový Tulipánový měsíc, letos již podeváté. Opět přináší s jarem i naději.

A předvede pestrou nabídku aktivit pro širokou veřejnost i v roce 2021. Zapojit se může každý. A na co je možné se těšit?

  • Zahájení Tulipánového měsíce proběhne online 1. března v 19.00 na www.tulipanovymesic.cz/zahajeni a bude o vyprávění, písničkách Evy Cendors a psychosociální pomoci.
  • Jako každý rok bude možné po celý březen zakoupit tulipány on-line, poslat je blízkým a zároveň 30 % podpořit bezplatné služby Amelie na www.tulipanovymesic.cz/benefice.
  • K poslechu nabídli pro onkologicky nemocné i jejich blízké herci Divadla pod Palmovkou nahrané pohádky, povídky a další dílka. Poslechnout si je lze bezplatně na  www.tulipanovymesic.cz/palmovka.
  • V nabídce jsou i velmi zajímavé online přednášky: Psychická první pomoc v období akutní krize nebo Jak na lepší spánek či Život v přesahu Anny Hogenové. Více na www.tulipanovymesic.cz/akce.
  • Každé Centrum Amelie vytváří své aktivity jako vycházky, workshopy nebo dny otevřených dveří.

Všechny akce jsou zdarma a chtějí poukázat na potřebu podpory v nemoci, na psychosociální potřeby, které bývají opomíjeny, ale i na prostou možnost pomoci někomu, kdo je v těžké životní situaci kvůli nemoci své nebo svého blízkého. Proto se pořádají i různé akce na onkologických odděleních, lůžkách a ambulancích, a to včetně výzdoby, pro niž připravila své příspěvky veřejnost.

„Chceme nemocným nabídnout přímou podporu nejen od nás, kteří se tím celoročně zabýváme, ale i od lidí mimo. Záleží nám na tom, aby lidé v nemoci nezůstávali sami a díky veřejnosti se to každoročně daří. A je třeba říci, že se zapojují dobrovolníci, školy, zdravotníci i jednotlivci a neformální skupiny. Těm všem patří dík,“ říká ředitelka Amelie, z.s., Michaela Čadková Svejkovská.

Logo amelie

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí spolku je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života, a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci Amelie, z.s., na oficiálních webových stránkách.

Zdroj, foto: Amelie, z.s.

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!