Lidem s duševním onemocněním pomáháme s prací i zotavením

V tomto rozhovoru si povídám s vedoucím jedné ze služeb pražské neziskové organizace Green Doors, která pomáhá lidem s duševním onemocněním. Svým klientům umožňuje získávat pracovní a sociální dovednosti, které jim otevírají snadnější vstup do běžného zaměstnání. Green Doors má dlouholetou tradici. Založena byla už v roce 1993.

Vize Green Doors: „Život lidí s duševním onemocněním se odehrává v běžné společnosti a jejich zaměstnávání je samozřejmostí.“

V duchu této vize pracuje i jeden z jeho projektů Cesta do práce, která bezplatně pomáhá lidem s duševním onemocněním najít vhodné pracovní uplatnění podle jejich přání, možností a dovedností. Nedílnou součástí celého projektu je i nabídka opory, nasměrování a doprovodu klientů. Projekt věří, že lidé s duševním onemocněním mohou žít plnohodnotný život a zastávat smysluplné sociální role.

O celém projektu Cesta do práce mluví vedoucí týmu Bc. Petr Krása. 

Kdo spadá do vaší cílové skupiny?

Naší cílovkou jsou lidé starší 16 let, kteří mají duševní onemocnění. 

Existují nějaké výjimky?

Nespadají k nám lidé s poruchou autistického spektra, lidé s mentálním postižením nebo organickými poruchami.

Působíte po celé Praze?

Ano, z Prahy se na nás může obrátit kdokoli z cílové skupiny. 

Na vašich stránkách nabízíte široké spektrum pomoci. Jak byste ve stručnosti popsal vaši činnost?

Dala by se shrnout do tří pilířů. První je ze všech nejzásadnější a má také největší prioritu. Je jím podporované zaměstnávání, které pomáhá lidem v nalezení a udržení práce.

Můžete uvést nějaké příklady?

Pomáháme s vyhledáváním pracovních nabídek na internetu. Učíme lidi, jak napsat životopis, motivační dopis a jakým způsobem odpovídat na pracovní nabídky. Pomáháme jim s přípravou na pohovor a tak dále.

Jaké bývají nejčastější chyby při psaní životopisu a motivačního dopisu? 

To záleží. Naši klienti mají různé kompetence a vzdělání. U méně kvalifikovaných profesí není životopis a motivační dopis tak podstatný. Lidé často vůbec netuší, co do motivačního dopisu napsat. 

A co jim radíte?

Většinou jim říkáme, že stačí jen pár vět. Proč je ta práce pro ně zajímavá, co umějí a jaké mají zkušenosti. 

A u klientů s vyšší kvalifikací? Třeba u vysokoškoláků?

Tam tento problém nebývá. Spíš spolu životopis a motivační dopis projdeme a řekneme si nápady, které mohou využít. 

Používáte při práci s klienty, kteří uvažují o novém pracovním uplatnění, i nějaké speciální techniky?

Ano. Používáme testy v rámci kariérového poradenství nebo koučovací techniky.

Řada lidí se obává už samotného pohovoru. Věnujete se nějak i přípravě na pohovor? 

Ano, věnujeme. Pokud klient potřebuje, přípravu spojujeme s nácvikem. Klienta můžeme na pohovor i doprovodit a nabízíme konzultace s naší firemní HR manažerkou.

Pokud se vše zdaří a klient do nové práce nastoupí, nabízíte formu asistence v zaměstnání? 

Ano, ale není prakticky vůbec využívaná. Nabízíme ji některým zaměstnavatelům, kteří se na nás obracejí nebo které kontaktujeme. V praxi to znamená, že můžeme být při zaučování a pomoci klientovi správně pochopit jeho náplň práce a úkoly.

Uvedete nám nějaký příklad z praxe?

Příkladem může být situace, kdy někomu najdeme práci v úklidu. S klientem můžeme být na směně a zrekapitulujeme mu, co šéf nebo šéfová řekli. Tak si to klienti líp zapamatují. V práci nabízíme i řešení případných potíží, které se mohou časem vyskytnout. 

První pilíř nabízí opravdu pestré spektrum podpory. Co najdeme v druhém pilíři?

Druhému pilíři říkáme podpora při zotavení. Tam patří především aktivity naší peer konzultantky, která pořádá jednou týdně podpůrnou skupinu a nabízí i individuální setkávání. Peerka našim klientům předkládá svůj úhel pohledu a inspiruje je svým vlastním příběhem. Součástí pilíře je i možnost koučování klientů a další podpůrné aktivity. V současné době kolegyně připravují i arteterapeutické workshopy.

Když se zastavím u podpůrné skupiny. Co od ní mohou potenciální klienti očekávat? 

Podpůrná skupina trvá dvě hodiny a koná se každý týden ve středu od jedné do tří a její součástí je právě naše peer konzultantka, která skupinu vede společně s kolegyní sociální pracovnicí. Stačí jen přijít, není potřeba nikam volat. Skupina má dvě části. V první probíhá sdílení a tam se probírá ledaco. Od toho, co klienti řeší, s čím na skupinu přišli, až po to, jak se mají. Někdo mluví, jiný spíš poslouchá. Součástí je i zpětná vazba od ostatních. Ve druhé části se koná diskuse na domluvené téma. Tématem může být prakticky cokoli. Od partnerských vztahů až po abstraktní věci, jako je svoboda. 

Někteří lidé s duševním onemocněním mohou mít problém s pravidelným docházením. Vadí to?

Vůbec. Můžou přijít kdykoli. Skupina je otevřeným setkáním a pravidelnost není podmínkou. 

To zní skvěle. Už jsme zmínili práci peer konzultanta. Jakým způsobem u vás pomáhá kouč a kdo se této práci věnuje?

Koučování je specifická aktivita, kterou dělám v týmu já. Je to strukturovaná práce. S klientem se bavím o tom, co je jeho cílem. Dál pak spolu hledáme cesty, jak cíle dosáhnout. 

Probrali jsme dva ze tří pilířů vaší služby. Co klientům nabízí poslední pilíř?

Třetí pilíř tvoří nejrůznější vzdělávací kurzy. Příkladem je třeba počítačový kurz, kde nám jde primárně o lidi, kteří s počítačem neumějí vůbec. Na konci kurzu si zvládnou vytvořit životopis a používat mail. Během roku děláme i několik workshopů. Třeba setkání s psychiatrem, kde se lidé můžou ptát na věci, na které nebývá tolik času. V minulosti jsme měli i angličtinu nebo kurz o zdravém životním stylu.

Pro koho jsou kurzy a workshopy určené?

Obecně kurzy a workshopy nabízíme nejdříve naším klientům. Důvodem je jejich omezená kapacita. Pro veřejnost jsou určeny kurzy, které neobsadíme klienty Green Doors.  

Kde najdeme informace o aktuálně vypsaných kurzech? 

Když vypíšeme nový kurz a je v něm ještě volno, najdete ho na našem Facebooku

Plánujete v blízkém budoucnu i nějaké nové kurzy nebo workshopy?

Ano, přibude již zmíněný arte workshop, ze kterého si lidé odnesou dovednost vhledu do svého nitra, a relaxace. 

Celý koncept Cesty do práce zní skvěle. O to víc mě zajímá i její přímý dopad. Jakou máte celkovou úspěšnost při hledání zaměstnání? 

Dobrou. Přes 60 procent našich klientů si práci najde.

To je opravdu dobrý výsledek. Jak dlouho průměrně trvá její hledání?

Většinou několik měsíců, průměrně tři až čtyři. 

Zůstáváte s klienty v kontaktu i poté, co si práci najdou?

Ano, snažíme se o to. Víme, že nástup do práce je velká změna, nese s sebou značný stres a může docházet k relapsu onemocnění. Pokud si práci klienti najdou, většinou s námi spolupráci brzy ukončují. Když ji ztratí, není problém se na nás obrátit znovu.

A zdá se vám, že je pro ně nové hledání práce těžší, nebo lehčí? 

Řekl bych že lehčí. Už mají tu zkušenost a jsou v celém procesu mnohem vzdělanější. 

Propsala se současná složitá doba i do nárůstu poptávky po vaší službě?

Určitě máme víc klientů než v předchozích dvou letech, ale těžko říct proč. Jestli je to našim lepším PR, roznášením letáků po psychiatrech nebo komunikací s jinými službami. Dalším faktorem je i to, že se za covidu lidi báli chodit ven a hledat práci. Částečně za to může i zdražování. Je to prostě směs všeho. 

Jakým způsobem se na vás mohou potenciální klienti obrátit? 

Na webové stránce máme kontakty. Ideálním a nejjednodušším způsobem je zavolat, případně napsat mail. 

Pokud by vaši službu chtěli naši čtenáři podpořit, kterou možnost doporučujete? 

Nejlepší formou podpory je stát se pravidelným dárcem Green Doors

Osobní otázka na závěr. Vždy jste chtěl pracovat v sociálních službách? 

Úplně původně jsem chtěl studovat psychologii, kam jsem se ale nedostal. Proto jsem šel na sociální práci, která mi přišla psychologii nejblíž. Takže jo, vlastně vždycky.

Foto: Petr Krása

Picture of Sebastián Lukas Kyčerka

Sebastián Lukas Kyčerka

Před několika lety Sebastiánovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, která zasahuje řadu oblastí jeho života. Díky podpoře rodiny, sportu a specifickému humoru snadněji překonává nástrahy vážné nemoci. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Inspirante. Sebastiánovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ