Na konferenci INSPO má premiéru informační portál E-kos

Portál e-kos.cz je místem aktuálních, přehledně podávaných a praktických informací z oblasti služeb elektronické komunikace osob se sluchovým handicapem. Jeho prostřednictvím lze telefonovat s využitím simultánního přepisu řeči volaného v reálném čase hovoru. Podrobněji se s ním seznámí 17. října v Kongresovém centru Praha účastníci konference INSPO v sekci věnované technologiím pro osoby se sluchovým postižením.

Hlavním cílem tohoto webu je soustředit na jedno místo instituce, které na svých telefonních linkách nabízejí tuto komunikační podporu, čímž se pro uživatele přepisu řeči stávají telefonicky bezbariérovými z hlediska přístupu k informacím a poskytovaným službám. 

Spolupracující instituce jsou na webu E-kos rozděleny podle oblasti působení do jednotlivých sekcí, například organizace pomáhajících profesí, zdravotnická zařízení, subjekty státní správy. Po zvolení vybrané instituce a rozkliknutí odkazu pro vyvolání přepisu řeči je volající ve spojení nejen s pracovníkem příslušné instituce, ale také s profesionálním rychlopísařem, který okamžitě a doslovně zapisuje řeč volané strany hovoru, a uživateli přepisu se tato řeč zobrazuje jako text ve speciálním okně na webu. 

Pokud volající nechce nebo nemůže do telefonu mluvit, má možnost svá sdělení psát a druhé straně hovoru je průběžně čte automat. Přepis řeči volaného však vždy zajišťuje profesionální rychlopísař. 

Z portálu je možné telefonovat s podporou simultánního přepisu řeči volaného také na soukromá čísla fyzických osob. Okamžitý přepis řeči umožňuje svým uživatelům autentický a plnohodnotný telefonický hovor. Tato služba je ideální komunikační podporou pro osoby se sluchovým handicapem, s poruchami řeči nebo hlasu a pro všechny, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk, ale ovládají ji na takové úrovni, která jim umožňuje efektivně užívat její psanou formu. 

Nově spuštěný webový portál E-kos seznamuje rovněž s dalšími službami přepisu mluvené řeči, poskytuje prostor pro sdílení zkušeností jejich uživatelů a nabízí praktická doporučení či rady v oblasti efektivní, plnohodnotné komunikace při postižení sluchu. Tento portál provozuje spolek ORBI PONTES, jehož posláním je šířit osvětu a realizovat vzdělávací aktivity v oblasti sluchového postižení s důrazem na možnosti a online nástroje pro bezbariérovou komunikaci osob se sluchovým postižením.

Portál vznikl za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR prostřednictvím programu Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a Úřadu vlády ČR prostřednictvím programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením.

Přednáška o portálu E-kos bude jednou ze 24, jež zazní na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Ve výstavní části si budou moci návštěvníci vyzkoušet různé pomůcky, aplikace či programy, které představí téměř 40 vystavovatelů.

Na konferenci je stále možné se ještě přihlásit. Program konference, jejímž mediálním partnerem je i magazín Inspirante.cz, je vystaven na https://www.inspo.cz/inspo-2021, kde je rovněž odkaz na registrační formulář. Novinkou letošního ročníku konference je způsob registrace. S ohledem na stále rostoucí počet účastníků je prvně využit profesionální systém a odbavování účastníků na konferenci.

Platba probíhá předem, odpadne zdržující placení v hotovosti při prezenci. Při registraci je možné vybrat si platbu kartou, převodem, přes Google Pay nebo na fakturu. Pokud se někdo ze zdravotních či jiných důvodů nebude moci konference zúčastnit a odhlásí se, bude mu polovina zaplacené částky vrácena.

Cena vstupenky je 600 Kč, účastníci s průkazem ZTP, ZTP/P a TP a jejich osobní asistenti zaplatí jen 300 Kč. Pro konferenci INSPO 2021 zůstávají v platnosti vstupenky zakoupené na INSPO 2020, která se kvůli pandemii konala jen on-line.

Další informace k registraci a odkaz na registrační formulář na www.inspo.cz/registrace.

Účastníci musí respektovat podmínky stanovené pro hromadné akce ministerstvem zdravotnictví. Znamená to doložit provedené očkování, prodělání onemocnění covid-19, negativní výsledek RT-PCR vyšetření nebo rychlého antigenního testu. A mít nasazený respirátor.

Zdroj: BMI sdružení, z.s.

Foto: pixabay.com

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!