Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Seminář Perspektivy inovativní léčby v České republice, který se konal 19. listopadu v rezidenci Velvyslanectví USA, řešil, jak získat pro větší počet pacientů s vážnými a vzácnými nemocemi přístup k moderní léčbě. Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) pracují společně s odbornými společnostmi i pacientskými organizacemi na tom, aby o moderní léčbu nemuseli lékaři čím dál častěji žádat prostřednictvím paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Na semináři Perspektivy inovativní léčby, kterou organizovala nezisková organizace Revenium, diskutovali ministr zdravotnictví, Adam Vojtěch, náměstek generálního ředitele VZP David Šmehlík, ředitelka SÚKL Irena Storová, předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová, předsedkyně pneumologické společnosti Martina Vašáková a ředitelka Onko Unie Petra Adámková. Pozdravit účastníky semináře přišel velvyslanec USA Stephen B. King.

Hlavní okruhy diskuze byly jasně dané. Jak změnit dostupnost moderní léčby pro české pacienty a jak změnit a zrychlit systém cen a úhrad léků.

V roce 2017 přišlo Všeobecné zdravotní pojišťovně téměř 14 tisíc žádostí o výjimku podle paragrafu 16. Z nich schválila pojišťovna 85 procent. Od roku 2013 se počet žádostí téměř zdvojnásobil a náklady na léky proplacené přes paragraf 16 se od roku 2013 více než ztrojnásobily.

Ministerstvo zdravotnictví připraví podle ministra Adama Vojtěcha do konce roku paragrafové znění novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, která urychlí přístup pacientů k inovativním lékům. Do legislativního procesu by měla jít novela již v roce 2019, a pokud vše půjde hladce, v platnost vstoupit o rok později. „Paragraf 16 zůstane zachován, ale měl by v budoucnu sloužit jen jako úplná záchranná brzda pro pacienty,“ uvedl Vojtěch.

Změny připravují nejen odborníci z ministerstva, ale široká pracovní komise složená z pracovníků zdravotních pojišťoven, lékařů i zástupců pacientských organizací.

Novou metodiku k paragrafu 16 připravuje také Všeobecná zdravotní pojišťovna. Platit by měla od 1. prosince a přinese zapojení odborných společností do rozhodování, kterým pacientům může prospět standardně nehrazená léčba. Metodika má pomoci překlenout období, než začne platit připravovaná novela zákona.

„Materiál by měl významným způsobem pomoci zjednodušit přístup klientů VZP k léčivým přípravkům, které byly schvalovány správním řízením podle paragrafu 16. „Chceme otevřeně formulovat situace, kdy pojištěnec z léčby profituje, a to na základě medicíny a spolupráce s odbornými společnostmi,“ uvedl náměstek VZP David Šmehlík.

„Po dlouhé době musím chválit. Je dobře, že se součástí řízení o schvalování úhrad nákladných léčiv stanou odborné společnosti. Přesně po tom jsme dlouho volali,“ řekla na semináři předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová.

„Chceme udělat také revizi současného systému cen a úhrad, který funguje už asi deset let. Víme, že správní řízení jsou dlouhá, trvají i roky,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Právě o dlouhých řízeních o stanovení ceny a úhrady léků při vstupu na trh hovořila na semináři ředitelka SÚKL Irena Storová. Podle ní se ústav snaží zavést manažerský nástroj na sledování lhůt, chce také zjednodušit a zpřehlednit hodnotící zprávy.

„Najít způsob, jak pro co největší skupinu pacientů zajistit moderní léčbu, je naprosto nezbytné. Zdravý člověk je pro ekonomiku výrazně výhodnější než člověk nemocný, plně závislý na příspěvcích od státu,” uvedl Petr Vyhnánek, spoluzakladatel neziskové organizace Revenium, která spolu s obchodním oddělením amerického velvyslanectví seminář pořádala.

Ředitelka Onko Unie Petra Adámková kvituje, že by se těžce nemocní pacienti díky změnám mohli dostat v budoucnu rychleji k inovativní léčbě, nicméně upozornila, že by mělo být zapojení pacientských organizací do odborných skupin, které změny připravují, ještě vyšší.

Foto: Jan Hrdý

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!