Od nového roku vstoupila v platnost novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a s ní došlo ke změně úhrad u některých zdravotnických prostředků. U žádné úhradové skupiny není úhrada zrušena, u některých zdravotnických prostředků naopak narůstají předpokládané náklady systému veřejného zdravotního pojištění.

Do kategorizačního stromu, který zahrnuje hrazené zdravotnické prostředky, přibyly následující položky: prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, ochranné přilby, zdravotnické prostředky pro mobilizaci podkožních tkání, sluchadla pro vzdušné vedení pro binaurální korekci u dospělých, zdravotnické prostředky pro léčbu poruch dýchání ve spánku, konkrétně výměnná komora zvlhčovače integrovaného v přístroji, nové kategorie ortéz pro děti, přístrojové vybavení pro invazivní domácí umělou plicní ventilaci, příslušenství k elektrickým vozíkům, náplasti k fixaci filtrů HME, opravy epitéz obličejových na zakázku a individuální terapeutické úpravy sériově vyrobené obuvi.

K nárůstu výše úhrady, množstevního limitu nebo zvýšení nároku pojištěnce dochází u biokeramického krytí, sluchadel, řečových procesorů, zdravotnických prostředků pro korekci poruch zraku, bílých holí, vysoce výkonných inhalátorů, nebulizátorů s membránou, ortéz z prefabrikátu, bionických kloubů dolních končetin, tvarovek ušních, bionických protéz, příslušenství k tracheostomickým kanylám, příslušenství k hlasovým protézám, stomických pomůcek pro děti do 6 let a oprav vozíků.

Významnou změnou je rovněž umožnění preskripce zdravotním sestrám v lékařských oborech a zdravotním sestrám v domácí péči. V rámci posílení primární péče byla rozšířena preskripce praktickými lékaři o nové položky například v oblasti péče o diabetiky. U několika položek byly doplněny i jiné lékařské odbornosti v rámci preskripčního omezení. U absorpčních pomůcek pro třetí stupeň inkontinence byla zavedena povinná spoluúčast 2 % od prvního kusu.

Zdroj: sukl.cz, vzp.cz

Foto: pixabay.com

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!