Nový krevní test pro včasné vyšetření Alzheimerovy choroby

Výzkumníci z Univerzity v Göteborgu, kolegové z Univerzity v Lundu a v kanadském Montrealu představili slibný krevní test s názvem „p-tau217“ pro identifikaci či vyloučení amyloidózy v mozku (amyloid je bílkovina, resp. její fragment, která se při chorobných stavech ukládá v mezibuněčném prostoru), což je nejvýznamnější a nejranější indikátor Alzheimerovy choroby. Při použití správného pracovního postupu test poskytuje vysokou přesnost. Nejen tato studie podtrhuje význam mezinárodní spolupráce ve výzkumu.

V posledních letech bylo vynaloženo velké úsilí na vývoj biomarkerů v krvi, které by potenciálně mohly pomoci identifikovat Alzheimerovu chorobu (ACh). Tau protein, zejména jeho fosforylovaná varianta (p-tau) – a jeden z hlavních proteinů podílejících se na patologii ACh – byl v posledních letech předmětem rozsáhlého výzkumu a vývoje.

Nové krevní p-tau biomarkery, zejména varianta zvaná p-tau217, se ukázaly jako velmi slibné klinicky užitečné nástroje k vyšetření pacientů s problémy s pamětí nebo jinými časnými kognitivními příznaky, které naznačují časnou Alzheimerovu chorobu.

Nicméně existují zároveň obavy, že klasifikace časných pacientů na pacienty s „ACh nebo bez ACh“ bude mít za následek poměrně vysoké procento falešně pozitivních výsledků (jedinci s pozitivním výsledkem testu, kteří nemají ACh) a falešně negativních výsledků (jedinci s negativním výsledkem testu, u kterých se prokáže ACh na základě jiných vyšetření, jako jsou například amyloidní skeny pomocí pozitronové emisní tomografie tzv. PET).

Vědci z Univerzity v Göteborgu vyvinuli se svými kolegy inovativní strategii klinické implementace krevních biomarkerů nejen s ohledem na etické a psychologické obavy vyvolané možnou chybnou diagnózou, ale také s ohledem na vysoké náklady a potenciální zdravotní rizika zahájení léčby u lidí, kteří nemají Alzheimerovu chorobu.

Dvoufázové testování krve s vysokou přesností

Studie představila dvoufázový proces testování krevní plazmy p-tau217 pro stratifikaci rizika u pacientů s lehkou kognitivní dysfunkcí na vysoké, nízké a střední riziko mozkové amyloidózy a včasné ACh patologie. Krevní test aplikovaný v prvním kroku vykazuje velmi vysokou přesnost pro identifikaci vysoce rizikových pacientů, kterým může být v závislosti na klinické situaci buď stanovena diagnóza a zahájena symptomatická léčba, nebo mohou být v budoucnu odkázáni na specializovanou kliniku pro případné zahájení léčby choroby.

Středně riziková skupina bude zahrnovat pouze přibližně jednu třetinu pacientů, což podstatně sníží potřebu potvrzujícího vyšetření mozkomíšního moku nebo PET testování na specializované klinice, a tím i úsporu nákladů. Ve skupině s nízkým rizikem lze konečně ACh vyloučit s vysokou mírou jistoty.

Podle výzkumníků je dvoufázový model klinicky užitečnou strategií pro vyšetřování Alzheimerovy choroby.

Dvoufázové testování bylo vyhodnoceno prostřednictvím 348 účastníků s lehkou kognitivní dysfunkcí ze švédských studií BioFINDER (Univerzita v Lundu) a validováno na nezávislé kohortě TRIAD (McGill Univerzita, Montreal, Kanada).

Studie byla publikována v časopise Nature.

Zdroj: Tisková zpráva Univerzity ve švédském Göteborgu

Foto: Pixabay

Picture of Vít Kettner

Vít Kettner

Vít působí od konce 2020 v Reveniu jako projektový manažer a v současnosti má na starosti také IT podporu, podílí se na správě webů spolku včetně magazínu Inspirante. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, kde také působil krátce jako vedoucí IT oddělení. Předtím pracoval přes 14 let v Evropském sociálním fondu na MPSV. Vítek se s úžasem z rozmanitosti světa stále něco nového učí. Naposledy se pustil do studia oboru řízení IT technologií, což však mj. ze zdravotních důvodů nedokončil. Svému zdravotnímu omezení dlouho vzdoroval a odmítal si jej připustit. Nakonec se však po opakovaných hospitalizacích se svou diagnózou s pokorou smířil a těší se na každý nový den. Je ženatý s manželkou Vendulou a má syna Vojtu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ