OSVČ si mohou prohlédnout stav svých pohledávek online

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) spustila 14. ledna 2024 novou online službu Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ. Osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) v ní najdou veškeré informace o aktuálním stavu svých pohledávek, vyúčtování přehledu o příjmech, výdajích a další údaje. ČSSZ tak už nebude rozesílat vytištěné roční vyúčtování záloh na pojistné na důchodové pojištění poštou.

Přihlášení do služby

Do služby se přihlásíte prostřednictvím: 

 • Identity občana (tj. např. eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu),
 • přihlašovacích údajů k datové schránce,
 • zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS.

Veškeré informace o přístupu k online službám ePortálu ČSSZ najdete na webu Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ.

Po přihlášení do nové služby můžete: 

 • Zjistit aktuální stav všech pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ. 
 • Získat aktuální informace o stavu vašich doplatků a případných přeplatků na pojistném na důchodové pojištění včetně penále z tohoto pojistného a úhrnu neuhrazených pokut, které byly uloženy.
 • Zaplatit prostřednictvím QR kódu, který vám usnadní a urychlí celkovou úhradu evidovaných splatných nebo dlužných částek.
 • Zjistit aktuální stav splátkového kalendáře, který se zobrazí v případě, pokud bylo povoleno placení těchto pohledávek nebo jejich části ve splátkách. 
 • Zjistit informace o posledním zpracovaném přehledu o příjmech a výdajích včetně informace o vyměřovacím základu stanoveném z přehledu, z něhož je pojistné hrazeno.

Ústřední ředitel ČSSZ František Boháček k nové službě uvedl: „Nová služba ePortálu ČSSZ Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ usnadňuje OSVČ přístup k vybraným údajům. Jde o další krok v oblasti digitalizace naší agendy, kterým snižujeme administrativní zátěž klientů i samotného úřadu a zvyšujeme informovanost. Rozšiřujeme tak nabídku našich služeb, a to s důrazem na kvalitu a jednoduchý přístup.“ 

Služba neobsahuje

Zplnomocnění jiné osoby

 • Pokud jako OSVČ využíváte služeb účetní nebo daňového poradce, můžete tuto osobu zplnomocnit k zastupování, a to elektronicky prostřednictvím tiskopisu Plná moc k úkonům a službám ČSSZ
 • Zmocněná osoba pomocí tiskopisu oznámí své pověření příslušné OSSZ a k tiskopisu pak přiloží plnou moc. 
 • Pověřená osoba se přihlašuje prostřednictvím svých osobních identifikačních údajů.
 • U již zaevidované plné moci je možné upravovat její rozsah, nebo je možné plnou moc podle potřeby případně zrušit.
 • Udělené zmocnění se nevztahuje na oprávnění činit úkony v rámci případného správního či jiného řízení, v jehož důsledku je vydáváno rozhodnutí.

Aktualizace nové služby

Služba je aktualizována v týdenních intervalech (vždy k poslednímu pracovnímu dni uplynulého kalendářního týdne). Z tohoto důvodu jsou zohledněny pouze informace a platby zpracované nejpozději do tohoto dne.

Když údaje nesouhlasí

V případě nesouhlasu vašich podkladů s údaji zobrazenými ve službě se obraťte na příslušnou OSSZ, která vede vaši evidenci. Kontakty naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Zdroje: 

ČSSZ pokračuje v digitalizaci – spustila novou online službu „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“, ČSSZ

Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ, ePortál ČSSZ

Informace o zaplaceném pojistném na nemocenské pojištění OSVČ, ePortál ČSSZ

Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ, ePortál ČSSZ

Plná moc k úkonům a službám ČSSZ, ePortál ČSSZ

OSVČ nově zjistí stav pohledávek na sociálním pojistném, penále a pokutách online, Podnikatel.cz

Portál Identity občana, Identita občana

Kontakty, ČSSZ

FB Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Foto: Pixabay, FB ČSSZ

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!