Pandemie tvrdě dopadla na znevýhodněné studenty

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pocit osamění, ztráta motivace ke studiu, velká míra stresu z přechodu na osobní samostudium, dokonce pocit vyhoření. To jsou zátěžové situace, které pandemie covid-19 a online výuka postavily před studenty vysokých a středních škol se zdravotním či sociálním znevýhodněním, jež podporuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) ve svých stipendijních programech. Ukazuje to průzkum VDV mezi stipendisty programů Fond vzdělání a Stipendia Nikoly Tesly, jehož výsledky nadace představuje veřejnosti.

„Naše nadace dlouhodobě podporuje studenty, kteří mají ztížený přístup ke vzdělání. Pandemie jejich situaci ještě více zkomplikovala. Zmíněným průzkumem jsme chtěli zmapovat míru negativních dopadů, abychom mohli studentům ulehčit jejich situaci a nabídnout další pomoc,“ říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Pomoci studentům může i veřejnost, a to přispěním na sbírku, kterou vyhlásila naše nadace.“

Průzkum „Jak pandemie ovlivnila přístup ke vzdělání znevýhodněných studentů“ zpracoval VDV formou dotazníkového šetření od 7. do 12. května 2021 mezi stipendisty v nadačních programech Fond vzdělání a Stipendia Nikoly Tesly. Stěžejním cílem průzkumu bylo zjistit subjektivní dojem studentů z distanční výuky během pandemie, zejména získat odpověď na otázku, zda a případně jak vzdálená výuka ovlivnila jejich přístup ke vzdělání.

Nejvíce se průzkumu zúčastnili studenti vysokých škol a univerzit – 65 %. Dalšími jsou studenti středních a vyšších odborných škol. 45 % z dotazovaných uvedlo, že distanční výuka měla dopad na jejich přístup ke vzdělání. Z průzkumu též vyplývá, že podstatná část studentů se potýká zejména se ztrátou motivace a soustředění na studium a s pocitem sociální deprivace. Také s neadekvátní technikou a nevhodně nastaveným systémem distančního studia.

40 % studentů odpovědělo, že pandemie ovlivnila jejich plány do budoucnosti – například stáže v zahraničí, délku studijního programu nebo způsobila ztrátu motivace k dalšímu studiu.

Dotazníkové šetření rovněž prokázalo, že největší pomocí pro vyrovnání se s obtížemi je pro studenty odpovídající a dobře fungující IT technika, jazykové či jiné speciální kurzy, ale třeba i dostupná online knihovna.

Takové byly reakce studentů:
„Časté migrény, únava, podrážděné oči, spousta zbytečných úkolů navíc, učitelé nás přetěžovali. Sedět hodiny před obrazovkou nebylo vůbec OK.“
„Nevhodnost prostředí doma ke studiu, nedostatek klidu, někdy problémy s technikou.“
„Škola sice poskytla notebook, ale je starý a nemohla jsem jej používat, seká se a je velmi pomalý. Neutáhne videohovor. Vše jsem musela dělat přes mobil.“

Sbírka na pomoc znevýhodněným studentům běží zde.

Zdroj: helpnet.cz
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!