Program časného záchytu rakoviny plic je tu pro vás

Každý rok onemocní rakovinou plic přibližně 6500 Čechů. Asi 5400 lidí ročně onemocnění podlehne. U 85 % pacientů je nemoc objevena pozdě – ve stadiu, které nelze vyléčit. Odhalit nádor co nejdříve pomáhá od ledna národní program časného záchytu rakoviny plic. V české dospělé populaci je však zatím povědomí o programu nízké. Ukázal to reprezentativní průzkum, který v červenci 2022 realizovala výzkumná agentura Evalytics pro vzdělávací platformu Plice.online u příležitosti Světového dne boje s rakovinou plic, který připadá každoročně na 1. srpen. 

Z analýzy průzkumu vyplývá, že 65 % respondentů by podstoupilo preventivní vyšetření pro odhalení raného stadia rakoviny plic, pokud by jim to lékař doporučil. Avšak pouze 38 % respondentů uvedlo, že už slyšeli o programu časného záchytu rakoviny plic (screeningu) v ČR. 39 % o něm neslyšelo a zbylých 23 % si není jistých, zda o něm slyšeli. Zajímavé je, že rozdíly v povědomí mezi kuřáky a nekuřáky jsou zanedbatelné, přitom právě kuřákům je program určen – o to víc by o něm měli být informováni.   

Kuřáci (i bývalí) se mohou hlásit sami

O screeningu by měli informovat praktičtí lékaři všechny své pacienty, kteří jsou současnými či bývalými kuřáky se zátěží 20 balíčkoroků a více (20 cigaret denně po dobu 20 let, 40 cigaret denně po dobu 10 let atd.). Kuřáci však na oslovení od praktického lékaře nemusí čekat a sami se mohou na účast v programu dotázat. 

„Na program časného záchytu karcinomu plic by se měli svého praktického lékaře zeptat všichni současní a bývalí kuřáci. Ošetřující lékař doporučí pneumologické vyšetření na základě zátěže – počtu vykouřených cigaret a roků, kdy pacient kouřil. Počáteční stadia karcinomu plic nemají příznaky a pro úspěch léčby je zásadní, aby byl nádor odhalen co nejdříve,“ popisuje MUDr. Jana Krejčí, pneumoonkoložka z Fakultní nemocnice Bulovka. Bližší informace o screeningu jsou dostupné na www.prevenceproplice.cz 

Rakovina plic ohrožuje i nekuřáky 

Průzkum také mapoval, zda si Češi uvědomují, že může rakovinou plic onemocnět i nekuřák. Povědomí o tom má 83 % respondentů (resp. s tímto tvrzením souhlasí). Zároveň však téměř polovina respondentů souhlasí s tvrzením, že většina pacientů s rakovinou plic si onemocnění přivodila svým životním stylem. Toto stigma může mít u pacientů s rakovinou plic za následek pocit viny a ovlivnit tak jejich psychiku a postoj k vlastní léčbě. 

Mezi celoživotní nekuřáky, kteří onemocněli rakovinou plic, patří také paní Ilona Mančíková. K lékaři ji přivedl přetrvávající kašel po prodělaném onemocnění covid-19, díky tomu byl nádor odhalen ve stadiu, které bylo možné operovat. „Jsem zářný příklad, že se tato nemoc nevyhýbá ani nekuřákům. Nikdy jsem nekouřila, ani nikdo z mé rodiny. Přesto mám diagnózu adenokarcinom plic. Nikdo, ani nekuřáci, by neměl podceňovat jakékoliv problémy s dechem nebo kašel. Vždy navštivte lékaře – je lepší zjistit, že nejde o nic vážného, než něco zanedbat. Kuřákům bych chtěla vzkázat: přestaňte kouřit, když tím můžete snížit riziko nejen své, ale také svých blízkých ohrožených pasivním kouřením. Jděte příkladem mladým a řekněte jim, ať kouřit nezačínají – protože sami víte, jak těžko se přestává,“ vzkazuje paní Mančíková, která se stala ambasadorkou projektu PROdýchej organizace Amelie, z.s.

Projekt pomáhá pacientům s rakovinou plic a metastatickým onemocněním plic zorientovat se v množství informací, které se jejich diagnózy týkají. Také poskytuje psychosociální podporu, mimo jiné se zpracováním pocitů viny či křivdy. „Ty mohou nemocní často zažívat – ať už to jsou kuřáci a nemoc si ‚mohli zavinit‘, nebo nekuřáci vnímající nespravedlnost, protože i když nekouřili, onemocněli. Nenechte se těmito pocity zavalovat, mluvte o tom, co cítíte, požádejte o konzultaci psychologa nebo psychoterapeuta, sdílejte s jinými,“ povzbuzuje Michaela Čadková Svejkovská, ředitelka Amelie.

Shrnutí výsledků průzkumu

Velikost vzorku: 605 respondentů

Cílová skupina: lidé starší 18 let 

Vzorek je reprezentativní pro danou kohortu v České republice

Povědomí o programu časného záchytu rakoviny plic

 • O programu časného záchytu rakoviny plic (screeningu) už někdy slyšelo 38 % lidí.
 • 39 % o něm dosud neslyšelo.
 • 23 % si není jistých, zda o něm slyšeli.
 • Častěji je program povědomý ženám (42 %) než mužům (33 %).
 • Nejširší povědomí je ve věkové kategorii 50+ (rovná polovina dotázaných).
 • Nejmenší znalost je mezi lidmi mladšími 20 let.
 • Rozdíly v povědomí mezi kuřáky a nekuřáky jsou zanedbatelné.

Uposlechnutí doporučení lékaře podstoupit vyšetření pro odhalení raného stadia rakoviny plic

 • Pokud by lékař doporučil preventivní vyšetření pro odhalení raného stadia rakoviny plic, většina lidí by na jeho doporučení dala (65 %), zatímco 13 % by spíše nebo určitě nešlo, 21 % neví.
 • Přístup se nijak neliší mezi kuřáky a nekuřáky.
 • Obecně lze říci, že s věkem roste ochota nechat se na doporučení lékaře vyšetřit.
 • Maximální ochotu nalezneme v segmentu lidí starších 60 let (71 %), naopak nejnižší u lidí mladších 20 let, kde by celých 30 % na radu lékaře spíše nebo určitě nedalo.

Souhlas s tvrzením, že většina pacientů s rakovinou plic si onemocnění způsobila sama

 • S tvrzením, že většina pacientů s rakovinou plic si onemocnění přivodila svým životním stylem, souhlasí téměř polovina dospělé populace.
 • Důležité je, zda dotyčný kouří či v minulosti kouřil: s tvrzením souhlasí 68 % celoživotních nekuřáků a 53 % nynějších či bývalých kuřáků.
 • Čím starší člověk je, tím je více přesvědčen, že kuřáci si svou rakovinu plic způsobují sami.
 • Nejvíce jsou o tom přesvědčení lidé starší 60 let, kde tomu věří 69 % (proti nejmladším, kde je to 52 %).

Povědomí o riziku onemocnění u nekuřáků

 • Povědomí o tom, že rakovinou plic mohou onemocnět i nekuřáci, má v ČR 83 % (resp. s tímto tvrzením souhlasí).
 • Nejširší povědomí o tom je ve věkové skupině 50+ (88 %), naopak nejnižší u nejmladší pod 20 let (70 %).

Povědomí o možnosti vyléčení chirurgickou cestou v případě odhalení nádoru v raném stadiu

 • S tvrzením, že pokud je rakovina plic odhalena v raném stadiu, je možné pacienta vyléčit operativním odstraněním nádoru, souhlasí 59 % lidí (pouze 6 % nesouhlasí).
 • Důležité je však i zjištění, že více než 35 % lidí v tom nemá jasno.

Zdroj: addicts.cz

Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!