Co nesmí chybět v pracovní smlouvě? Na co si dát pozor při vstupu do nového zaměstnání? Jaké máme druhy pracovního poměru? Na to a mnohé další se pokusíme odpovědět v dalším článku z oblasti pracovněprávní problematiky.

Máme tu léto a s ním přichází i větší možnost nejrůznějších přivýdělků a sezonních prací. Už od nás víte, že i jako lidé s přiznaným invalidním důchodem si můžete bez větších omezení přivydělávat. Na co si dát ovšem pozor, když vstupujete do nového pracovního poměru?

Pracovní poměr nebo Dohoda mimo pracovní poměr

Český zákoník práce rozlišuje několik možností pracovního začlenění. Jako zaměstnanec můžete pracovat v hlavním pracovním poměru na dobu určitou, či neurčitou. V takovém případě podepisujete se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, lidově řečeno „pracujete na smlouvu“. V případě, že budete mít přiznaný stupeň invalidity, může si vás zaměstnavatel počítat do povinného podílu zaměstnaných osob se zdravotním postižením. Tehdy je třeba doložit posudek o přiznání stupně invalidity od ČSSZ a dokument, že pobíráte invalidní důchod. Následně můžete vy i zaměstnavatel uplatňovat slevu na daních. Řada velkých zaměstnavatelů má připraven speciální benefitový program pro zaměstnance se zdravotním postižením (dny volna navíc, body navíc v cafeterii, nejrůznější příspěvky na pomůcky, rehabilitace, speciální stravu ad.). 

Nikdo vás nesmí nutit, abyste odtajnili svůj zdravotní stav, nicméně když si všichni budeme hrát na to, že jsme zdraví, nikdy si nezvykneme, že mezi námi žijí také lidé, kteří úplně zdraví být nemusí, a nikdy nepochopíme potřeby ostatních, jež mohou vyplývat z jejich postižení či nemoci. Buďte silní, osvětoví a přistupujte k tomu tak, že po vás může přijít do kolektivu někdo se stejnou diagnózou a vy mu prošlapáváte cestičku. Změna se projeví i mimo pracovní oblast: když se v práci přiznáte, kolegové pak mohou ve svém osobním životě předávat zkušenosti s vaší diagnózou a tím vzniká obecné povědomí „o tom či onom“. Myslím, že předsudky často vznikají na základě nevědomosti a nedostatku informací o určitém problému. Když se mě někdo ptá na moje zdravotní postižení, jsem maximálně otevřená. Jsme lidé, naučme se proto spolu komunikovat na úrovni.

Pro příležitostné pracovní uplatnění často zaměstnavatelé nabízejí tzv. „práci na dohodu“. V případě krátkých brigádnických nabídek je to zcela oprávněné, v praxi se však často setkáváme s tím, že zaměstnavatelé tento typ dohod zneužívají, aby například prodloužili zkušební dobu nebo nemuseli hradit vaše stravování. Řeknou vám: „Nejdříve vám dáme dohodu (DPP), a až vyčerpáte její limit (300 hodin ročně), přejdete na pracovní smlouvu.“ Vždy zvažte, zda pro takového zaměstnavatele chcete skutečně pracovat. V klasické Dohodě o provedení práce totiž nemáte nárok na dovolenou, můžete mít nižší odměnu, nemusíte být zahrnuti v benefitovém systému zaměstnavatele. Buďte na pozoru v případě, že máte zájem o trvalý pracovní poměr a nový zaměstnavatel navrhne toto řešení. Nikdo vám nezaručí, že po dvou měsících skutečně dostanete možnost na pracovní poměr přejít. 

Osoby ve třetím stupni invalidity jsou státní pojištěnci, zdravotní pojištění za ně tedy hradí stát a doba pobírání invalidního důchodu je započtena do povinné doby pojištění pro nárok na starobní důchod. V případě, že vám jde o přivýdělek a nelpíte na dalších benefitech pracovního poměru, není překážkou setrvat u zaměstnavatele na dohodu dlouhodobě. Slevy na daních si pak uplatňovat můžete, zato zaměstnavatel na vás jako OZP v takovém případě ne. 

Pozor si ovšem musí dát lidé v prvním a druhém stupni invalidity, kde jsou státem hrazeny pouze výlohy na zdravotní pojištění a doba pobírání invalidního důchodu se nepočítá jako náhradní doba důchodového pojištění. Stát očekává, že s touto výší invalidity budete pracovat. Z Dohody o pracovní činnosti se toto tzv. „sociální pojištění“ odvádí v případě, že vaše mzda u zaměstnavatele je minimálně 2 500 Kč měsíčně. Z DPP v případě, že vyděláte minimálně 10 000 Kč za měsíc. Je třeba na to myslet, abyste do budoucna neměli problémy s tím, že až jednou dovršíte věk, který s sebou nese i nárok na starobní důchod, nebudete mít splněnu povinnou dobu důchodového pojištění. Více o výhodách brigádnických úvazků se můžete dočíst také v tomto textu.

Pracovní smlouva a její náležitosti

Aby k platnému vzniku pracovního poměru došlo, musíte se zaměstnavatelem podepsat pracovní smlouvu. Ta musí být podepsána písemně a musí obsahovat následující náležitosti:

  • Druh práce, kterou budete vykonávat: měly by být jasně definovány činnosti, za něž budete na daném místě zodpovědní. Jde o přidělené úkoly vykonávané na vámi obsazené pracovní pozici.
  • Místo výkonu práce: může být sjednáno i více míst najednou. Na základě definovaného místa výkonu práce se případně počítají zálohy na pracovní cesty.
  • Den nástupu: od jakého data je váš pracovní poměr platný. Od tohoto data se odvíjí délka zkušební doby a pracovního poměru samotného.

Dohody mimo pracovní poměr musí být sjednány také písemnou cestou. Je nutné, aby v nich byla uvedena doba, na niž se sjednávají. Nesmí chybět vymezení pracovních úkolů a odměna, za niž bude pracovník úkoly vykonávat.

Vstupní lékařská prohlídka

Před zahájením výkonu práce musí každý nový zaměstnanec absolvovat vstupní pracovnělékařskou prohlídku na specializovaném pracovišti. Lékař posoudí, zda jste schopni vykonávat pracovní pozici a činnosti uvedené v pracovní smlouvě. Může se stát, že v určitých případech, například výrobních závodech, fyzicky namáhavých provozech apod., budete muset tuto prohlídku absolvovat, i když nepůjde o hlavní pracovní poměr. 

Lékař by měl být odborníkem a správně posoudit, nakolik vaše postižení nebo nepříznivá zdravotní diagnóza ovlivňuje váš pracovní výkon a schopnost danou práci vykonávat. Je to ovšem také jenom člověk, a proto by vás nemělo překvapit, že může klást mnohdy naprosto laické dotazy. Vše si společně vysvětlete. Můžete s sebou vzít i přenosné kompenzační pomůcky, které při práci používáte. Tento „závodní“ lékař nepředává zaměstnavateli žádné podrobné informace o vašem zdravotním stavu, podává mu pouze informaci o tom, zda jste k práci způsobilí.

Přejeme vám mnoho úspěchů při hledání vhodného pracovního uplatnění a spokojený pracovní život.

Foto: Pixabay

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!