Rychlejší vyšetření pomocí nové magnetické rezonance

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA) se do pokročilého provozu dostává nová magnetická rezonance, která pacientům nabízí rychlejší a komplexnější vyšetření. Přistroj stál více než padesát milionů korun, vytváří snímky ve vysoké kvalitě a patří k nejmodernějším magnetickým rezonancím na trhu.

Co je magnetická rezonance?

Magnetická rezonance je moderní vyšetřovací metoda, která podrobně zobrazuje požadované oblasti lidského těla. Zobrazovací metoda magnetické rezonance nepracuje na principu rentgenových paprsků, ale využívá velmi silného magnetického pole. 

Magnetická rezonance je často používaná při vyšetření mozku a míchy. Nezastupitelná je také při neurologických, onkologických a ortopedických vyšetřeních.

Běžný přístroj magnetické rezonance je uzavřeným válcovitým magnetem, v němž pacient klidně leží. 

FNUSA vyměnila starý přístroj za nový

V březnu 2023 se uskutečnila výměna staré magnetické rezonance za novou a nebyla to jednoduchá záležitost. Po stavebních úpravách se rozběhl zkušební provoz, nyní budou odborníci zkoušet specifičtější a náročnější vyšetření. 

V čem se liší nový přístroj od předchozího?

„Hlavní rozdíl je ten, že velikost indukce magnetického pole je proti předchozímu zařízení dvojnásobná,“ uvedl Tomáš Holeček z Kliniky zobrazovacích metod FNUSA a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Přístroj je rovněž plně vybaven pro vyšetření celého těla a díky pokročilému systému je schopen vytvářet snímky ve vysoké kvalitě a v kratším čase než dosud. 

Proč je důležité zkracovat dobu vyšetření?

„Velkou skupinu pacientů tvoří například lidé s roztroušenou sklerózou, u kterých vyšetřujeme současně mozek i páteř, a proto je důležité, že vyšetření trvá kratší dobu,“ dodal inženýr Holeček.

Přístroj využijí i k výzkumu

Díky novému silnému gradientnímu systému je možné dělat daleko náročnější a specifičtější sekvence (například pro traktografii, spektroskopii či funkční vyšetření mozku). Proto jej odborníci chtějí využívat nejen pro stávající pacienty, ale i pro výzkum.

Zdroje

Nová magnetická rezonance nabízí rychlejší vyšetření a kvalitnější snímky, FNUSA

Oficiální stránky FNUSA, FNUSA

Pacienty u svaté Anny v Brně vyšetří novou magnetickou rezonancí, BRŇAN

MR – magnetická rezonance, Nemocnice Na Homolce

Magnetická rezonance, Affidea Brno

Foto: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Sebastián Lukas Kyčerka

Sebastián Lukas Kyčerka

Před několika lety Sebastiánovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, která zasahuje řadu oblastí jeho života. Díky podpoře rodiny, sportu a specifickému humoru snadněji překonává nástrahy vážné nemoci. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Inspirante. Sebastiánovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!