Sčítání lidu, domů a bytů z hlediska přístupnosti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

O půlnoci na sobotu 27. března začalo sčítání lidu, domů a bytů, událost zajišťována Českým statistickým úřadem, která se koná jednou za deset let. Letos poprvé je možné vyplňovat sčítací formulář online v elektronické podobě, buď na webu scitani.cz, nebo pomocí mobilní aplikace. Tato fáze právě běží a potrvá do 11. května 2021. Ve druhé fázi bude možnost vyplnit sčítací formulář v klasické papírové podobě, tak jak jsme byli zvyklí při předchozích sčítání. V tomto článku se zaměříme na právě probíhající fázi – tedy tu v online prostředí.

Možnost sečíst se online představuje, kromě větší bezpečnosti, která je v této době kvůli koronaviru namístě, nové možnosti, jak se zcela samostatně bez cizí pomoci sečíst v případě smyslového zdravotního postižení. Na prvky přístupnosti se zaměříme na následujících řádcích.

Webové stránky www.scitani.cz i mobilní aplikace ke sčítání včetně elektronických formulářů splňují požadavky zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací, což ocení především lidé se zrakovým postižením. Samotný elektronický sčítací formulář se velmi dobře vyplňuje i s pomocí asistivních technologií, jako je odečítač obrazovky pro těžce zrakově postižené uživatele.

Přihlášení do elektronického sčítacího formuláře je možné třemi způsoby. Buď zadáním čísla občanského průkazu či cestovního pasu, nebo přihlášením přes bankovní identitu, případně přihlášením přes datovou schránku.

Na webových stránkách ke sčítání je v sekci Nápověda k dispozici návod k vyplňování elektronického formuláře v podobě videa, které je opatřeno českými a anglickými titulky a překladem do českého znakového jazyka.

Detailnější informace k online fázi sčítání můžete též nalézt v záznamu webináře pro zdravotně postižené, který Český statistický úřad uspořádal 17. března, záznam je k dispozici i s tlumočením do českého znakového jazyka na youtube.com. V záznamu jsou procházeny a vysvětlovány jednotlivé položky, které je potřeba vyplnit. 

Po celou dobu sčítání je možné v případě jakýchkoliv nejasností využít podpory v podobě chatbota, který však nesplňuje požadavky přístupnosti pro uživatele asistivních technologií, další možností je podpora v podobě živého operátora na live chatu v písemné podobě. Další možností je zavolat nebo napsat přímo do kontaktního centra, které je v provozu od 12. března každý den od 8 do 22 hodin. Můžete využít následujících kontaktů: email dotazy@scitani.cz, nebo telefonní linka 253 253 683 (běžná linka) či 840 30 40 50 (tzv. bílá linka). Každé pondělí a středu po dobu online fáze sčítání lze mezi 9. a 11. hodinou dopolední využít komunikace s operátorem v českém znakovém jazyce za přítomnosti tlumočníka přes platformu Microsoft Teams, odkazy na jednotlivé videochaty naleznete na scitani.cz.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost ve dnech 17. dubna až 11. května vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, návod k jeho vyplnění naleznete rovněž v sekci Nápověda na webových stránkách scitani.cz.

Doufejme, že i přes potíže, které nastaly první den sčítání, proběhne celá online fáze sčítání lidu, domů a bytů bez větších problémů. A i díky zajištěným prvkům přístupnosti se v této fázi sečte co největší počet lidí.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Nicole Fryčová

Nicole Fryčová

Momentálně dokončuji studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět. I proto bylo studium práv mou první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia. Ve volném čase se věnuji osvětě kolem zdravotního postižení, poradenství a univerzálnímu designu, od prosince 2019 působím jako předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!