Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V rámci programu pražského kongresu Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO 2021) proběhla diskuse o stavu plánů na vymýcení viru HPV v populaci ještě v této generaci. Odborníci včetně představitelů Světové zdravotnické organizace (WHO) a Evropského parlamentu hodnotili pokroky a další výzvy v prevenci rakoviny děložního čípku – nejčastějšího onkologického onemocnění, které je s infekcí HPV spojeno a které lze prostřednictvím prevence téměř vymýtit.

Výzvu k vytvoření globální strategie pro urychlení eliminace rakoviny děložního čípku vyhlásila WHO v roce 2018 a dva roky nato se začalo s její realizací. Snahou je dosáhnout ve všech zemích míry incidence menší než čtyři případy na 100 000 žen.

Program stojí na třech pilířích, díky nimž má být už v roce 2030 dosaženo těchto cílů:

  • Alespoň 90 % žen se zachyceným onemocněním děložního čípku (s předrakovinovým stavem i invazivním karcinomem) bude adekvátně léčeno.
  • Alespoň 90 % dívek ve věku 15 let bude naočkováno proti HPV (lidskému papilomaviru), původci drtivé většiny případů rakoviny děložního čípku.
  • Alespoň 70 % dospělých žen ve věku 35 let a opakovaně ve věku 45 let bude testováno vysoce precizními a průkaznými metodami.

Kromě těchto kontrolních cílů je pro rok 2030 stanoven i cíl udržitelného rozvoje programu. Jde o dosažení 30procentního snížení globální úmrtnosti v důsledku karcinomu děložního čípku.

V České republice jsou dostupné všechny formy prevence. Rychlost, se kterou čeští lékaři a zákonodárci zavádějí programy na eliminaci tohoto onemocnění, je srovnatelná s vyspělými státy. Přesto je výskyt rakoviny děložního čípku a počet žen, jež této nemoci každoročně podlehnou, stále vysoký. Téměř každý den na toto onemocnění v Česku zemře jedna žena kvůli nedostatečnému využití všech forem dostupné prevence. V současnosti je naočkováno 60 % dívek a 30 % chlapců. Gynekologické prevence se každoročně účastní 60 % žen. HPV testy hrazené ze zdravotního pojištění jsou ženám ve věku 35 a 45 let k dispozici od loňského roku.

„Rakovině děložního čípku lze ve většině případů předejít prevencí. Všechny doporučené preventivní programy jsou hrazené ze zdravotního pojištění, přesto nejsou dostatečně využity. Klíčová je především účast žen na gynekologické prevenci, kdy můžeme včas zachytit počáteční stadia onemocnění. Očkováním proti HPV lze zamezit rozvoji HPV onemocnění a pomocí HPV testu lépe identifikovat ženy s vyšším rizikem rozvoje rakoviny,“ říká MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a mluvčí HPV College.

Možnosti prevence

Očkování proti HPV: Očkování proti HPV je nejefektivnější forma prevence rakoviny děložního čípku a dalších HPV onemocnění u žen i mužů. Vakcinace před zahájením sexuálního života zamezí rozvoji většiny případů HPV onemocnění. Očkování proti HPV přináší výrazný zdravotní benefit i pro sexuálně aktivní ženy a muže. Očkování u nich zabrání infekci dalšími typy HPV a opakované infekci.

Screening rakoviny děložního čípku: Screening karcinomu děložního čípku je systém, pomocí kterého lze zachytit onemocnění v jeho časných stadiích. Karcinomy, jež jsou způsobeny infekcí HPV, se vyvíjejí z přednádorových změn buněk.

HPV test: HPV test je moderní metodou, která zjišťuje přítomnost vysoce rizikových typů HPV infekce, jejichž přetrvání v organismu může vést k rozvoji rakoviny děložního čípku. Díky analýze DNA ze stěru děložního čípku je možné přesně určit přítomnost viru HPV a stanovit míru ohrožení rakovinou.

Prevence opravdu funguje

Důkazem, že tento princip funguje, je situace v Austrálii – jedné z prvních zemí na světě, která v roce 2007 zavedla plošný program HPV očkování pro dívky. Austrálie v roce 2013 do programu přidala také očkování chlapců. Oba programy mají dlouhodobě vysokou proočkovanost a od roku 2018 používají nonavalentní vakcínu proti HPV. Společně s očkováním probíhá paralelně screeningový program.

Za předpokladu udržení screeningu a stávajícího vakcinačního programu s vysokou mírou proočkovanosti nonavalentní vakcínou u obou pohlaví by země dosáhla incidence rakoviny děložního hrdla 1 případ na 100 000 žen do roku 2066 a úmrtnost dosáhne této hodnoty už v roce 2034.

Eliminační programy přijímají další země. Například Švédsko chce být první zemí která eliminuje výskyt nádorů spojených s HPV, počínaje rakovinou děložního čípku, do roku 2025.

Rakovina děložního čípku může být vzácná i u nás

Pro plošný efekt, který by vedl až k eliminaci HPV onemocnění v České republice, je zapotřebí zvýšit proočkovanost až k 90 % a volit očkování s nejširší ochranou proti jednotlivým HPV. „Eliminaci rakoviny děložního čípku nebrání žádné nepřekonatelné skutečnosti. Vše záleží na osvětě a ochotě veřejnosti účastnit se preventivních programů. Účast žen na gynekologické prevenci se neustále zlepšuje, ale stále je velké množství zejména starších žen, jež se domnívají, že už na gynekologické prohlídky nemusí chodit. Právě u nich je největší výskyt karcinomů v pokročilých stadiích,“ dodává MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.

HPV College doporučuje

  • Nechte své děti očkovat proti HPV. Ochráníte je proti rakovině děložního čípku a dalším HPV asociovaným chorobám v budoucnu.
  • Informujte se u svého gynekologa nebo praktického lékaře o benefitech očkování proti HPV pro vás nebo vaše blízké, kteří jsou už sexuálně aktivní.
  • Choďte na pravidelné gynekologické prohlídky. Je to spolehlivý způsob, jak včas odhalit počáteční stadia rakoviny děložního čípku.
  • Požádejte svého gynekologa o HPV test a upřesněte si vaše individuální riziko rozvoje rakoviny děložního čípku. Pokud je vám 35 nebo 45 let, máte jej hrazený ze zdravotního pojištění.
  • Neodkládejte návštěvu lékaře a nestyďte se. HPV nesouvisí s promiskuitou, setká se s ním 80 % z nás. Důležité je vaše potíže řešit včas a chránit zdraví své i partnerů.
  • Informace čerpejte z ověřených zdrojů. Kolem HPV panuje řada mýtů, obav a nepřesných informací, které brání využití všech dostupných forem prevence. Stejně jako nedostatečná znalost souvislosti infekce HPV s rozvojem rakoviny.
  • Neobávejte se vakcín proti HPV. Všechny tři vakcíny prokázaly účinnost a bezpečnost.


Zdroj: www.addicts.cz

Foto: pixabay.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!