Domov svatého Josefa pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou už dvacet let

Domov svatého Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem je v Česku jediným lůžkovým zařízením, které umožňuje komplexní specializovanou péči pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Už za necelé dva týdny oslaví dvacet let od svého otevření.

Zmodernizované prostory bývalého jezuitského kláštera, později opuštěného domova důchodců, poskytly za uplynulá dvě desetiletí lidem s nevyléčitelnou neurologickou chorobou přes pět tisíc pobytů.

Jak však zakladatel Domova svatého Josefa (DSJ) a ředitel Oblastní charity Červený Kostelec Miroslav Wajsar upozorňuje, první modelové zařízení pro terminálně nemocné v České republice, Hospic Anežky České, otevřela oblastní Charita už v roce 1995. 

„Už tehdy jsem se setkával s klienty, kteří měli roztroušenou sklerózu v pokročilém stadiu nemoci. Byly to velmi silné osobní příběhy. Všichni v hospici jsme se shodli, že bychom pro tyto pacienty měli něco udělat. Zjistili jsme však, že žádná specializovaná péče pro ně neexistuje. Právě v té době přišla nabídka daru původně jezuitského kláštera v Žirči. Ten byl v 50. letech minulého století zabaven Kongregaci sester Nejsvětější svátosti a přebudován na domov důchodců typického socialistického typu. V 90. letech se jim vrátil do vlastnictví a kongregace ho nabídla jako dar Hospici Anežky České. Po určitém rozvažování jsme se do tohoto dobrodružství pustili. Dobrodružství proto, že v té době nebyla systémově zajištěna ani hospicová péče, a do toho jsme převzali opuštěný zchátralý barokní klášter. V něm jsme začali budovat první oddělení pro nemocné roztroušenou sklerózou. První oddělení bylo otevřeno 7. prosince 2001, šlo o 14 lůžek,“ vrací se ve vzpomínkách o dvacet let zpátky Miroslav Wajsar, který působí jako jáhen ve farnosti Červený Kostelec.

Zaměření právě na pacienty s roztroušenou sklerózou podle něj vycházelo i z toho, že šlo o první a modelové zařízení, a tak jeho zakladatelé hledali zkušenosti a inspiraci. „Našli jsme je u profesorky Evy Havrdové, jedné z předních českých odbornic na léčbu roztroušené sklerózy. S ní i jejími kolegyněmi spolupracujeme dodnes. Na základě poskytnutých odborných znalostí jsme pochopili, že právě rehabilitace je klíčovou součástí péče. Inspiraci, jak takové zařízení vybudovat, jsme našli v podobných zařízeních v Anglii a v Německu, která jsme díky spolupráci s místními Charitami měli možnost navštívit. Tehdy jsme tam například obdivovali, že si klienti mohou otevřít okno dálkovým ovladačem. Dnes mají tuto možnost i naši klienti,“ říká dále Miroslav Wajsar a připomíná i to, na co kladou všichni pracovníci DSJ velký důraz: „Totiž aby byl opravdu domovem, aby tam nechyběla tato lidská rovina. K tomu patří určitě i snaha co nejvíce udržovat a podporovat kontakt pacienta s rodinou a zejména možnost zůstat co nejdéle v domácím prostředí.“ 

Za předchozí dvě desetiletí se podařilo v areálu DSJ opravit sedm barokních objektů, revitalizovat park, náměstí i bylinkovou zahradu. Domov poskytl více než pět tisíc pobytů. Ale zajistit finance na provoz Domova je často hodně náročné.

„Je pravidlem, že počátkem každého roku se musíme vyrovnávat se situací, kdy nám chybí 15 až 20 procent prostředků a zároveň jsme v nejistotě, zda nám budou přiděleny státní dotace. Kdyby nepřišly, byla by ztráta ještě mnohem větší. Takže těch uplynulých dvacet let považuji za období důvěry v Boží požehnání. Důvěry v to, že pokud se budeme snažit v rámci našich možností poskytovat dobrou péči a obyvatelé se u nás budou cítit jako doma, tak můžeme s důvěrou spoléhat i na jednotlivé dárce a sponzory. Bez nich bychom fungovat nemohli. A proto bych jim všem chtěl moc poděkovat,“ dodává Miroslav Wajsar.    

V současnosti je v areálu Domova svatého Josefa ve čtyřech budovách 88 lůžek pro nemocné roztroušenou sklerózou. O klienty pečuje více než 100 pracovníků přímé péče. Za 20 let bylo poskytnuto přes pět tisíc rehabilitačních pobytů.

Jaké jsou plány do dalších let?

Odpovídá Dominik Melichar, vedoucí DSJ: „V tuto chvíli neuvažujeme o rozšíření kapacity dlouhodobých pobytů. Jsme si totiž vědomi toho, že ani dvacet dalších lůžek navíc nic zásadního neřeší. Na takové pobyty totiž evidujeme přes 140 neuspokojených žadatelů. Při razantním navýšení počtu lůžek by se také vytratil domácí charakter našich služeb. Naším posláním je utvářet skutečný domov pro ty, kteří doma už být nemohou, i pro ty, kdo se k nám jako domů vracejí. Vzhledem k tomu, že ani v delším čase nedokážeme přijmout všechny žadatele o službu, rozhodli jsme se, že jim a všem dalším potřebným začneme pomáhat přímo u nich doma. Podpoříme je našimi zkušenostmi prostřednictvím online poradny. Máme však i další záměry. Chtěli bychom rozšířit zázemí pro Odlehčovací služby, vybudovat Centrum pro rodinné pečující, získat větší kapacitu pro ubytování rodinných příslušníků a především nás čeká obnova pacientských pokojů na odděleních, která slouží už dvacet let.“

Chcete pomoci? Kupte si Domovenku

Projekt Domovenka, který DSJ připravil a spustil v roce 2020, nabízí každému z nás příležitost udělat dobrou věc pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Domovenka je poukaz na jednu hodinu cvičení pro jednoho pacienta s roztroušenou sklerózou. Dárce zaplatí za jednu Domovenku 290 korun. Díky darované Domovence poskytne Domov cvičení a poradenství v oblasti fyzioterapie, léčby ran, logopedie, psychoterapie i alternativní komunikace, dále sociální i další poradenství. „Pokud se podaří získat dostatek financí, pomůžeme stovkám lidí v jejich nepříznivé situaci. Přispějeme i k tomu, aby byli více soběstační,“ vysvětluje vedoucí DSJ Dominik Melichar. Podle něj projekt vychází z myšlenky, že všichni si potřebujeme pomáhat. Ale někteří z nás tu pomoc potřebují víc. Domovenku mohou zájemci darovat na www.domovenka.cz.

S využitím podkladů Jana Staňka, mluvčího Domova svatého Josefa

Foto: Domov svatého Josefa

Břetislav Lapisz

Břetislav Lapisz

Rodák z Českého Těšína prožil dětství v nedalekém Havířově, od konce studií v roce 1990 bydlí v Ostravě. Absolvent učitelství Pedagogické fakulty Ostrava (obor čeština – dějepis) se zajímá o novodobou historii, jeho největším koníčkem je sledování sportovních přenosů (od fotbalu přes hokej, stolní tenis až po šipky). Rád cestuje, jeho nejoblíbenější destinací je Slovensko. A v poslední době zahradničí (s poměrně mizernými výsledky). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Roztroušená skleróza jej „provází“ od roku 1998.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!