Tulipánový měsíc přinesl jaro i naději – už podesáté

S koncem března končil i 10. ročník Tulipánového měsíce. Ten přivolával s jarem i naději pro onkologicky nemocné a jejich blízké. Podařilo se i letos něco nového? Ano, rozkvetlo přes 34 onkologických  pracovišť v 18 nemocnicích, zapojilo se téměř 6 tisíc dětí i dospělých. Hlavně se však změnilo něco uvnitř  mnoha lidí – jejich zážitky o tom vyprávějí.

„Udělat s dětmi pár výrobků nebyla žádná starost ani pro mě, ani pro kolegyně, je to radost. Hřeje nás dobrý  pocit, že můžeme v pacientech vykřesat alespoň nějakou naději a povzbudit je v jejich léčbě. Věřte, že jsme to dělali všichni rádi,“ říká paní učitelka Lucie Braná, která se žáky tvořila výrobky na výzdobu Nemocnice Na Pleši. A dodává: „Zdraví je dar a nikdy nevíme, co kohokoliv z nás může potkat. Pak i my budeme rádi za jakákoliv slova  podpory či jiné činy.“ 

Díky takto zaslané výzdobě se podařilo změnit na chvíli prostředí nemocnic, kde onkologicky nemocní tráví hodně času. Alenka S. z Chrudimi, která navštěvuje onkologickou ambulanci FN Hradec Králové pravidelně už několik let, o výzdobě říká: „Celá čekárna v ambulanci najednou rozkvetla obrázky. Chodím a prohlížím si je tady s paní a máme si o čem povídat. Moc se mi líbí obrázek od Petra. Je to hezké a milé!“ 

Některé příběhy jsou dechberoucí – jako ten paní Moniky. „Před pár lety jsem se jen díky tulipánu mohla  rozloučit s dědou. Ve škole jsme malovali tulipány, že těmi nejlepšími budou vyzdobeny chodby onkologických oddělení v celé republice. Můj děda zrovna ležel na onkologii na Bulovce, a jelikož jsem nebyla plnoletá, tak mě  za ním nechtěli pustit, abych se rozloučila. Jenže ten můj tulipán se dostal přímo před dveře dědova pokoje (neměli jsme ani společné příjmení) a poslední, co děda udělal, že poprosil, ať ho tam zavedou, aby se na  něj mohl podívat. Takže díky za to.“ 

Nicméně Tulipánový měsíc nejsou jen výzdoby, ale i informovanost. Rozdaly se a byly k vidění desítky letáků, plakátů, programů a upoutávek. Uskutečnily se veřejné akce a přednášky, workshopy. Doba je náročná, mnoho lidí zůstává kvůli své nemoci i covidu uzavřeno doma či se straní dlouhodobě společnosti, jsou odříznuti od venkovního světa i od svých blízkých víc než dřív. A právě proto Tulipánový měsíc plnil svůj jasný a jednoduchý cíl: dát onkologicky nemocným lidem najevo, že nejsou sami, někdo na ně stále myslí a i na dálku jim posílá vzkaz podpory a naděje.  

Tulipánový měsíc skončil. „Ale stále je možné poslat vzkaz někomu, o kom víte, že potřebuje podporu. Pošlete vzkaz, že na něj či na ni myslíte, že jste s nimi,“ dodává Michaela Čadková Svejkovská, za pořádající Amelii, z.s. „A pokud byste se chtěli zapojit i přes rok, nyní máme školení pro dobrovolníky do nemocnic. Ty totiž otevírají po několika měsících své dveře pro dobrovolníky u lůžek či na ambulancích.“

Amelie se už od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací o publikacích a neziskové organizaci Amelie, z.s., lze nalézt na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz. Tulipánový měsíc už 10. ročníkem nabízel v březnu propojení onkologicky nemocných a zdravých pod mottem „přinést s jarem i naději“. Podával informace, vzdělával a upozorňoval na psychosociální pomoc v nemoci. Více  informací a fotogalerie z akcí lze najít na webu Tulipánového měsíce 2022: https://www.tulipanovymesic.cz. Dobrovolnický program Amelie od roku 2009 pravidelně přivádí proškolené dobrovolníky do nemocnic. Dobrovolníci pak onkologicky nemocným v nemocnici nabízejí běžný kontakt, rozhovor, předčítání a drobné aktivity pro narušení stereotypu a relaxaci. Na duben se připravují dvě školení dobrovolníků tak, aby jejich činnost v nemocnicích byla bezpečná. Dobrovolníci působí ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, ve Fakultní nemocnici Bulovka, Ústavu hematologie a krevní transfuze, Fakultní nemocnici v Olomouci, Fakultní  nemocnici v Hradci Králové, Nemocnici Na Pleši ve Středočeském kraji a nyní se připravuje start dobrovolnického programu i v Krajské nemocnici Liberec. Více o dobrovolnickém programu i školeních na odkazu: https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/dobrovolnicky-program/.

Logo amelie

Zdroj: Amelie, z.s.

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!