Umělá kůže prokázala účinnost po implantaci u těžkých popálenin

Vědci z Univerzity v Granadě (UGR) prokázali, že UGRSKIN, umělá kůže, kterou vyvinuli v roce 2012 a implantovali prvním pacientům v roce 2016, je účinná a histologicky podobná lidské kůži.

Vědci z UGR prokázali účinnost a životaschopnost umělé kůže UGRSKIN, kterou vyvinuli v roce 2012 a která se ukázala jako vysoce přínosná při léčbě pacientů se závažnými popáleninami. Umělá kůže nezpůsobuje žádné vedlejší účinky ani významné komplikace.

Výzkumná skupina pro tkáňové inženýrství katedry histologie na Lékařské fakultě UGR a Výzkumný ústav pro bioléčbu v Granadě – inovační skupina v oblasti navrhování a výroby umělých lidských tkání – vynalezla a v roce 2012 představila model umělé kůže s názvem UGRSKIN. Model je založen na lidských kožních buňkách a přírodních biomateriálech vyvinutých touto výzkumnou skupinou.

Léčba pacientů s těžkými popáleninami je velmi náročný zdravotnický úkol. Navzdory pokroku moderní medicíny je míra přežití pacientů s hlubokými popáleninami na velkých plochách těla stále velmi nízká. Proto je nutné vyvinout nové, skutečně účinné způsoby léčby těchto případů, jako je umělá kůže vyvinutá při UGR.

Po schválení  Španělské agentury pro léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (AEMPS) byla UGRSKIN poprvé použita v roce 2016 k léčbě pacienta se závažnými popáleninami na 70 % těla na předním popáleninovém oddělení v Andalusii, které se nachází ve Fakultní nemocnici Virgen del Rocío v Seville, s dobrými výsledky. Od té doby bylo ošetřeno celkem 15 pacientů (8 dospělých a 4 děti) s celkovou mírou přežití téměř 80 %.

Pacienti léčení umělou kůží UGRSKIN zaznamenali zlepšení kvality svého života a některým se dokonce podařilo překonat sportovní výzvy, jako je lezení do vysokých hor a účast na náročných sportovních soutěžích.

Na tiskové konferenci, jež se konala na Lékařské fakultě UGR, kde byla umělá kůže navržena, představil výzkumný tým svou následnou a histologickou analýzu prvních 12 pacientů léčených přípravkem UGRSKIN. Tyto výsledky vedly k výzkumnému článku „Histologické hodnocení nanostrukturovaných fibrin-agarózových kožních náhražek naroubovaných u popálených pacientů. Časová studie“, publikovaném v odborném časopise Bioengineering & Translational Medicine.

„Po implantaci se UGRSKIN rychle spojila s tkání pacienta a téměř okamžitě se vytvořila epidermis velmi podobná normální lidské epidermis, čímž pomohla ochránit pacienta před možnými vnějšími patogeny. Dva měsíce po implantaci se navíc dermis implantované tkáně dokázala sama postupně přetvořit, až se stala histologicky podobnou normální dermis,“ vysvětluje profesor Miguel Alaminos Mingorance.

Tiskové konference UGR (které předsedal rektor UGR Pedro Mercado) se zúčastnil Álvaro Trigo Puig, jeden z pacientů, kteří dostali umělý kožní implantát v roce 2018. Álvaro je 28letý mladík z Madridu, který utrpěl popáleniny na 63 % své kůže při vážném požáru v roce 2018. Jeho zranění ho zanechala v kómatu po deset dní a strávil čtyři měsíce v Univerzitní nemocnici Virgen del Rocío v Seville.

Od obdržení umělého kožního implantátu navrženého v UGR Álvaro Trigo organizoval a prováděl dálkové sportovní akce pro charitu. Mimo jiné vystoupal na Kilimandžáro a Mont Blanc a přeplaval Gibraltarský průliv mezi městy Formentera a Ibiza a z ostrovů Cíes do galicijského Viga se spoutanýma nohama.

Předběžné výsledky projektu představeného v UGR byly oznámeny na mezinárodních fórech v Berlíně, Curychu, Nantes a Šanghaji. V důsledku tohoto průlomu bude další setkání Evropské sítě pro inženýrství kožních tkání pro závažné popáleniny uspořádáno v Granadě v červnu 2024 skupinou pro výzkum tkáňového inženýrství.

Zdroj: Univerzita v Granadě
Foto: Pixabay

Picture of Vít Kettner

Vít Kettner

Vít působí od konce 2020 v Reveniu jako projektový manažer a v současnosti má na starosti také IT podporu, podílí se na správě webů spolku včetně magazínu Inspirante. Vystudoval Fakultu sociálních věd UK, kde také působil krátce jako vedoucí IT oddělení. Předtím pracoval přes 14 let v Evropském sociálním fondu na MPSV. Vítek se s úžasem z rozmanitosti světa stále něco nového učí. Naposledy se pustil do studia oboru řízení IT technologií, což však mj. ze zdravotních důvodů nedokončil. Svému zdravotnímu omezení dlouho vzdoroval a odmítal si jej připustit. Nakonec se však po opakovaných hospitalizacích se svou diagnózou s pokorou smířil a těší se na každý nový den. Je ženatý s manželkou Vendulou, má syna Vojtu a jednoho kocoura Vincka.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ