Jako malá hrála na akordeon a od třinácti stála s kytarou na folkových festivalech. Chvíli to i vypadalo, že půjde zpěv studovat. Nakonec se ale rodačka ze severočeského Chomutova rozhodla pro studium zdravotní školy. Tam měla štěstí na dobré pedagogy – lékaře z praxe, kteří ji pro obor nadchli. A štěstí na lidi kolem sebe má stomická sestra Veronika Toningerová dodnes.

V šestnácti se rozjela do Prahy, kde měsíc pracovala jako sanitářka na onko-gynekologii. Letní brigádu tam absolvovala i za rok a po maturitě na toto oddělení nastoupila. A právě tady se poprvé potkala se ženami, které měly vývod z tenkého i tlustého střeva nebo z močového ústrojí.

Jak o ně pečovat se učila od chirurgických sester, které na oddělení k Apolináři docházely. Pacientkám po komplikovaných zákrocích se také často špatně hojily rány a bylo potřeba zkoušet, jaký materiál aplikovat, aby se rána co nejdříve zhojila bez dalších problémů. Vrchní sestra si všimla zájmu mladé kolegyně a poslala ji na certifikovaný stomický kurz.

Veronika Toningerová ke svým začátkům říká: „Ačkoli se mi na oddělení líbilo, byla jsem vždycky trochu rebel. Chtěla jsem poznat víc a taky to, jak to chodí jinde. Proto jsem postupně pracovala na třech dalších pracovištích, abych poznala, že jsem náturou chirurgická sestra.“

Když ji pak její školitelky z I. chirurgické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze chtěly k sobě, souhlasila.

Vyjednávání o větší sortiment pomůcek

Začala pracovat jako stomická sestra, jejímž úkolem je provést pacienty předoperační přípravou, postarat se o ně po operaci a také jim pomoci vybrat pomůcky na míru, až budou propuštěni domů.

S pomůckami se pracuje i v ambulanci. „Každý pacient je jiný, každá komplikace je jiná, a ne každá pomůcka či postup každému sedí,“ upřesňuje.

A právě malý výběr pomůcek pro stomiky přiměl sestru Veroniku k tomu jít za vedením. To jí podpořilo. Dostala svolení pátrat, zkoušet a vyjednávat. Časem se podařilo rozšířit sortiment pomůcek na více než čtyři sta položek.

K tomu studium vysoké školy i další odborné vzdělávání v oboru všeobecné chirurgie. Začala jezdit na konference, přednášet a taky sama školit.

Pokud totiž chcete v rychle se měnícím oboru držet krok s novinkami, bez studia se to neobejde. „Aby mi pacienti věřili, musím být ‚pevná v kramflecích‘,“ říká Veronika Toningerová s tím, že se vzdělávat ani v budoucnu nepřestane a dál bude hledat nové cesty, jak nemocným ulevit a usnadnit život.

Říkají si „fanatická čtveřice“

Veronika Toningerová pro účinnou pomoc stomikům postupně nadchla tři své kolegyně. Ty o sobě tvrdí, že jsou „fanatická čtveřice“.

Jedna ze sester má na starosti poradnu, kde stomikům od pondělí do pátku radí se vším, co potřebují – od výběru a péče o stomické pomůcky přes možnosti sportovního vyžití až po vhodný stravovací režim.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici navíc Veronika od května nově vede stomické sestry ze všech oddělení. Budou tak společně zlepšovat komplexní systém péče nejen v pražské nemocnici. Stále tu totiž chybí systémem podporovaná spolupráce sester po celé republice a dobře dostupná péče i pro nemocné v regionech, včetně informací o tom, na koho a kam přesně se obrátit.

Ve VFN mají navíc letité zkušenosti s pacienty s komplikovanými stomiemi a tyto zkušenosti by rádi předávali dál svým kolegyním, sociálním pracovnicím a expertům, kteří se zaměřují na způsob stravování stomiků i veřejnosti.

Veronika Toningerová je v kontaktu také s pacientskými organizacemi. Obzvlášť si pochvaluje spolupráci s NEJSEMTABU. „My jdeme ven s myšlenkami, Tereza Nagyová ale neváhala odhalit tělo,“ říká s obdivem. A upřesňuje, že jsou si s Terezou podobné. Mají vize, nápady, a to nejlepší by chtěly hned…

Veronika Toningerová po patnácti letech praxe u lůžka shrnuje, že je vděčná všem, kdo ji trpělivě učili. Nejvíc jí ale prý dala péče o onkologické pacienty a komunikace s jejich blízkými.


Veronika Toningerová (34)

  • 15 let působí v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, kde prošla několika odděleními.
  • Dlouho byla staniční sestrou na I. chirurgické klinice VFN. Nyní má nově na starosti tým stomických sester ze všech oddělení nemocnice.
  • Pečovala už téměř o 1500 stomiků, tedy pacientů, kteří mají proveden dočasný nebo trvalý vývod dutého orgánu (nejčastěji střeva nebo močového měchýře) na povrch těla.
Picture of Marie Zemanová

Marie Zemanová

V redakci magazínu Inspirante pracuje od června 2018. Poslední dva roky působila v časopise Zora, předtím pracovala například v České televizi, iDNES a v Economii. Od srpna 2019 píše sloupek #za-zrak. Ve facebookovém profilu Za-Zrak informuje o životě bez zraku v souvislostech. Je součástí týmu Návštěvy POTMĚ, ve kterém se nevidomí setkávají se seniory. Kromě toho aktivně naslouchá ve vlastním projektu 1 Velké ucho.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ