V praxi pobírá zpravidla maminka nejdříve peněžitý příspěvek v mateřství a následně rodičovský příspěvek. Jak se liší tyto dvě dávky? Proč nemusí náležet obě? Jaké daňové dopady má jejich příjem?

ROZDÍLY MEZI MATEŘSKOU A RODIČOVSKOU PRO LEPŠÍ PŘEHLED


Mateřská dovolenáRodičovská dovolená
Kdo má nárokMatka, ve speciálních případech i otec.Jeden z rodičů, je jedno který.
Jak dlouho trváStandardně 28 týdnů, ale při narození vícerčat 37 týdnů.Maximálně 3 roky, zvolí si
rodič. Lze měnit i v průběhu.
Kde zažádat o příspěvekVyplácí stát, řeší se se zaměstnavatelem.Je potřeba zažádat na úřadu
práce.
Výše příspěvku11 070 Kč – 36 600 Kč měsíčně podle hrubé měsíční mzdy.300 000 Kč na celé období.
V případě vícerčat je to 450 000 Kč.
Je možné při pobírání dávek pracovat?Ano, ale až po šestinedělí.Ano, ale do dvou let dítěte je
nezbytné zajistit osobní
celodenní péči o dítě, v jeslích může strávit jen 92 hodin za měsíc.

MATEŘSKÁ DOVOLENÁ

Délka a podmínky

 • Délka je standardně 28 týdnů (v případě dvojčat a vícerčat je to 37 týdnů).
 • Na mateřskou žena nastupuje 8 až 6 týdnů před očekávaným termínem porodu. Konkrétní datum si v rozmezí těchto týdnů může vybrat sama.
 • Mateřskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel. Peněžitou pomoc v mateřství poskytuje stát, nicméně zaměstnankyně to řeší se zaměstnavatelem.
 • Základní podmínkou pro přiznání příspěvku je účast na nemocenském pojištění. Je to jedna z částí sociálního pojištění, které za každého zaměstnance odvádí zaměstnavatel.
 • Účast na nemocenském pojištění musí být po dobu 270 kalendářních dní během dvou let předcházejících nástupu na mateřskou.
 • Výjimku mají zaměstnankyně, které během těhotenství pracovní poměr ukončí – zákoník práce pro ně stanovuje ochrannou lhůtu 180 dní.

Výše mateřské

 • Peněžitá pomoc v mateřství je stanovena jako 70 % z vyměřovacího základu. Ten se počítá z hrubého příjmu za posledních 12 měsíců, který se vydělí počtem kalendářních dnů v daném období. Je také nutné znát redukční hranici odvozenou od průměrné mzdy.
 • Maximální výše mateřské dovolené v roce 2021 je 47 700 Kč. Z této částky se už neodvádí žádné daně ani poplatky.

Co zařizuje zaměstnankyně

Nárok na mateřskou zaměstnankyně uplatní v období 8 až 6 týdnů před porodem pomocí tiskopisu Žádost o peněžitou pomoc v mateřství, který jí vydá ošetřující gynekolog. Žádost bude od gynekologa už předvyplněná a zaměstnankyně ji pouze předává svému zaměstnavateli.

Co zařizuje zaměstnavatel

Zaměstnavatel k žádosti od zaměstnankyně přiloží vyplněný tiskopis Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění a předá je na Českou správu sociálního zabezpečení. Když žena nastupuje na mateřskou dovolenou, zaměstnavatel oznámí nástup na mateřskou dovolenou směrem k ČSSZ kódem „M“.

Zaměstnavatel nesmí, až na zákonné výjimky, dát výpověď v tzv. ochranné době – tedy v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo čerpá mateřskou, rodičovskou, případně je v dočasné pracovní neschopnosti.

V průběhu mateřské nesmí zaměstnankyně vykonávat tu práci, z níž čerpá mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství. Může pracovat (pro jiného i svého zaměstnavatele) třeba na základě DPP nebo DPČ, ale musí vykonávat odlišný druh práce.

Při návratu ihned po mateřské má zaměstnavatel zaměstnankyni vrátit na její původní práci a pracoviště.

Osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na mateřskou, pokud jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň 180 dní v období jednoho roku před porodem. OSVČ musí mít dobu pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech.

Aby studentky měly na peněžitou pomoc v mateřství nárok, musely by před těhotenstvím během studia i pracovat. A to v takovém pracovním poměru, ze kterého je odváděno nemocenské pojištění. Pokud studentky nemají nárok na mateřskou, pak od data narození dítěte mají nárok na rodičovský příspěvek.

Nejen studentky, ale i zaměstnané nebo nezaměstnané ženy mohou zažádat o porodné – jednorázovou sociální dávku určenou nemajetným rodičům. Pro přiznání se posuzuje čistý příjem a životní minimum rodiny.

Pokud otec a matka dítěte uzavřou písemnou dohodu, může být na mateřské i otec. Nejdříve však po šestinedělí. Pobírá tedy zkrácenou mateřskou 22 týdnů (31 v případě vícerčat). Nejjednodušší je písemnou dohodu uzavřít přímo na místně příslušné správě sociálního zabezpečení.

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

 • Rodič (je jedno, jestli matka, nebo otec) má k dispozici 300 000 Kč (u vícerčat 450 000 Kč), které si může rozvrhnout do několika let.
 • Dávky vyplácí úřad práce postupně, v pravidelných měsíčních dávkách.
 • Výše rodičovského příspěvku záleží na tom, jak dlouho jej chcete čerpat.
 • A také na tom, kolik rodič před nástupem na rodičovskou dovolenou vydělával.
 • Maximální výše rodičovského příspěvku se odvíjí od výše pobírané peněžité pomoci v mateřství. Maximální měsíční dávka rodičovského příspěvku odpovídá nejvýše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu (tedy 70 % měsíčního příjmu).
 • Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat do 4 let věku dítěte. Jinak o zbytek peněz rodič přijde.
 • O rodičovský příspěvek se žádá na příslušném odboru sociální podpory pod úřadem práce. Lze žádat už 3 měsíce dopředu, než skončí mateřská. Zažádat je možné i zpětně.
 • Když zaměstnanec pobírá rodičovský příspěvek, může si libovolně přivydělat. Klidně i u zaměstnavatele, u kterého pracoval před nástupem na rodičovskou. Navíc je jedno, jestli bude zaměstnaný na hlavní pracovní poměr, vedlejší pracovní poměr, nebo brigádně.
 • Rodičovskou dovolenou (pracovní volno) poskytuje zaměstnavatel na základě žádosti zaměstnankyně nebo zaměstnance nejdéle do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.
 • Po návratu z rodičovské dovolené zaměstnavatel oznámí nástup zpět do zaměstnání kódem „U“ – to představuje ukončení povinnosti státu platit pojistné.
 • Při návratu po rodičovské dovolené nemusí zaměstnavatel zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělovat mu práci podle pracovní smlouvy. Výše rodičovského příspěvku záleží na tom, jak dlouho jej chcete čerpat.

Zdroj: aktivnizivot.cz

Foto: Pixabay

Picture of Hana Potměšilová

Hana Potměšilová

Výrazná osobnost českého neziskového prostoru je jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Česku. Hana je předsedkyní představenstva zapsaného spolku Revenium a jedna z Top žen veřejné sféry, ankety Hospodářských novin v letech 2015 a 2016. Je vdaná, má dvě děti, ráda jezdí na koni a miluje svou zahradu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ