Inspirante

Hana Potměšilová

Výrazná osobnost českého neziskového prostoru je jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Česku. Hana je předsedkyní představenstva zapsaného spolku Revenium a jedna z Top žen veřejné sféry, ankety Hospodářských novin v letech 2015 a 2016. Je vdaná, má dvě děti, ráda jezdí na koni a miluje svou zahradu.

Volba nemocnice

Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí. Pacient však nemá nárok na výběr nemocnice, do níž jej převeze zdravotnická záchranná služba. Cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče je nejblíže dostupný poskytovatel, který je způsobilý odborně zajistit poskytování zdravotní péče pacientovi odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života. Záchranná služba

Více »

Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách

Vysvětlíme, ve kterých případech zdravotní pojišťovny rozhodují o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění před jejich poskytnutím. O souhlas pojišťovnu požádá váš lékař. Žádost můžete podat i sami, musíte k ní však přiložit vyjádření lékaře. Popíšeme, jak řízení probíhá a co dělat, když vám zdravotní pojišťovna nevyhoví. Kdy o úhradě rozhoduje zdravotní pojišťovna předem? Většinu zdravotních služeb vám poskytne váš lékař sám, pak je

Více »

Právo na podání stížnosti na zdravotní zařízení

Pokud nejste spokojeni se zdravotní péčí, které se vám dostává, můžete podat stížnost příslušnému poskytovateli zdravotních služeb (např. prostřednictvím ředitele nemocnice, manažera kvality nebo přímo lékaři, pokud je současně poskytovatelem zdravotních služeb – např. jde-li o praktického lékaře). Pokud nebudete s jejím vyřízením spokojeni, můžete se obrátit na místně příslušný krajský úřad (jedná se o krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v

Více »

Kdy musí zaměstnavatel zaměstnance pustit z práce?

Pojďme se podívat, kdy zaměstnavatel podle zákona musí a kdy naopak nemusí zaměstnance dočasně uvolnit. Překážky v práci právo uznává jako „nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovněprávních povinností v pracovní době“. Přirozeně by v takové situaci neměl mít zaměstnanec nárok na mzdu. Ale co se stane ve chvíli, kdy musí k lékaři, postarat se o blízkou osobu, nebo dokonce říct své životní lásce ano? Překážky v

Více »

Přídavek na dítě 2022

Přídavek na dítě je základní dlouhodobá dávka systému státní sociální podpory určená pro rodinu s nezaopatřeným dítětem (dětmi), která má pomoci částečně krýt náklady na jejich výchovu a výživu. Nárok na dávku vzniká, pokud rozhodný příjem rodiny (čistý příjem společně posuzovaných osob) je nižší než 3,4násobek částky životního minima rodiny. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte a ve dvou výměrách podle druhu příjmu. Ve zvýšené výměře dávka náleží,

Více »

Zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění zaměstnanci a utekl do zahraničí. Musí platit zaměstnanec?

Představte si příklad. Dorazí vám výkaz nedoplatků od vaší zdravotní pojišťovny. A to včetně vyčíslení penále. Vy však máte platnou pracovní smlouvu a dluh vznikl neplacením pojištění ze strany zaměstnavatele. Ale majitel firmy „zmizí“. A vy nemáte v ruce ani dokument o ukončení pracovního poměru. Jak ideálně postupovat? A může po vás zdravotní pojišťovna nárokovat doplatit pojistné za „bývalého“ zaměstnavatele? Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní

Více »

Příspěvek na koupi auta

V tomto textu vysvětlíme, kdy můžete dostat „příspěvek na zvláštní pomůcku“ na pořízení auta. Uvedeme, kolik můžete dostat a jestli příspěvek dostanete i před nákupem auta. Popíšeme, kdy budete muset příspěvek vrátit. Poradíme, jak snížit cenu auta o daň z přidané hodnoty. Příspěvek upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Pokud dále píšeme o zákonu, myslíme tento. Najdete ho třeba na www.zakonyprolidi.cz.

Více »

Soudní ochrana proti správním orgánům

V tomto příspěvku si popíšeme, jak se bránit, když nesouhlasíte s konečným rozhodnutím správních úřadů. Vysvětlíme, zda podat správní žalobu nebo žalobu k civilnímu soudu. Uvedeme, co musí žaloba obsahovat, dokdy ji musíte podat, zda se platí soudní poplatek, jestli musíte mít advokáta. Po stručném srovnání se budeme věnovat správní žalobě, pak totéž vysvětlíme k žalobě k civilnímu soudu. Mohu se proti správnímu rozhodnutí bránit

Více »

Mediace

Mediace je metoda řešení sporů za pomoci třetí nestranné osoby – mediátora. Mediátor stranám sporu pomáhá, aby samy postupně dokázaly najít vyvážené řešení, které naplní zájmy obou z nich. Mediátor odpovídá za proces, strany za výsledek. Jak často se strany díky mediaci dohodnou? Podle zkušeností mediátorů se podaří dosáhnout dohody v 70 až 80 % případů. Kdy je mediace vhodná? Pro řešení obchodních, sousedských, školních,

Více »

Chci změnit (zvýšit) důchod

V tomto článku si vysvětlíme, kdy a jak můžete požádat o zvýšení důchodu nebo jeho přiznání k dřívějšímu datu (a doplacení). Uvedeme, jak se můžete bránit, když neuspějete. Mám důchod, ale měl by být vyšší nebo jsem ho měl/a dostat dřív. Co dělat? I když jste dříve nezpochybnili rozhodnutí o důchodu (nepodali jste námitky), můžete později požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby váš důchod znovu

Více »

INSPIRANTE doporučuje

Servis a poradny

Mediace