Inspirante

Hana Potměšilová

Výrazná osobnost českého neziskového prostoru je jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Česku. Hana je předsedkyní představenstva zapsaného spolku Revenium a jedna z Top žen veřejné sféry, ankety Hospodářských novin v letech 2015 a 2016. Je vdaná, má dvě děti, ráda jezdí na koni a miluje svou zahradu.

Šikanují šéfové i podřízení. Šest kroků zajistí pracoviště bez šikany

Šikana je horké téma dnešní doby a zdaleka není aktuální jen ve školách, ale také v zaměstnání. Personalisté a vedoucí pracovníci jsou postaveni před nutnost tyto problémy řešit, ale také jim předcházet. Přečtěte si, co dělat v případě, že se šikana ve vaší firmě už objevila, a jaké jsou možnosti její prevence. Každý pátý člověk má se šikanou osobní zkušenosti, což je alarmující fakt. Žádné její projevy by

Více »

Využili byste zkrácený úvazek? Možná na něj máte nárok

Zkrácený pracovní úvazek se hodí spoustě lidí. Nejvíce asi těm, kteří pečují o někoho blízkého, ale kromě této skupiny zaměstnanců jsou to i studenti, senioři nebo lidé, kteří chtějí zbývající čas věnovat třeba novému oboru. Určité skupiny zaměstnanců mají na zkrácený úvazek nárok ze zákona. Částečných úvazků by také mohlo časem přibýt. Díky čemu? Kdo má nárok? O zkrácený úvazek si může požádat každý, nicméně

Více »

Děkujeme firemním dobrovolníkům, odvedli v Reveniu skvělou práci!

Desítky hodin odpracovali firemní i individuální dobrovolníci v mělnické logistice neziskové organizace Revenium. Balili a mleli kávu. Kompletovali krabice. Lepili etikety na sáčky. Věnovali se inventurám. Na sto dvacet dobrovolníků letos prošlo a do konce roku ještě projde naší mělnickou logistikou, pracemi na Kokoříně, kde Revenium buduje bezbariérový penzion a moderní pražírnu kávy, odbornou pomocí našim kolegům a kolegyním. A je pro nás velmi potěšující,

Více »

Použití neregistrovaných léčivých přípravků

Ošetřující lékař může v rámci poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům za účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsat i léčivé přípravky v ČR neregistrované, a to za následujících podmínek: není distribuován nebo není v oběhu v ČR léčivý přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován, jde o léčivý přípravek již registrovaný v jiném statě nebo přípravek moderní terapie, jehož výrobce je držitelem povolení

Více »

Přehled legislativních změn pro zaměstnance i zaměstnavatele

Připravili jsme souhrn novinek, s nimiž se museli zaměstnavatelé vypořádat od začátku roku 2022 a které je ještě čekají. Rozhodně jich není málo. Zaměstnavatelé, jejich mzdoví účetní a personalisté se opět museli vypořádat s řadou novinek a neobvyklých situací. Začátek roku stále ve znamení covidu Už začátkem roku 2022 se měnily podmínky pro některé nemocenské dávky. Jednalo se o změnu podmínek a prodloužení otcovské, úpravy dlouhodobého ošetřovného a rozšíření osob, na

Více »
injekce, vyšetření, lékař, prohlídka, medicína, očkování

Tzv. off-label použití registrovaných léčivých přípravků

Ošetřující lékař může při poskytování zdravotních služeb použít registrovaný léčivý přípravek způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku (jde o tzv. off-label použití, jinak off-label use), a to za následujících podmínek, pokud: není distribuován nebo není v oběhu léčivý přípravek potřebných terapeutických vlastností, je takový způsob léčby dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky. Souhrnem údajů o přípravku se rozumí písemné shrnutí informací o léčivém

Více »

Poukaz na zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky se předepisují na poukaz, který lze vystavit v listinné i elektronické podobě. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spustil před létem novou funkcionalitu eReceptu – elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Zdravotničtí pracovníci začali ePoukaz používat už krátce po jeho uvedení do provozu i přesto, že tato služba je dobrovolná. Na poukaz musí být předepsány: zdravotnické prostředky, které mají být použity pouze pod dohledem lékaře

Více »

Zdravotnická dopravní služba

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu. Přeprava pacienta může být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě úplně a správně vyplněného formuláře Příkaz

Více »

Volba nemocnice

Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí. Pacient však nemá nárok na výběr nemocnice, do níž jej převeze zdravotnická záchranná služba. Cílovým poskytovatelem akutní lůžkové péče je nejblíže dostupný poskytovatel, který je způsobilý odborně zajistit poskytování zdravotní péče pacientovi odpovídající závažnosti postižení zdraví nebo přímému ohrožení života. Záchranná služba

Více »

Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách

Vysvětlíme, ve kterých případech zdravotní pojišťovny rozhodují o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění před jejich poskytnutím. O souhlas pojišťovnu požádá váš lékař. Žádost můžete podat i sami, musíte k ní však přiložit vyjádření lékaře. Popíšeme, jak řízení probíhá a co dělat, když vám zdravotní pojišťovna nevyhoví. Kdy o úhradě rozhoduje zdravotní pojišťovna předem? Většinu zdravotních služeb vám poskytne váš lékař sám, pak je

Více »

INSPIRANTE doporučuje