Ve čtvrtek 28. dubna 2022 proběhla v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně výjimečná panelová diskuse Etiketa & handicap. Akci pořádalo ParaCENTRUM Fenix, které pozvalo tři zajímavé hosty: odborníka na etiketu Daniela Šmída, klientku ParaCENTRA Fenix Michaelu Janků a teologa a odborníka na etiku Marka Váchu. Celou akci skvěle provázela moderátorka Soňa Baranová.

Panelová diskuse otevřela důležité téma, které je extrémně opomíjené. 

Daniel Šmíd hned na začátku zdůraznil, že ani samotná etiketa na tuto problematiku explicitně nemyslí. Z tohoto důvodu představoval především její obecné pojetí. Etiketa je podle něj mnohem jednodušší než etika, která přichází se složitějšími koncepty. Hovořil o základech etikety, která stojí na lidskosti a zdvořilosti. Zdůrazňoval i podstatu etikety: „Chovejme se tak, aby se lidé kolem nás cítili dobře.“ 

Marek Vácha nastavoval zrcadlo společnosti pomocí biblických obrazů. Během diskuse vycházel nejen z jeho dobře známé etiky, ale i ze svých zkušeností, kterými často obecenstvo náležitě pobavil a odlehčil náročné téma. Hned na začátku zmínil, že národ je hodnocený podle toho, jak se chová ke svým nemocným. Zdůraznil, že lidstvo je potřeba vnímat jako celek. Nelze ho dělit na skupiny, jelikož patříme do jedné rodiny a všichni jsme si rovni. Za tato (i další) slova ho obecenstvo odměnilo zaslouženým potleskem. 

Největší ohlas ovšem měly praktické zkušenosti kvadruplegičky Michaely Janků. Ocenila například férovost v komunikaci s handicapovaným. Následně uvedla, jak jí vadí obdiv za její statečnost nebo naopak litování, kdy ji lidé nazývají chudáčkem. Zdůraznila, že má život, jaký chce mít! 

Debata se stočila i na čistě praktické věci, jako je podávání rukou. Michaela Janků ruku podat nemůže a svěřila se s tím, že jí nevadí, pokud ji někdo místo podání ruky pohladí lehce po rameni. Zdůrazňuje ovšem, že to tak nemá každý a záleží na vnímání osobního prostoru, jelikož všichni máme jinak nastavenou osobní zónu. Svěřila se také, že nemá ráda oslovení invalidé, které hojně používají České dráhy.

Mluvilo se také o tendenci šišlat na handicapované během podávání jídla. V diskusi zaznělo, že to souvisí s přirovnáváním k dětem a opečováváním. 

Pro posluchače byla velmi důležitá také zmínka o nevyžádaném pomáhání lidem s handicapem. Z diskuse vyplynulo, že je vhodnější se nejdříve zeptat, jestli je pomoc potřeba. Lidé se tak vyhnou trapným situacím.

Na konci diskuse promluvil ředitel ParaCENTRA Fénix Michal Odstrčil. Uvedl, že se jedná o premiéru v tomto formátu, a hovořilo se o věcech, o nichž se obecně nemluví. Vyzval k dalšímu šíření těchto informací. 

Po skončení akce následoval malý raut a vybíraly se peníze na rehabilitaci pro klienty ParaCENTRA Fénix. 

Samotná diskuse byla velmi příjemná a vedená odlehčeným stylem. Hosté se vzájemně doplňovali a přinášeli důležité informace srozumitelným jazykem. Během diskuse zazníval zasloužený potlesk. 

Celá akce byla přístupná zadarmo, nutná byla pouze registrace. Dvě hodiny před začátkem si účastníci akce mohli prohlédnout zdarma nádherný Dietrichsteinský palác. Během diskuse bylo možné klást otázky na místě nebo anonymně přes aplikaci, čehož několik lidí využilo. Pokud vás téma zajímá a samotnou akci jste nestihli, nezoufejte. Celou panelovou diskusi najdete na YouTube ParaCENTRA FÉNIX: https://www.youtube.com/watch?v=U_4_JpejMAo.

Luka Kyčerka

Luka Kyčerka

Před několika lety Lukovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Díky podpoře rodiny a aktivnímu sportu snadněji překonává nástrahy nemoci. Roztroušená skleróza zasahuje řadu oblastí jeho života, i přesto k ní přistupuje s humorem jemu vlastním. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil, a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Revénia. Lukovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!