Všechno, co jste chtěli vědět o zvláštním jízdném, ale báli jste se zeptat

Téměř dva měsíce platí středočeští cestující s průkazem ZTP nebo ZTP/P ve vnějších pásmech PID, přesto s řidiči narážejí na řadu nesrovnalostí a nenastavených věcí. Proto jsme nejčastější přešlapy sepsaly a poprosily o vyjádření přímo Oldřicha Buchetku, tiskového mluvčího IDSK, které má dopravu a dopravce ve Středočeském kraji na starosti a koordinuje je s Prahou a s ostatními kraji.

Problematika tarifů je velmi obsáhlá a k nedorozuměním může docházet mezi cestujícími, řidiči i dopravci. I proto je dobré znát adresu podnety@idsk.cz, kam lze dát vědět, když něco z praxe v integrovaném dopravním systému Středočeského kraje nefunguje, jak má. IDSK pak na základě těchto podnětů může zjednat nápravu a případně zařídit nové proškolení řidičů. Naopak cestující se díky tomu vyhnou přeposílání textu mezi jednotlivými sdruženími či dopravci, které však lze samozřejmě kontaktovat také (obvykle přes přednastavený formulář na jejich webových stránkách, případně telefonicky na infolince).

O tarifu „zvláštní“ pro ZTP a ZTP/P cestující

Chápeme správně, že pražská pásma P, P, 0 a B jsou zadarmo a zpoplatněna jsou vnější pásma? Cestující s průkazy ZTP a ZTP/P totiž stále narážejí na různé ceny, protože někteří řidiči do účtovaných pásem chybně zahrnují i ta pražská. A analogicky – pokud tedy cestující s průkazem ZTP nebo ZTP/P jedou například z Prahy třístovkovým autobusem do zastávek v pásmu B nebo 0, jedou zdarma?

Ano, pásma P, 0, B jsou pro cestující s českým průkazem ZTP a ZTP/P zdarma a je jedno, jaký dopravní prostředek v systému PID cestující využívá.

Jakou roli hraje na zakoupených zvláštních jízdenkách časová platnost? Je v pořádku, že řidič za stejný počet projetých pásem účtuje vyšší cenu s odůvodněním, že daná linka jede například o víkendu o pět minut déle a vesničkami? (Příklad z praxe: cestující jezdí ve všední den do druhého pásma spojem, který podle jízdního řádu jede 25 minut, platí tedy 5 Kč. O víkendu však většina spojů jede podle jízdního řádu 35 minut, a cestující tak za stejnou trasu platí jízdné s hodinovou platností na tři pásma za 7 Kč).

Ano, v uvedeném příkladu je to v pořádku. Tarif PID je časově pásmový, proto záleží na pásmové i časové platnosti jízdního dokladu a je nutné se řídit jízdním řádem. Dvoupásmové jízdní doklady mají platnost 15 minut a 30 minut, ale pokud spoj jede déle, je třeba si pořídit doklad s delší časovou platností, a tedy i s vyšším počtem pásem.

Jak se řeší situace, kdy cestující pouze popojíždí po městě, a příměstská doprava tak supluje dopravu městskou, která je ovšem ze zákona pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P zdarma?

Pokud se jedná o linku MHD s licencí MHD, což je uvedeno v jízdním řádu, pak je tato doprava pro držitele českého průkazu ZTP a ZTP/P zdarma.

Jak má cestující postupovat, když od něj řidič jízdu zaplatit nechce? 

Cestující je povinen se při kontrole pověřenou osobou prokázat platným jízdním dokladem. Pokud mu řidič jízdní doklad vydat nechce, musí na jeho vydání cestující trvat. 

Jak si má cestující zkontrolovat naúčtovaný tarif, pokud za jízdenky neplatí mincemi? (Příklad z praxe: nevidomé cestující byla naúčtována plná sazba, přestože se prokázala průkazem ZTP/P, ale přišla na to až o pár dní později při nahlédnutí do výpisu platby kartou).

Cestující má vždy povinnost si obdržený jízdní doklad zkontrolovat. Pokud řidič vydá jízdní doklad špatně, je třeba nás upozornit. My situaci projednáme s příslušným dopravcem, a ten následně poučí řidiče.

Proč je nezbytné ukazovat k Lítačce ještě průkaz ZTP nebo ZTP/P a proč není možné průkaz nahrát do Lítačky online? Je zatěžující muset se jít prokazovat na relevantní místa osobně.

Automatické nahrání prozatím nelze technicky zařídit. Nárok na slevu je nutné prokázat, aby bylo zamezeno zneužití zlevněného zvláštního jízdného. 

Bude se v budoucnu ještě upravovat výše zvýhodněných zvláštních tarifů na Lítačce? Tam se totiž vychází z modelu „zdravého“ cestujícího, který jezdí denně, nicméně u cestujících s handicapem toto očekávat nelze, a nejsou tak dost motivovaní k zakoupení Lítačky. (Příklad z praxe: cestující do Slaného má měsíční zvýhodněný zvláštní tarif za 280 Kč, a při ceně 10 Kč za jednu jízdu by tak musel jezdit do Prahy víc než třikrát týdně).

Zvláštní i zvýhodněná cena jízdního dokladu vychází z cenového výměru Ministerstva financí ČR. Je jasně daná, jedná se o slevu 50 % či 75 % ze základního jízdného. Poskytnutí vyšší slevy, tedy nad rámec cenového výměru ministerstva, není nijak kompenzováno, a proto není možné. 

Proč není možné na Lítačku nahrát určitou sumu peněz, která by se jednotlivými jízdami odečítala? 

Lítačka neplní funkci elektronické peněženky, ale je nosičem jízdního dokladu.

Neuvažuje se pro držitele ZTP a ZTP/P o podobném modelu platby, jakou mají veteráni (365 Kč uhrazených jednou ročně), byť s jinou částkou? 

Pro kategorii ZTP a ZTP/P jsou rovněž časové jízdní doklady s platností měsíční, čtvrtletní, roční, jejichž cena odpovídá 25procentní ceně základního jízdného.

Kdy bude možné zvláštní jízdenky koupit také v automatech nebo v infostáncích?

Prozatím to není možné. Nyní to lze u řidiče autobusů, v PID Lítačce, na vlakových nádražích a u vlakových čet.

Zvažuje se zavést možnost platit hodinkami?

Platit hodinkami nebo kartou uloženou v zavazadle vyžaduje úplně jinou technologii, než kterou v současné době v systému PID máme. Nyní však pracujeme na nových trendech v odbavování cestujících, tak jak je tomu například v technologicky mnohem vyspělejších dopravních systémech Asie. Také by se mi líbilo, tak jako v Hongkongu či Singapuru, platit jízdné prostým průchodem přes platební rám než se zdržovat komunikací s odbavovacím strojkem, popřípadě s řidičem. Bezkontaktní odbavení je absolutní trend pro budoucnost.

Cestování s průvodcem nebo asistenčním psem

Chápeme správně, že i nyní má jízdu zpoplatněnou držitel průkazu ZTP/P a průvodce jezdí vždy zdarma a bez jízdenky? Jak má cestující postupovat, pokud chce řidič jízdu průvodci zpoplatnit?

Ano, chápete to správně. Řidič nemůže chtít jízdné zpoplatnit. Pokud by se tak stalo, prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance. 

Jak má ZTP/P cestující postupovat, pokud na něm řidič průvodce vyžaduje? Jde přece o právo cestujícího, nikoliv o jeho povinnost.

Je to právo cestujícího, řidič nemá právo ho vyžadovat.

Jak má ZTP/P cestující postupovat, pokud mu řidič průvodce neuzná? (Příklad z praxe: nevidomá cestující měla jako průvodce své školou povinné vidoucí dítě nebo cestující na vozíku měl jako průvodce svou partnerku, která špatně chodí).

Není na řidiči, aby rozhodoval o průvodci, to je pouze na držiteli ZTP/P. Pokud by se tak stalo, prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance. 

Jak má ZTP nebo ZTP/P cestující postupovat, pokud po něm chce řidič chybně platbu za asistenčního psa?

Informovat řidiče, že se jedná o asistenčního psa. Pokud by se tak stalo, prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

Jak má ZTP/P cestující postupovat, pokud jede jak se psem, tak s průvodcem a řidič po něm chybně chce platbu za průvodce místo za psa?

Opět prosíme o informaci, abychom mohli upozornit dopravce, ať znovu proškolí zaměstnance.

Bariéry a zvyklosti při cestování

Je povinností řidiče umožnit handicapovanému cestujícímu výstup předními dveřmi i mimo konečnou stanici, nebo jde pouze o úzus či benefit?

Není to povinností řidiče, výstup je zadními dveřmi. Při nástupu a výstupu se musí používat dveře podle jejich označení a použít jiné není cestujícím dovoleno. V tarifním pásmu P mohou cestující pro nástup a výstup používat všechny dveře. Vystupující cestující mají přednost před nastupujícími. 

Je v pořádku chtít po řidiči, aby se rozjel až ve chvíli, kdy se handicapovaný cestující bezpečně usadí?

Řidič dbá na bezpečnost všech cestujících a nezahajuje jízdu dříve, než vyhodnotí, že je to možné a bezpečné.

Proč řidiči s bezbariérovým vozem nestaví rovnou u zastávky tak, aby bylo opravdu pohodlné nastoupit a nebyl tam zbytečný schod?

Řidič autobusu má zajet a zastavit co nejblíže k chodníku, pokud mu to stav komunikace a zastávkového zálivu umožňuje.

Proč řidiči pro nástup u bezbariérových spojů otevírají jen jedno křídlo dveří? Nástup je tak pro člověka s handicapem zbytečně obtížnější.

Nemáme informace o tom, že by se to dělo.

Proč je nezbytné prokazovat se při nástupu průkazem ZTP nebo ZTP/P, pokud cestující nastupuje v okrajových pásmech Prahy a má zřejmý a dobře viditelný handicap? (Příklad z praxe: starý pán se dvěma francouzskými holemi jel ze Šárky na Veleslavín a řidič chtěl průkazku přesto vidět).

Pokud se jedná o příměstskou linku (nástup předními dveřmi), má řidič povinnost kontrolovat všechny nastupující cestující a ti se musí prokázat jízdním dokladem, či dokladem prokazujícím nárok na slevu.

Neuvažuje se v budoucnu o tom, že by se kromě hlášení „změna tarifního pásma“ hlásilo i konkrétní číslo pásma? (Jako vstřícný krok vůči nevidomým cestujícím).

Nemáme informace o tom, že by se něco takového v budoucnu mělo zavádět, neboť se jedná o velmi nákladnou úpravu programového nastavení ve všech vozidlech v systému PID.

Doplňující otázky k problematice tarifů

Měli dopravci a řidiči možnost vyjádřit se ke změnám tarifů a promítnout tam i vlastní zkušenosti? (Příklad z praxe: na FB stránkách PID je u této problematiky uvedeno, že sami řidiči vnímají zpoplatnění jízdného handicapovaným cestujícím jako nesmyslné a obtěžující pro všechny zúčastněné).

U příměstské dopravy v ČR je běžné, že je doprava držitelů ZTP a ZTP/P zpoplatněna, ve Středočeském kraji se nejedná o žádný unikát. Úpravy Tarifu PID nejsou konzultovány s dopravci či řidiči. 

Má IDSK představu, kolik držitelů průkazu ZTP a ZTP/P cestovalo ve Středočeském kraji v dubnu 2022? Zajímá nás, z jakých dat jsou odhadovány úspory v dopravě kraje, když do této doby jezdili tito cestující zdarma bez jízdenky, a nebyli tedy nikde evidováni. 

V současné době ještě data za měsíc duben nemáme k dispozici.

S přispěním Nicole Fryčové

K tématu také vyšlo: Slevy na jízdném nemá kdo platit, na změnu už bylo skoro pozdě

Foto: pid.cz

Helena Tutterová

Helena Tutterová

Píše sloupky s názvem Perplex ve městě, aby cupovala život s dětskou mozkovou obrnou a jinými naschvály. Nehodlá totiž jen opatrně našlapovat a lovit Božského přeskáče či jinou ortopedickou obuv. Prahne po životě na vysoké noze obklopena přáteli, knihami a kávou. Analogie s legendárním Sexem ve městě tak není vůbec náhodná. Miluje příběhy a humor mezi řádky, i proto pracuje v redakci magazínu Inspirante neziskovky Revenium. Věří v sílu ticha, přírody a kofeinu, propadá kouzlu divadelních a filmových scén a dojímají ji šťastné konce. Tajně tančí a sportuje, aby ji hned tak něco neuteklo a neskolilo. Hlavně ale proto, aby měla k často rozběhaným lidem blíž.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!