Vyšla nová příručka o zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Na semináři Severské obchodní komory a Revenia byla představena nová příručka „Zaměstnáváte lidi se zdravotním postižením? Pak o diverzitě nemluvíte, vy ji žijete!“  Všechny strany, které se na jejím vzniku podílely, podporují zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. 

Příručka přehledně shrnuje témata jako povinnosti vyplývající z legislativy a detailně se zabývá i tím, kdo všechno je osobou se zdravotním postižením. A není to malé číslo. V České republice žije zhruba jeden milion lidí se zdravotním postižením, okolo 700 tisíc z nich je v produktivním věku. Podle expertů je mezi nimi zhruba půl milionu těch, kteří se bojí veřejně přiznat, že mají nějaké znevýhodnění.

Průvodce ukazuje výhody pro zaměstnavatele i společenský a sociální přínos zaměstnávání lidí se zdravotním znevýhodněním. Radí, jak se připravit na nábor a co vše pomůže vhodné pracovníky dobře vybrat. Vyvrací mýty a pověry v oblasti zaměstnávání OZP, označení „OZP“ celkově vysvětluje. Užitečný je i závěr, který shrnuje normy, kterými zaměstnávání OZP osob prostupuje.

Brožura vychází z toho, že člověk odkázaný na sociální dávky znamená zátěž pro celou společnost. Když má práci, je pro ni naopak přínosem. Proto je potřeba podporovat diverzitu na pracovišti, a s ní úzce souvisejícící flexibilní úvazky.

V severských zemích jsou rovný přístup, podmínky a možnosti přirozenou součástí kultury a hodnot. Podpora těchto hodnot a sdílení zkušeností je tak samozřejmou součástí aktivit Severské obchodní komory. Organizace proto svým členům nabízí, jako pilotní téma, úvod do problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Je to specifická oblast, kde jsou firmy regulovány legislativou a na začátku roku 2018 prošla dalšími úpravami.

„Věřím, že průvodce, který jsme spolu s expertním týmem Revenium, z. s. připravili, vám usnadní práci a pomůže najít cestu, jak správně využít potenciál zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Společnost se totiž nedělí na ženy a muže, na zdravé a handicapované, na mladé a staré … Společnost se z nich skládá a jako celek je díky nim vyvážená a fungující”, uvedl Nils Jebens, prezident Severské obchodní komory v České republice.

Přířučka ke stažení v češtině

Příručka ke stažení v angličtině

 

Foto: Severská obchodní komora

Picture of Tereza Nagyová

Tereza Nagyová

Od roku 2015 působila Tereza Nagyová ve stomické pacientské organizaci České ILCO z.s. - dobrovolné sdružení stomiků, díky čemuž, jak sama říká, dostala odvahu mluvit otevřeně o životě se stomií a psát blog Nejsemtabu.cz. Nedlouho na to se rozhodla šít speciální prádlo pro stomiky pod značkou MyPouch. I proto se Tereza připojila k projektu Revenium, a tak na Inspirante najdete její sloupek #nejsemtabu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ