Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Ve středu 19. září uspořádala ostravská pobočka Revenia zájezd do Loštic do Muzea Olomouckých tvarůžků a na hrad Šternberk. Akci zorganizovala projektová manažerka Naděžda Nováková, která ji pro redakci Inspirante popsala.

Třicet účastníků – z toho 8 imobilních – nastoupilo v osm hodin ráno v Ostravě do bezbariérového autobusu a vyrazili směr Olomouc. Cílem byly nedaleké Loštice a tamní Muzeum Olomouckých tvarůžků. V muzeu jsme se seznámili nejen s historií výroby tvarůžků (nejdříve se vyráběly ručně, později vznikly takzvané klapačky), v současnosti je již výroba plně automatizovaná. Po prohlídce bylo možné si nakoupit v podnikové prodejně „tvarůžkové výrobky”, čehož jsme rádi využili. A to už nám vyhládlo a přesunuli jsme se na oběd do nedaleké restaurace, kde byly pokrmy z tvarůžků. Poté jsme pokračovali do dalšího cíle našeho výletu – na státní hrad Šternberk. Zde jsme byli příjemně překvapeni přístupem vedoucí správy hradu. Lyžiny pro sjezd vozíků byly totiž připraveny nejen u vchodu do hradu ze 13. století, ale i do jednotlivých sálů. Následovala komentovaná prohlídka Šternberka. Po jejím ukončení byla ještě chvíle na kávu a občerstvení.

Účastníci zájezdu se poté vraceli domů spokojeni. Oceňovali program a těšili se z pěkného počasí, které přispělo k tomu, že se zájezd všem líbil.

Foto: Naděžda Nováková

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Naděžda Nováková

Naděžda Nováková

„Neptám se, co mi nemoc vzala, ale na to, co mi dala," říká projektová manažerka ostravské pobočky Revenia Naděžda Nováková. Dlouholeté šéfce místní Rosky a také loňské laureátce Ceny Olgy Havlové diagnostikovali roztroušenou sklerózu v roce 1994. Neúnavná organizátorka nejrůznějších akcí tvrdí, že má štěstí na dobré lidi kolem, velkou oporou je jí celá rodina.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!