Jaké údaje by neměly chybět ve vašem životopisu? Co je vhodné do něj uvést? Co v něm nevypadá příliš profesionálně? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v dalším článku z oblasti pracovněprávní problematiky.

Zdravíme vás v novém roce a věříme, že vám přinese řadu pracovních i mimopracovních úspěchů. Pro ty, kteří si předsevzali, že si najdou nové nebo jiné zaměstnání, přinášíme pár podnětů k vylepšení životopisu.

Co ve vašem CV nesmí chybět

Když se hlásíte na pracovní pozici, v řadě případů nejste ve výběrovém řízení sami. Personalisté mají pouze omezený prostor na prostudování vašeho životopisu. Je proto nutné stručně a výstižně uvést to nejpodstatnější. Náboráři potřebují vědět nejvíce hlavně o vašich pracovních zkušenostech. Nestačí pouze vypsat jmenný seznam pozic, na nichž jste pracovali, ale je nutné vypsat kompetence a zkušenosti, které jste na nich získali. Nesmí chybět ani informace o dosaženém vzdělání. V případě, že jste nějaké studium nedokončili, a ve vašem životopisu proto vzniká poměrně velká mezera, je určitě lepší tuto skutečnost uvést, přestože nejde o studium dokončené.

Nejpodstatnější oblasti:

  • osobní údaje a přímý kontakt na vás (telefon, e-mail)
  • pracovní zkušenosti 
  • dosažené vzdělání 

S těmito oblastmi si v podstatě vystačíte a zároveň je to to nejdůležitější, po čem personalisté pátrají. Na internetu seženete poměrně dost předloh strukturovaných životopisů, které stačí pouze doplnit o vaše konkrétní údaje. Neuděláte chybu, když nějakou z těchto šablon použijete i pro svoje CV.

Nemáte-li dostatek praxe, rozepište se více o vašich vzdělávacích aktivitách (jaké kurzy navíc jste absolvovali, co vás zajímá, v čem jste aktivní, nejrůznější dobrovolnické aktivity, v čem jste dobří – vše se počítá). 

Mám do životopisu napsat, že jsem OZP?

Velké procento lidí se zdravotním postižením stále váhá, zda do životopisu uvést, že mají nějaké zdravotní postižení. Ano, nikdo vás nesmí nutit prozrazovat nic o svém zdravotním stavu, a to před vstupem ani po vstupu do pracovního poměru. Váš zdravotní stav je v podstatě tabu a zaměstnavatele by měl zajímat pouze výstup v podobě vaší zdravotní způsobilosti k výkonu práce (vstupní lékařská prohlídka). Nicméně zejména skupiny lidí se zdravotním postižením, které jejich handicap nějakým způsobem ovlivňuje (potřebují například upravit pracovní prostředí nebo podmínky práce), se stejně nevyhnou komunikaci o svých speciálních potřebách se zaměstnavatelem. Proto je na zvážení, zda nejít s kůží na trh rovnou a předejít zbytečným nedorozuměním. U těžkých smyslových nebo motorických postižení svůj handicap stejně zřejmě neschováte. Osobně se přikláním k tomu nebát se v těchto případech do životopisu tento fakt uvést zejména u firem, které v rámci svého PR deklarují, že skupinu zaměstnanců se zdravotním postižením podporují a nebojí se je zaměstnávat. Téma zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je otevřené, stále více firem tuto problematiku aktivně řeší a chtějí vyjít svým potenciálním zaměstnancům z této cílové skupiny maximálně vstříc. Nebojte se proto v životopisu uvést, že máte nějaký stupeň invalidity, v mnoha případech to může být i vaše částečná výhoda.

Prázdné místo v životopisu, zvláště v sekci o vaší dosavadní praxi nebo pracovních zkušenostech, nevypadá příliš dobře. Věřím, že to vnímáte stejně. Nicméně každý někdy a někde začít musel a zvláště když je vaše profesní dráha poznamenaná zdravotními obtížemi nebo určitým handicapem, může váš životopis v porovnání s konkurencí stejné věkové kategorie vypadat poněkud chudě. V takovém případě mi přijde lepší uvést, že máte zdravotní handicap a nedostatek praxe je tímto faktem ovlivněn. Přímo v životopisu můžete zaznamenat důvody, proč jste dosud nezískali více pracovních zkušeností nebo proč vám školní docházka zabrala více času (např. z důvodu rehabilitace, zhoršení zdravotního stavu, dlouhodobé nemoci, adaptace na nově vzniklé postižení a podobně). Personalista, který si váš životopis prohlíží, si tak může lépe představit, že jde o objektivní důvody. V případě, že při delší proluce ve své praxi nezmíníte, že šlo například o dlouhodobou nemoc, člověk na druhé straně se bude pouze domýšlet a může si říci, že jste třeba líný nebo nedostatečně motivovaný. V životopisu proto vždy uvádějte pravdivé informace, poskytnou o vás komplexní přehled.

Co nevypadá příliš profesionálně

Vyvarujte se pravopisných chyb. Dbejte na správnou gramatiku a vizuální stránku životopisu. Zde platí určitě pravidlo: Méně je mnohdy více. Životopis by měl být  dobře strukturovaný, přehledný a vizuálně upravený, aby se v něm každý vyznal.

K jejich rozesílání potenciálním zaměstnavatelům nepoužívejte e-mail, který jste si vytvořili někdy v mládí a je jakkoliv spjat s vaší  přezdívkou nebo jinými pubertálními označeními vaší osoby. E-maily typu beruška81@, kocourek124@, mišule.plyšule@ apod. opravdu nejsou vhodné a působí na personalisty přímo odstrašujícím dojmem. 

Strukturovaný životopis není slohová práce. Není třeba se v něm rozepisovat o rodičích nebo potomcích. Věřím, že na své potomky i rodiče jste náležitě pyšní, ale v životopisu jde primárně o prezentaci vaší osoby, není proto vhodné do něj uvádět informace, kde bydlí, pracují nebo co studovali vaši rodiče či děti. 

Přejeme vám, ať vám životopis pomůže otevřít cestu k novému zaměstnání! V případě, že potřebujete jakoukoliv konzultaci k jeho sestavení nebo máte problémy s hledáním nového zaměstnání, určitě se na nás můžete kdykoliv obrátit.

Foto: Pixabay

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!