Zvířata urychlují terapii i učení, otevírají lidi vřelosti

Animoterapie, nebo také zooterapie, využívá léčebného účinku zvířat na člověka. Oblast je to stále ještě v mnohém neprobádaná, o pozitivním vlivu animoterapie ale netřeba spekulovat. Ten mnoho lidí zažívá na vlastní kůži, často doslova, když je jim se zvířaty umožněn přímý kontakt.

V základu lze animoterapii rozlišit jednak dle druhu samotného zvířete, které se v jejím rámci používá, jednak podle toho, jestli se zvíře samotné podílí na léčebném procesu, nebo s ním je klient v kontaktu skrze určitou aktivitu.

Existují aktivity za pomoci zvířat (AAA), terapie za pomoci zvířat (AAT), vzdělávání za pomoci zvířat (AAE) a krizová intervence za pomoci zvířat (AACR). Klasickým příkladem terapie za pomoci zvířat je hipoterapie, při které pohyb koně slouží v rámci fyzioterapie. Mezi aktivity s využitím zvířat se dá považovat například ergoterapie zaměřená na ošetřování zvířat.

Co se týče využití různých druhů zvířat, možnosti jsou v podstatě neomezené, i když některá zvířata jsou vhodnější a snadněji se s nimi pracuje. Psi a koně jsou v této oblasti nejznámější. Hiporehabilitace využívá terapeutického působení koní, canisterapie se provádí se psy. Felinoterapie pracuje s kočkami, lamaterapie s lamami a tak dále. Využít lze také ptactvo, hlodavce, zajícovité, rybičky, hospodářská nebo exotická zvířata.

Zvíře dokáže na člověka působit na mnoha úrovních, tou nejzásadnější jsou jistě emoce. Zvířata v nás dokážou vyvolat silné pocity, a tím nás vtáhnout do děje. Aktivizují a urychlují terapii i učení, otevírají lidi vřelosti. U klientů s handicapem dokáží například zlepšit motoriku a mohou sloužit jako účinná motivace. Hlazení, čištění srsti, krmení, to vše procvičuje jemnou motoriku. A canisterapie například využívá i vyšší tělesné teploty psů, kdy psí tělo dokáže rozehřát lidské svaly, a vlastně okamžitě tak může zlepšit motorické schopnosti u klientů.

Animoterapie motivuje také s rozvoji řečových schopností, skrze zadávání povelů, volání jménem, ale také zcela spontánně skrze silnou citovou odezvu. S terapií pomocí zvířat se můžeme setkat na mnoha místech, ve speciálních centrech zaměřených na hipoterapii, v domovech seniorů, v nemocnicích, zvířata se využívají v rámci speciální pedagogiky. Hodně z nás se se zvířaty cítí bezpečně, protože nás zvířata nesoudí, naopak některá, jako třeba psi, nám dávají najevo neskutečnou oddanost. Pocit bezpečí a přijetí sám o sobě přináší značný terapeutický efekt.

Animoterapie samozřejmě není všespásná a vhodná pro všechny, někteří lidé se zvířat bojí, nebo nedokážou snášet jejich projevy. Někdy je problémem i alergie. Aby celý proces fungoval co možná nejlépe, je samozřejmě třeba vybírat vhodná zvířata, protože ne každá zvířecí povaha dokáže takto náročnou a stresující práci vykonávat. Koně a psi skládají zkoušky, aby bylo možné je bezpečně využívat v rámci terapie a aktivit. Zvíře by mělo být vyrovnané, klidné a mít ochotu kontaktu s lidmi. Aby se zvířecí terapeuti udrželi fit a v pohodě, musejí mít dostatek odpočinku a vyžití i mimo svou náročnou profesi. I zvířecí profesionálové totiž mohou trpět syndromem vyhoření.

Vedle samotné animoterapie tu pak máme zvířata asistenční, cvičená speciálně pro ty, kterým mají pomáhat. Většinou jsou to především psi, kteří mohou sloužit jako psi vodící, mohou asistovat lidem s handicapem, hlásit blížící se záchvaty a podobně. Téměř všichni z nich současně mají i terapeutický vliv na ty, kterým asistují. A pokud by někdo toužil dát se profesně na dráhu animoterapeuta, Česká zemědělská univerzita v Praze nabízí již několik let studium oboru Zoorehabilitace a asistenční aktivity se zvířaty.

Úvodní foto: Pixabay.com

Picture of Anna Saxlová

Anna Saxlová

Celoživotní potíže s integrací do běžného života mne dovedly k diagnóze PAS. A osvěta ohledně autismu se pro mne nakonec stala nutností i vášní – zjistila jsem, jak těžko je u nás dostupná pomoc i běžné lidské pochopení. A protože jsem do vínku dostala také bojovnost a lásku k psaní, snažím se v duchu rčení o peru mocnějším meče vytvářet lepší svět (nejen) pro lidi s PAS. Od malička se také zajímám o přírodu a zvířata a mými největšími posedlostmi je etologie, kynologie a chovatelství. Žiju na malém hospodářství s kozami, pasteveckými psy a dalšími tvorečky. Když zbyde čas, maluju a kreslím a pokouším se zrealizovat svůj sen o napsání a ilustrování knihy pro děti.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ