Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Objevuje se u dětí i dospělých a provází nemocného po celý život. Jeho výskyt v populaci dramaticky narůstá, a to i v důsledku zhoršujícího se životního prostředí a stylu života. Světový den astmatu si letos připomínáme ve středu 5. května. 

Jen v České republice astma postihuje zhruba 10 až 12 procent obyvatel. „Astma nelze zcela vyléčit, ale vhodně zvolenou léčbou a režimem lze nad ním dlouhodobě udržovat kontrolu. Pokud se to daří, může pacient žít plnohodnotný život bez omezení. Z výše uvedeného však zároveň vyplývá, že astma se léčí dlouhodobě a musí být pravidelně monitorováno,“ říká MUDr. Eleni Jakovidisová z Ambulance alergologie a klinické imunologie v Ostravě. U dobře kompenzovaného astmatu stačí kontroly i jednou za šest měsíců, většinou však bývají co tři měsíce. „Ale výjimkou nejsou ani kontroly mnohem častější. Zejména u pacientů, u kterých se nedaří onemocnění plně stabilizovat,“ upozorňuje Jakovidisová.

Cílem moderní léčby astmatu je podle ní minimalizace nočních příznaků, výrazné omezení spotřeby úlevových léků a také to, aby pacient nemusel omezovat své fyzické aktivity a dosáhlo se normální nebo téměř normální plicní funkce. Stejně tak je cílem léčby snížení rizika astmatických záchvatů.

Primářka oddělení plicních nemocí Nemocnice AGEL Prostějov MUDr. Ivona Grygárková, Ph.D., poznamenává, že v období epidemie koronaviru někteří lékaři využívali možnost zasílat e-recepty, aby se u pacientů s astmatem zmírnilo riziko nákazy covidem-19. „Jinak platí, že právě u pacientů s astmatem jsou pravidelné kontroly plicních funkcí důležité. U těžších případů astmatu, kdy je podávána biologická léčba, pacienti navštěvují svého lékaře jednou měsíčně,“ upřesňuje.

Časté mýty o astmatu

Řada mýtů, které se s nemocí pojí, bohužel mnohým lidem trpících astmatem brzdí pokroky v léčbě. Jak uvádí v tiskové zprávě Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV), důkladné informování a vyvracení předsudků je proto hlavním tématem letošního Světového dne astmatu, který se každoročně slaví na počátku května. „Mnozí lidé se například mylně domnívají, že astma je nemoc vznikající v dětském věku. Dětem z rodin, kde se již astma a alergie vyskytly dříve, hrozí sice zvýšené riziko, toto chronické onemocnění se však může objevit i v dospělém nebo starším věku. Impulzem bývá alergická rýma, atopický ekzém i negativní faktory vnějšího prostředí, jako jsou smog, plísně či cigaretový kouř,“ uvádí ve zprávě už zmíněná zdravotní pojišťovna.

V domnění, že pohybová aktivita povede ke zhoršení stavu a vyvolá záchvat, se pacienti s astmatem často vyhýbají sportu. „Opak je pravdou – pokud je astma dobře kontrolováno, pohybová aktivita by měla být součástí léčebného režimu, protože fyzický trénink vede ke zlepšení nejen dýchacího, ale i oběhového ústrojí. Pravdou není ani to, že kontrola a léčba astmatu znamená užívání vysokých dávek steroidů. Současná preventivní léčba astmatu je vysoce účinná a bezpečná a pro nemocného nepředstavuje žádné významné omezení ani riziko. Spočívá především v podávání nízké dávky inhalovaných steroidů, přičemž aplikace zabere obvykle pouhou minutu jednou či dvakrát denně,“ upozorňuje ve zprávě ke Světovému dni astmatu ZP MV.

ČIPA (České iniciativy pro astma)
V roce 1995 vyhlásila Globální iniciativa pro astma (GINA) pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) Globální strategii péče o astma a jeho prevenci. Skupina odborníků – členů původně tří odborných společností (České společnosti alergologie a klinické imunologie, České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti fyziologie a patologie dýchání) – se do této celosvětové iniciativy přihlásila založením České iniciativy pro astma o.p.s. (ČIPA). Pod záštitou ministra zdravotnictví, předsedy ČLS JEP a výborů jmenovaných odborných společností vyhlásila ČIPA 26. března 1996 se svým vznikem i českou Strategii diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Břetislav Lapisz

Břetislav Lapisz

Rodák z Českého Těšína prožil dětství v nedalekém Havířově, od konce studií v roce 1990 bydlí v Ostravě. Absolvent učitelství Pedagogické fakulty Ostrava (obor čeština – dějepis) se zajímá o novodobou historii, jeho největším koníčkem je sledování sportovních přenosů (od fotbalu přes hokej, stolní tenis až po šipky). Rád cestuje, jeho nejoblíbenější destinací je Slovensko. A v poslední době zahradničí (s poměrně mizernými výsledky). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Roztroušená skleróza jej „provází“ od roku 1998.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!