Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Před týdnem se v estonském Tallinu konalo Regionální fórum pro Evropu, které pořádá ISSA ve spolupráci s estonskou Sociální pojišťovnou. Mgr. František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), zde převzal ocenění za řešení a implementaci eNeschopenky. Pro eNeschopenku je to už třetí ocenění a první v mezinárodním měřítku.

Konference ISSA umožnila zástupcům členských institucí, aby si vyměnili know-how týkající se oblasti sociálního zabezpečení, vzájemně se inspirovali inovativními řešeními a definovali strategie pro utváření budoucnosti sociálního zabezpečení v Evropě.

Prezident ISSA prof. Joachim Breuer předal zvláštní ocenění ISSA za řešení a implementaci eNeschopenky Františku Boháčkovi, ústřednímu řediteli ČSSZ, který na konferenci osobně představil oceněný projekt pod názvem „Zavedení eNeschopenky a její využití během pandemie covidu-19“.

Zvláštní ocenění (Certificate with Special Mention) je druhé nejvyšší ocenění ISSA, jež uděluje Nezávislý výbor posuzovatelů, a to jednou za dva roky. Projekty jsou přihlašovány podle světových regionů a ty nejvýše oceněné jsou prezentovány na výročních regionálních konferencích. Do letošního ročníku bylo podáno celkem 96 přihlášek za 32 institucí z 20 států Evropy.

„Velmi si vážím ocenění naší eNeschopenky v mezinárodním kontextu. Je to poprvé, kdy bylo české řešení ze strany ISSA oceněno, a o to více mě těší, že jsme obstáli v tak početné konkurenci. V případě české eNeschopenky byla oceněna i flexibilita a rychlá adaptace na potřeby vyvolané pandemií,“ uvedl Mgr. František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

ISSA Good Practise Award (Soutěž o nejlepší příklad dobré praxe) je mezinárodně uznávaná soutěž, jejímž cílem je identifikovat, ocenit a představit nejlepší nová řešení implementovaná nositeli pojištění z celého světa. Posuzovatelé hodnotí předmět, cílové skupiny, inovativnost, dopady a výsledky řešení. Důležitým hodnoticím kritériem rovněž je, zda je řešení použitelné i pro ostatní nositele pojištění.

„Mám radost, že české řešení eNeschopenky ocenili i v zahraničí – potvrzuje se tím, jak důležitá je dnes digitalizace státní správy. Do budoucna ji považuji za svou prioritu. Už teď se v rámci celého resortu intenzivně snažíme, aby komunikace občanů i zaměstnavatelů se státem fungovala v maximální možné míře online,“ podotkl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

ISSA je největší mezinárodní organizací, která byla založena v roce 1927 v Ženevě a sdružuje 320 nositelů ze 160 států. Jedním z osmi zakládajících členů bylo i Československo, jehož dva zástupci byli také prvními prezidenty ISSA. V současnosti je členem MPSV. Konference v Tallinu byla první, kterou ISSA po dvou letech pandemie pořádala.

Zdroj: cssz.cz

Foto: byznysnoviny.cz

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!