Česko má novou tkáňovou banku

V Česku se ročně provede kolem 500 transplantací rohovky neboli keratoplastik. Spolu s transplantací srdce, ledvin a jater patří keratoplastika k celosvětově nejčastějším transplantacím. V Česku dosud fungovaly tři oční tkáňové banky. V červenci byla otevřena čtvrtá, která sídlí ve Zlíně. Patří pod soukromou oční kliniku Gemini a má ambice stát se významnou oční tkáňovou bankou v České republice.

Keratoplastika je chirurgický zákrok, při kterém je potřeba vyměnit nemocnou rohovku za novou, získanou od dárce. Provádí se u nemocných, kteří mají rohovku různě zdeformovanou, ztenčelou nebo poraněnou. Díky transplantaci rohovky mohou znovu vidět lidé, kteří o zrak přišli například následkem úrazu. „Mezi nejčastější důvody patří neprůhlednost rohovky například u pacientů s keratokonem, což je onemocnění, při němž se rohovka postupně ztenčuje, nebo výjimečněji keratoglobem, kdy se rohovka stává extrémně tenkou a postupně mění svůj tvar. Dále to jsou rohovkové jizvy, těžké záněty nebo následky vážných úrazů oka,“ vyjmenoval Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Rohovka je přední průhledná část oka. Jejími základními funkcemi jsou prostup a lom světla společně s ochranou proti vnějším mechanickým, fyzikálním a chemickým vlivům. Zajímavostí je, že při transplantaci není třeba hledat shodu mezi dárcem a příjemcem. „Nejdůležitější je výběr vhodného dárce, který probíhá podle legislativních požadavků. Mezi základní kritéria pro výběr rohovky patří její celkové zdraví, tedy bez přítomnosti infekce, bakterie či viru. Žádná antigenní shoda mezi dárcem a příjemcem není nutná. V praxi jsou dárci vybíráni ve věku 18 až 85 let. Česká legislativa vylučuje dárce mladší 18 let,“ vysvětlil Filip Hančík, vedoucí laborant tkáňové banky Gemini.

I když se u keratoplastiky, na rozdíl od většiny jiných transplantací, nemusí hledat shoda mezi dárcem a příjemcem, čekací doba na návrat zraku nebo lepší vidění může být dlouhá až jeden rok. Právě nová tkáňová banka by měla čekání zkrátit. „Vzhledem k nedostupnosti očních rohovkových tkání a dlouhé čekací době na transplantaci můžeme díky vlastní bance pomoci zlepšit zrak více pacientům a v kratším čase. Primárně bude tkáňová banka sloužit pro potřeby pacientů naší kliniky. Jelikož má naše tkáňové zařízení schválenou i distribuci očních rohovkových tkání, počítáme se spoluprací s jinými transplantačními středisky,“ uvedl Filip Hančík.

První transplantace rohovek z vlastní tkáňové banky provedli lékaři začátkem července na zlínské oční klinice Gemini. „Nové vidění“ se dostalo hned dvěma pacientům. „Obě operace proběhly úspěšně a bez komplikací. Věříme, že vlastní tkáňová banka, jejíž vybudování trvalo dva roky, nám pomůže snížit nedostatek rohovkové tkáně a zkrátit dnešní roční čekací dobu na transplantace rohovky,“ uvedl Pavel Stodůlka.

Stejně jako například operaci šedého zákalu hradí transplantaci rohovky plně pojišťovny. „Pro zahraniční pacienty se cena pohybuje okolo 50 tisíc korun. Cena se také může lišit podle typu keratoplastiky. Rozlišujeme zpravidla keratoplastiku, kdy je kompletně nahrazena pacientova rohovka dárcovskou, a tu, při které je nahrazena jen některá z vrstev rohovky,“ uzavřel Pavel Stodůlka.

Zdroj: zezdravotnictvi.cz

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!