Amelie už dvanáct let poskytuje psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. V této neziskovce propojují všechny stránky života s rakovinou. Nabízí bezplatné služby – odborné poradenství v konkrétních životních situacích, ale i programy, na kterých se mohou lidé v Centrech Amelie potkávat několikrát týdně. Další důležité informace poskytují na webu, v letáčcích, brožurách a na Lince Amelie. Dobrovolníky Amelie poznáte na klinikách a ambulancích podle typicky žlutých triček.

A právě další dobrovolníky teď v Amelii hledají. Dobrovolnický program běží nově už ve dvou pražských nemocnicích, dále v Nemocnici Na Pleši a v Olomouci. Zapojit se může každý starší osmnácti let, kdo má do této práce chuť, splní podmínky dvoudenního školení a neprochází zrovna léčbou. Časová náročnost není pevně dána, na klinikách jde zpravidla o dvě hodiny týdně od rána do pěti odpoledne včetně víkendů.

„Dobrovolníci odlehčují přetíženému zdravotnickému personálu a zajišťují pacientům běžný lidský kontakt. Mají čas si s nimi povídat, nebo je i trochu rozptýlit,“ vysvětluje Michaela Čadková Svejkovská, sociální pracovnice a ředitelka Amelie. Právě lidskost a možnost navázat osobní a důvěryhodný vztah je to, co pacientům v léčbě hodně schází. Už jenom tím tedy dobrovolníci přinášejí vítanou změnu v celém systému a v rozpoložení lidí kolem sebe, čehož si cení i samotný personál.

Aktualizovaná brožura je čerstvě na světě

Další horkou novinkou na kontě Amelie je třetí aktualizované vydání brožury „Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké“, která je nově tištěná k dispozici na klinikách, v ordinacích, ambulancích a neziskovkách. Také je možné si ji stáhnout z webu v PDF formátu.

Amelie vydává pravidelně několik typů brožur. Tato publikace určená laikům i zdravotníkům je však svým rozsahem a zaměřením jedinečná. Na šedesáti stránkách přináší ucelené informace, kontakty a konkrétní rady a návrhy řešení pro různé životní situace. Sami zdravotníci z ní mohou čerpat informace v souvislostech potřebných pro jejich obor.

Na podzim tohoto roku chystají v Amelii příručku určenou přímo praktickým lékařům.

„Praktici se odtud dozvědí, jak důležité je užití přesné terminologie při vyplňování podkladů k invalidnímu důchodu,“ uvádí příklad Čadková Svejkovská a upřesňuje, že posudkáři se v žádostech orientují podle přesně daných kritérií a neberou v potaz souběh více diagnóz. Nesprávně nebo nestandardně vyplněné papíry tak mohou nemocnému zbytečně uškodit.

Rakovina svádí k izolaci

„Po určení diagnózy se mnozí pacienti úplně přirozeně zaměří na samotnou nemoc a její léčbu, nic dalšího neřeší. Myslí si totiž, že to počká,“ upozorňuje Čadková Svejkovská s tím, že právě izolace je velkým úskalím tohoto chronického onemocnění.

Zvládnout akutní projevy a medicínskou stránku je jedna věc. Řešit k tomu ale například i výpadek v zaměstnání, zatížení rodinného rozpočtu, komunikační obtíže, to je věc druhá. Vyrovnat se s dlouhodobými následky není snadné, stejně jako se zorientovat a pochopit například ztrátu elánu, vleklou únavu, obavy ze změny rolí či z návratu nemoci.

V Amelii proto propojují všechny oblasti života s rakovinou a kladou velký důraz na erudovanost a dobrou dostupnost informací a služeb.

Možnosti Amelie

Kromě již zmíněných dobrovolníků a publikační činnosti vám v Centrech Amelie v Praze, Olomouci, Liberci a Rakovníku zdarma poradí v individuálních i skupinových konzultacích a programech.

Připraví vás například na návrat do práce, zkusíte si něco vyrobit rukama a naučíte se čelit stresu. Potrénujete paměť, zažijete relaxaci, zacvičíte si taiči, jógu a užijete si nordic walking. „Vzájemné setkávání a sdílení má obrovskou terapeutickou hodnotu, stejně jako nenáročné aktivizační fyzické aktivity,“ doplňuje Čadková Svejkovská.

Odborníky můžete také zkontaktovat emailem nebo telefonicky na Lince Amelie. I ta je určena pro onkologicky nemocné a jejich blízké a nabízí informační servis včetně krizové intervence. „Nejčastěji ale poskytujeme základní informace, pro tu prvotní orientaci,“ podotýká Čadková Svejkovská.

Amelie upozorňuje, propojuje a hájí

V Amelii také vyhlašují různé osvětové akce, například Tulipánový měsíc a upozorňují na často opomíjená témata, třeba výživu nebo částečné úvazky. Na happeninzích a přednáškách hájí zájmy onkologicky nemocných a jejich blízkých. A v různých platformách se zasazují o to, aby problematika onkologicky nemocných byla vždy co nejvíce pojímána v celém rozsahu a všech potřebných souvislostech. Psychosociální dopad nevyjímaje.

„Onkologická problematika je na zdravotně – sociálním pomezí. Jednotlivé autority nebo odborníci si tak téma navzájem přehazují. My v Amelii děláme maximum proto, aby odvedli svůj díl práce a navzájem spolu komunikovali. Myslím, že se nám to postupně začíná dařit,“ uzavírá celé povídání Čadková Svejkovská.

 

Foto: archiv Amelie, z.s.

Picture of Helena Tutterová

Helena Tutterová

Píše sloupky s názvem Perplex ve městě, aby cupovala život s dětskou mozkovou obrnou a jinými naschvály. Nehodlá totiž jen opatrně našlapovat a lovit Božského přeskáče či jinou ortopedickou obuv. Prahne po životě na vysoké noze obklopena přáteli, knihami a kávou. Analogie s legendárním Sexem ve městě tak není vůbec náhodná. Miluje příběhy a humor mezi řádky, i proto pracuje v redakci magazínu Inspirante neziskovky Revenium. Věří v sílu ticha, přírody a kofeinu, propadá kouzlu divadelních a filmových scén a dojímají ji šťastné konce. Tajně tančí a sportuje, aby ji hned tak něco neuteklo a neskolilo. Hlavně ale proto, aby měla k často rozběhaným lidem blíž.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ