Žijeme zaneprázdněné životy. Chvátáme, odkládáme, nestíháme. Horko těžko zvládáme práci, rodinu a domácí povinnosti. Kde vzít čas na sebe, své zájmy a přátele? Přesto je i to poslední velmi důležité, pocitově to dobře víme. Připomíná to i Mezinárodní den přátelství, vyhlášený na minulý pátek. Proč je vlastně tak důležité?

Mít přátele přináší řadu výhod a užitku

Být sám a „stát mimo“ je spojováno s častějším výskytem chorob srdce a infarktem a kratší nadějí dlouhého života. Studie u pacientek s rakovinou prsu zjistila, že sociálně izolovanější ženy měly více než dvakrát vyšší riziko předčasného úmrtí. Naopak opora blízkých s sebou nese mnoho výhod týkajících se psychického i fyzického zdraví – je spojena s nadějí delšího života a funguje i jako ochrana proti zhoubnému vlivu stresu. Pozoruhodná studie lidí vyššího věku v Austrálii poukázala na důležitost přátel pro náš život. Výsledky se dají shrnout do jedné rovnice: čím větší okruh přátel, tím menší riziko úmrtí. Tento prospěšný efekt byl v této studii patrný pouze u přátel, ne jiných blízkých, třeba dětí či členů rodiny.

Výzkum psychosociálních potřeb onkologických pacientů v České republice, který realizovala Amelie, z.s., také potvrdil klíčovou roli přátel. Zejména mladší pacienti u nich hledají a nacházejí oporu v těžkých chvílích. S přibývajícím věkem nemocných roste význam pacientských organizací – to s sebou nese vznik nových přátelství s lidmi s podobnou zkušeností. Přátelé také hrají rozhodující roli při naplňování mnoha psychosociálních potřeb nemocných. Možnost vypovídat se, promluvit si o svých pocitech nebo obavách hledají spíše u nich, mnohdy kvůli snaze své nejbližší před dopadem svého onemocnění chránit.

Existují i rozdíly mezi pohlavími. Potřebu „vypovídat se a promluvit si o tom, jak se cítím a čeho se bojím“ muži nejčastěji směřují na své partnerky, ženy na své přátele (či kamarádky).

Jak udržet přátelství, jsme-li v jednom kole

Přátelé většinou nevyžadují tolik času jako naši partneři či děti, a tak pro udržení našich vztahů často není třeba společně trávit hodiny a hodiny, které v našich diářích zkrátka nejsou k dispozici. Zde je pár nápadů k vyzkoušení:

  • Naplánujte si schůzku. Možná máte v kalendáři volný čas nejen večer po práci, ale i některé ráno či přes oběd. Váš/e kamarád/ka to má možná stejně. Zkuste naplánovat společné setkání s přáteli se stejnou důležitostí jako pracovní schůzky.
  • Věnujte se společným činnostem. Může jít o návštěvu kulturní akce, sportovní aktivitu, kreativní workshop, společné vaření, cokoliv, co vás oba baví. Společně trávený čas nemusí probíhat jen v kavárně či hospodě.
  • Dejte jim najevo, že na ně myslíte. Díky technologickým vymoženostem nás stojí méně než 5 minut poslat přátelům vzkaz, fotku či video, ať už s námi, nebo odkazem na zajímavou knihu, článek či informaci, kterou s nimi chceme sdílet.
  • Pravidelně je někdy důležitější než častěji. Zkuste ze setkání udělat tradice a scházet se pravidelně. Ať už je to jednou za rok ve stejný den, jednou za měsíc vždy v konkrétní den, či jednou za týden. Díky jasnému plánu na další setkání ušetříte čas a energii, kterou organizace nutně vyžaduje, a vy budete moci „pouze“ sklízet ovoce.

Život nám do cesty klade různé překážky a s pomocí blízkých lidí jimi můžeme projít o něco snadněji. Pokud je toho však na vás příliš, neváhejte se obrátit na odbornou pomoc, například psychologa či psychoterapeuta. V každém případě je přátelství něco, co nám dává do života mnoho dobrého. Pečujme o ně vědomě.

Zdroj: www.amelie-zs.cz
Foto: Pixabay

Logo amelie

Amelie se od roku 2006 věnuje psychosociální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým. Vizí Amelie je, aby rakovina byla vnímána „jen“ jako součást života a své poslání vidí v tom, že pomáhá žít život s rakovinou. Více informací na oficiálních webových stránkách www.amelie-zs.cz.

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!