Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Už 20. ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se uskutečnil 12. října v Praze, tentokrát online vzhledem k omezením v době koronaviru. Program nabídl zajímavé přednášky a představil i technologické novinky a inovace. 

Konferenci uspořádalo BMI sdružení, z.s. s pomocí spolku Křižovatka.cz. Předseda BMI sdružení Jaroslav Winter, držitel mnoha prestižních ocenění za propagaci internetu a také šéfredaktor portálu Helpnet.cz poskytl magazínu Inspirante rozhovor.

Pokud vám to nebude vadit, vraťme se v čase o jedenadvacet let zpátky. V roce 1999 jste totiž zakládal BMI sdružení, což je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je podpora rozvoje internetu jako globálního komunikačního prostředku. Zaměřujete se na využití moderních technologií zejména pro osoby se specifickými potřebami, sdružení zorganizovalo řadu akcí. Které z nich považujete za nejpřínosnější? 

Nejvýznamnějším projektem byla celonárodní osvětová kampaň Březen – měsíc internetu, která probíhala v letech 1998 až 2008. Zapojily se do ní stovky firem, knihoven a institucí. Vznikla řada odborných konferencí, soutěží a dalších aktivit, z nichž některé pokračují dodnes. Jde zejména o konferenci ISSS – Internet ve státní správě a samosprávě, konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami, soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb či soutěž o nejlepší knihovnické stránky Biblioweb.

V roce 2003 jste stál i u zrodu Informačního portálu Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami, který si dal za cíl usnadňovat orientaci v problematice zdravotního postižení. V čem spatřujete největší přínos tohoto portálu? A jak se vám daří oslovovat ty, kterým je Helpnet.cz především určen?

Jak se postupně stále zdokonalují algoritmy vyhledávačů, jako je Google či Seznam, ustupuje do pozadí část portálu s roztříděnými odkazy na tuzemské internetové zdroje členěnými podle základních skupin postižení. Stále však je portál důležitým informačním zdrojem pro poskytovatele sociálních služeb, pomáhající organizace i jednotlivé uživatele se zdravotním postižením. Nacházejí zde na jednom místě informace o grantech, dotacích, legislativních změnách, vzdělávacích akcích a dalších aktivitách, které nikde jinde takto soustředěné nenajdou. Kromě toho jim portál nabízí prostor k publikování vlastních zkušeností, pozvánek a oznámení. 

Vaše aktivity se vyvíjely. Nejdřív propagace internetu jako základny pro podnikání, později jste díky BMI popularizoval internet v podstatě pro všechny a v posledních letech se zaměřujete zejména na osoby se specifickými potřebami. Jak se v jejich případě situace zlepšila a které nástroje nebo projekty jim pomáhají usnadnit zapojení do běžného života nebo při získávání zaměstnání?

Podobný rozvoj jako v případě osob se sluchovým postižením zaznamenaly asistivní technologie taky v dalších oblastech. Například lidé, kterým jejich postižení neumožňuje používat počítačovou myš, před 20 lety neměli u nás k dispozici prakticky žádné řešení. Ale už v roce 2005 jsme na konferenci INSPO představili ovládání počítače hlasem a taky pohybem očí. Následovaly postupně další alternativy a teď jsem spočítal na e-shopu olomouckého Petitu, že nabízí celkem 28 různých „myší“ neovládaných rukama. Pro uživatele je to obrovská pomoc, například řada diplomových prací i knih už vznikla tak, že je autoři celé nadiktovali do programu, který hlas převádí do textu. Pro nevidomé uživatele byl důležitým mezníkem nástup mobilních telefonů, následovaný vývojem velkého množství aplikací, které jim umožňují aktivně se zapojit do běžného života. Dokonce bych řekl, že možnosti technologií usnadňujících život lidem s různým postižením jsou v předstihu před jejich známostí u potenciálních uživatelů. Proto jsou důležité akce osvětového charakteru.

Velmi aktivně působíte i v České unii neslyšících, kde jste byl koordinátorem velmi zajímavého projektu Simultánní přepis mluvené řeči. Jak se podle vašich zkušeností změnilo postavení neslyšících v naší republice za posledních dvacet let? 

Za 20 let, co organizuji konferenci INSPO, došlo k významnému posunu. Mohu to dokumentovat na tom, jak se vyvíjely možnosti zpřístupnění obsahu konference pro účastníky se sluchovým postižením. My jsme hned od prvního ročníku zajišťovali tlumočení do českého znakového jazyka. Teprve v roce 2008 jsme k tomu přidali simultánní přepis mluvené řeči, do té doby jsme o té možnosti nevěděli a ani žádná taková oficiální služba neexistovala. Díky přepisu se ten rok přihlásilo na konferenci asi pětkrát více účastníků se sluchovým postižením než dosud. Pro ohluchlé a nedoslýchavé, kteří neznají znakový jazyk, do té doby konference neměla význam. Simultánní přepis v roce 2008 měl velký úspěch, hodně se o tom mluvilo a Česká unie neslyšících požádala Nadaci Vodafone o grant na zavedení simultánního přepisu jako regulérní sociální služby. Takže konference svým způsobem podnítila rozvoj simultánního přepisu v Česku. O tři roky později jsme na konferenci prvně použili systém Polygraf Střediska Teiresiás, který umožňuje přenášet přepis také na tablety, nejen na plátno. V roce 2012 představila konference INSPO další důležitou technologickou novinku – přepis online na dálku. Provozuje ji s využitím aplikace eScribe sociální podnik Transkript online. Je zajímavá i tím, že ji v posledních letech zajišťují z velké většiny nevidomí přepisovatelé. Mohl bych pokračovat, ale přeskočím do současnosti, protože na programu letošní konference byly kromě jiného dvě zajímavé novinky. První je telefonní hovor s přepisem a druhou aplikace Beey, umožňující automatické generování titulků. Tady si trochu ohřeju polívčičku, protože jde o jeden z příkladů, kdy díky konferenci INSPO vznikají i nové projekty. Vývoj aplikace Beey jsme v podstatě „objednali“ loni na podzim, aby ji firma Newton Technologies stihla předvést na letošní konferenci v březnu. To jsme netušili, že nevznikne jen aplikace, ale i internetová televize TV Beey pro diváky se sluchovým postižením. Ta s nástupem koronaviru sehrála velmi důležitou roli, protože přinášela televizní zpravodajství a videa o pandemii opatřené titulky.

Jaké další novinky představilo letošní INSPO?

Program konference INSPO nabídl řadu zajímavých přednášek a představil i technologické novinky a inovace. Aplikace Záchranka například diváky seznámila s novou funkcí – přenosem videa z místa nehody na dispečink zdravotnické záchranné služby, která velmi usnadní komunikaci neslyšících v nouzi díky funkci chatu.

Další z prezentovaných novinek byla technologie OrCam. Můžete vysvětlit výhody této technologie?

Je to malá kamerka velikosti prstu, která se připevní ke stranici brýlí. Disponuje řadou užitečných funkcí, jež usnadňují život lidem se zrakovým postižením. Umí předčítat text, například dokumenty, smlouvy, letáky, cedulky na dveřích, cenovky na zboží a podobně. Rozpozná a předčítá čárové kódy u jednotlivých produktů, oznámí hodnotu bankovek, detekuje barvy, pozná předem naskenované předměty. Umí analyzovat a určovat pohlaví osob včetně rozpoznání naskenovaných obličejů. Existují sice různé aplikace, které dovedou některé z těchto funkcí, ale výhodou kamerky OrCam je, že všechny ty funkce jsou integrovány v jednom zařízení.

Na konferenci byla představena i seznamka nejen pro handicapované Tvoje láska. Jak funguje? 

Tato internetová seznamka je unikátní v tom, že používá algoritmus, který spáruje klienty podle toho, jak se k sobě hodí. Neztrácejí pak čas oslovováním někoho, koho by nezaujali. Algoritmus je upraven tak, aby odrážel požadavky a potřeby handicapovaných, aby odrážel bariéry, na které postižení při seznamování nejvíce narážejí. Základem úspěšného seznamování však není jen algoritmus, ale především osobní práce s klienty.

Těch aktivit, u jejichž zrodu jste stál, posunujete je kupředu a pomáháte prosazovat, je opravdu hodně. Skoro by se chtělo říct, že na jednoho člověka zvládáte nemožné. Přesto se zeptám, jaké plány máte do budoucna?

Vzhledem k tomu, že je mi 72 let, hlavním plánem je nezačínat už žádné nové projekty. Dokud mi zdraví bude sloužit, budu se nadále věnovat portálu Helpnet a doufám, že v příštím roce bude možné uspořádat INSPO s programem, který jsme měli připravený pro letošní rok. A poté už bych rád předal štafetu s organizováním konference dále. Bavíme se o tom s kolegy ze Střediska Teiresiás, které je už několik let technologickým partnerem INSPO. U nich se nemusím obávat o další osud konference, naopak mám záruku, že ji ještě vylepší. Bude-li zájem, pomůžu jim jen s programem a propagací.

A dovolím si poslední dotaz. Co a kdo vám v poslední době dělá radost a prozradíte, jak případně odpočíváte a dobíjíte „baterky“?  

Udělalo mi radost, že se vydařila konference INSPO v online podobě, když nebylo možné uspořádat ji v Kongresovém centru. A baterky dobíjím při fotografování. Když vyrazím do přírody s fotobatohem, tak neznám lepší způsob, jak se od všeho oprostit.

Foto: archiv Jaroslava Wintra

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Břetislav Lapisz

Břetislav Lapisz

Rodák z Českého Těšína prožil dětství v nedalekém Havířově, od konce studií v roce 1990 bydlí v Ostravě. Absolvent učitelství Pedagogické fakulty Ostrava (obor čeština – dějepis) se zajímá o novodobou historii, jeho největším koníčkem je sledování sportovních přenosů (od fotbalu přes hokej, stolní tenis až po šipky). Rád cestuje, jeho nejoblíbenější destinací je Slovensko. A v poslední době zahradničí (s poměrně mizernými výsledky). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Roztroušená skleróza jej „provází“ od roku 1998.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!