Proč stavět různorodé týmy? V čem nás diverzita obohacuje? Proč se někdy bojíme odlišností? Těmto a dalším otázkám se budeme věnovat v našem dalším podzimním článku.

Neustále se mluví o tom, že je přirozené, že jsou lidé odlišní, mají svoje individuální potřeby a má se jim věnovat individuální přístup. Proč se tedy neustále bojíme toho, že je někdo trošku jiný? Proč nám vadí, že někdo je na kluky, jiný na holky a někdo upřednostňuje mimozemskou civilizaci před tou pozemskou? Proč se v České republice píšou petice proti výstavbě chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením v sousedství? A proč neustále očumujeme lidi, kteří jsou na vozíku nebo u sebe mají bílou hůl? Jinakost je přece naší součástí a je to přirozená charakteristika naší populace.

„Diverzita je fenomén tak starý jako lidstvo samo. Je to přirozená a nezbytná charakteristika našeho druhu, která odráží bohatou mozaiku genetických, kulturních a sociálních vlivů, jež utvářejí jedinečnost každého jedince. Každá společnost, každá komunita a každý tým jsou mikrokosmem této diverzity, která je základem evoluce a adaptace.“ (AI, Deeply.cz, 2023)

Psychologové vysvětlují náš xenofobní postoj k jinakosti tím, že máme jako lidé potřebu určité kategorizace a škatulkování našeho vnějšího světa, abychom mohli předvídat vzorce chování našeho okolí. Jinakost samozřejmě tyto vzorce narušuje a staví nás do konfrontace, což následně může vyvolat určitý strach, obavy či nejistotu. Dříve ochranná funkce se stává v dnešním globalizovaném a vědomostním světě překážkou a brzdí náš další společenský a kulturní rozvoj. 

V pracovním prostředí diverzita odráží společenskou rozmanitost, a protože v práci hodně z nás tráví poměrně dost času, je zde příležitost naučit se vnímat svět také z pohledu svých kolegů a je úplně jedno, jestli mladí naslouchají starším, starší mladším, ateisté náboženským věrcům nebo genderově bezpohlavním kolegům. V principu jde o to, že pracují společně a mají stanovené společné cíle. Ona různorodost pomáhá efektivnímu dosažení těchto cílů a společná interakce boří předsudky a zažité stereotypy spojené s jinakostí. 

Proč tedy do svých řad přijímat také lidi se zdravotním postižením?

Je důležité stavět různorodé týmy. Různorodost pohledů na řešení problémů pomáhá být více kreativní, inovativní a podporuje větší konkurenceschopnost společnosti. Různorodost je určité zrcadlení společnosti, a proto se odráží i v klientské obsluze. Je vysoce pravděpodobné, že když firmy budou mít ve svých řadách lidi se zdravotním postižením, vytvoří se určitý tlak na služby a produkty, které by mohly být pro klientelu se stejným postižením užitečné, dostupné nebo více přístupné. To napomáhá rozšíření povědomí o dané problematice a zlepšuje otázky přístupnosti širšího klientského základu. Proto firmy, jež například dnes nerespektují otázky přístupnosti online nakupování svých e-shopů, přicházejí zhruba o sedmdesát tisíc potenciálních zákazníků, kteří mají problémy se zrakem. A zákaznické servisy, kde ještě nevyužívají služeb Tiché linky nebo Transkriptu, ztrácejí svou konkurenceschopnost, protože lidé se sluchovým postižením raději půjdou tam, kde jim takové služby nabízejí. 

Firmy, které dbají na etiku, společenskou odpovědnost a inkluzivní přístup, mají na trhu práce mnohem lepší postavení a jméno. A je známým faktem, že dnes si společnosti nevybírají zaměstnance, ale zaměstnanci svoje potenciální zaměstnavatele. 

Inkluzivní pracovní prostředí, které vítá rozdíly, může napomáhat zvýšit morálku a spokojenost zaměstnanců. Když zaměstnanci vnímají rovný přístup, zvyšuje se jejich míra loajality a snižuje se fluktuace. Nikdo z nás neví, kdy mu zdraví vypoví službu, a je tak na odpovědných zaměstnavatelích, aby se naučili pracovat s potenciálem svých zaměstnanců. Ve Švédsku mají například až sedmdesátiprocentní zaměstnanost lidí se zdravotním postižením při téměř shodné definici invalidity, jako je v České republice. Je tedy patrné, že jde zejména o přístup zaměstnavatelů a řešení každé individuální situace jejich zaměstnanců. Stejně jako si český trh práce bude muset zvyknout na alternativní a zkrácené úvazky pro rodiče s malými dětmi, bude si také muset zvyknout na to, že s nemocí pracovní poměr nekončí. 

Přejeme vám, ať jste nakloněni rozdílnosti a různorodosti a nemáte obavy z jinakosti, protože právě jinakost je to, co pohání náš svět dopředu.

Foto: Pixabay

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!