Portál přináší informace o vzdělávání žáků se SVP

Zajímáte se o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) nebo máte doma dítě se SVP? Pokud ano, neváhejte a pozorně si projděte jedinečný portál Společné vzdělávání, který vám poskytne spoustu užitečných informací i jedinečných zjištění na jednom místě. Portál vznikl na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a odráží její mnohaleté zkušenosti se vzděláváním žáků se SVP.

Proč věnovat pozornost tématu SVP?

Jen běžné mateřské, základní či střední školy navštěvují desítky tisíc dětí či žáků se SVP.

Tyto děti či žáci jsou jedinečnými osobnostmi s vlastními potřebami a dovednostmi, jež potřebují individuální přístup a správné nastavení podpůrných opatření.

Co na portálu najdete? 

Na portálu si můžete prohlédnout výstupy od předních českých odborníků specializujících se ve své odborné, praktické či výukové činnosti na jednotlivé druhy zdravotních postižení. Některé z výstupů jsou naprosto unikátní a v České republice první svého druhu. 

Velká část výstupů je přístupná ke stažení ve formátu PDF nebo k přečtení v ebooku. U jiných najdete odkaz, kde můžete výstup zakoupit. 

Portál nabízí také celou řadu inspirativních videí z praxe

Rozdělení jednotlivých výstupů

Rozdělení výstupů podle druhu znevýhodnění

Cíl výstupů

Všechny výstupy mají za cíl sloužit žákům, pedagogům, výchovným poradcům a rodičům dětí se SVP a přispět tak ke zlepšení podmínek jejich vzdělávání v České republice.

Zdroje a odkazy

Nepřehlédněte ani zdroje a odkazy, ve kterých najdete:

  • Spolupracující organizace
  • Významné organizace zabývající se vzděláváním dětí, žáků a studentů se SVP
  • Přehled projektů autorského týmu a jejich výstupů

Foto: Univerzita Palackého v Olomouci

Zdroje

Portál společného vzdělávání, Pedagogická fakulta v Olomouci

Pedagogická fakulta v Olomouci, Univerzita Palackého v Olomouci

Sebastián Lukas Kyčerka

Sebastián Lukas Kyčerka

Před několika lety Sebastiánovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, která zasahuje řadu oblastí jeho života. Díky podpoře rodiny, sportu a specifickému humoru snadněji překonává nástrahy vážné nemoci. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Inspirante. Sebastiánovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!