Hybridní kniha zpřístupňující téma udržitelného rozvoje

Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity v Brně se podílelo na přípravě zajímavé multimediální publikace OSN: Svět, který chceme, budoucnost pro všechny. Toto unikátní dílo umožňuje simultánní sledování obsahu v textové, zvukové a obrazové podobě. Publikace je určena především pro uživatele s těžkým zrakovým nebo sluchovým postižením, kterým se snaží zjednodušit přístup k informacím o udržitelném rozvoji.

Co je hybridní kniha?

Hybridní kniha je typ multimediální publikace

Skládá se ze tří typů informačně rovnocenných záznamů: 

  • Elektronický text (původní text publikace)
  • Zvukový záznam textu (původní text namluvený přirozeným lidským hlasem)
  • Videozáznam překladu textu do znakového jazyka 

Mezi jednotlivými záznamy lze volně přecházet nebo je sledovat současně. Díky tomu si mohou uživatelé poskládat výslednou informaci z více zdrojů. Právě tento postup je označován za „hybridní čtení“

Způsob procházení textu

Uživatelé mohou procházet text podle své osobní preference. Většina běžných uživatelů upřednostňuje jediné médium a další používají jako doplňkové. Například neslyšící upřednostňuje video a pomocí textu si upřesňuje nejasná místa v překladu, nebo sleduje obrázky, tabulky a grafy.

Hybridní kniha je postupně čím dál víc využívána také jako pomůcka nebo alternativní nástroj pro četbu elektronických knih s multimediálním obsahem.

Jak se připravuje hybridní kniha?

Nejen hybridní knihy samotné, ale také jejich příprava je extrémně zajímavá. Při přípravě každé hybridní knihy pracují překladatelé ve čtyřech fázích: 

„Na začátku je příprava textové vrstvy, která se vytvoří z již existující publikace či dosud nepublikovaného autorského textu,“ vysvětluje Jana Havlová ze Střediska Teiresiás. „V další fázi připravujeme zvukové stopy, které pro hybridní knihy načítají v našem audiostudiu profesionálové mluveného slova, především herci brněnských divadel. V postprodukci se nahrávky doplňují ještě zvukovými předěly či hudebním podkresem. Ve třetí fázi dochází k přípravě videa, tedy samotnému překladu do znakového jazyka. Ten obnáší mimo jiné přípravu takzvaného znakosledu v českém či jiném znakovém jazyce a následně natáčení videí s překladem. U těchto natáčení je přítomen figurant coby interpret znakového překladu, supervizor pro kontrolu správnosti obsahu překladu a správnosti projevu ve znakovém jazyce, popřípadě i technici coby obsluha kamery. Po samotném natáčení pak následují postprodukční práce, například střih materiálů a klíčování pozadí. V závěrečné fázi už jen dojde ke spojení všech vrstev do jednoho celku,“ vyjmenovala Havlová.

Středisko Teiresiás připravilo už téměř devadesát hybridních knih, přičemž dvacítka z nich má svoji vrstvu i ve znakovém jazyce. 

Kniha Svět, který chceme, budoucnost pro všechny

Padesátistránková publikace OSN: Svět, který chceme, budoucnost pro všechny přináší přehled sedmnácti konkrétních cílů mezinárodního společenství, přičemž dvanáct z nich se týká lidí se zdravotním postižením. 

„Kniha představuje program rozvoje světa na příštích patnáct let. Státy OSN přijaly Agendu 2030 v roce 2015 a stanovily naplnění jejích cílů až do roku 2030. Jde o stručné shrnutí toho, na čem by se mělo ve světě pracovat a čeho dosáhnout, aby se všem lidem žilo spokojeně,“ uvedl koordinátor projektu a zároveň ředitel organizace Neslyšící s nadějí Roman Lupoměský. 

Součástí publikace je videonahrávka znakového jazyka i nahrávka mluveného slova přirozeným lidským hlasem pro osoby s poruchami zraku.

Přizpůsobení mladšímu čtenáři

Informace jsou určeny pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Světové dění na půdě OSN je tak podáno srozumitelně pomocí diskusních otázek, kvízů i názorných obrázků. 

Zábavné a zároveň výstižné ilustrace s populární postavičkou Elyx vytvořil francouzský kreslíř YAK.

Cílové skupině mladších čtenářů se přizpůsobili i překladatelé ze Střediska Teiresiás. „Během našich příprav jsme se zaměřili i na to, aby byl překlad v takové formě, kterou snadno přijmou mladší žáci a studenti,“ uvedla Jana Havlová. 

Kde si můžete hybridní knihy prohlédnout?

Všechny hybridní knihy najdete na webovém portálu Střediska Teiresiás

Online verze publikace OSN: Svět, který chceme, budoucnost pro všechny je přístupná zdarma pod odkazem na webu.

Zdroje

Hybridní kniha zpřístupní žákům s postižením agendu OSN, Zprávy z MUNI

Vítejte ve Středisku Teiresiás, MUNI Teiresiás

O projektu, Hybridní kniha, Teiresiás

Funkce a technologie, Hybridní kniha, Teiresiás

Hybridní kniha – Uživatelská příručka, Hybridní kniha, Teiresiás

Vítejte v aplikaci Hybridní kniha, Hybridní kniha, Teiresiás

Informační centrum OSN v Praze, United Nations 

Svět, který chceme, Hybridní kniha, Teiresiás

Agenda 2030, Ministerstvo životního prostředí

Neslyšící s nadějí, z.s. Pacientský hub

Oficiální stránky Neslyšící s nadějí, Neslyšící s nadějí

Hybridní kniha zpřístupní mladým se zrakovým či sluchovým postižením agendu OSN, adam.cz

Vznikla hybridní kniha pro žáky se zrakovým a sluchovým postižením, tichezpravy.cz

Svět, který chceme: Budoucnost pro všechny, databazeknih.czUnited Nations digital ambassador Elyx shares new illustrations in support of the Sustainable Development Goals, un.org

Foto: www2.teiresias.muni.cz

Picture of Luka Kyčerka

Luka Kyčerka

Před několika lety Lukovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Díky podpoře rodiny a aktivnímu sportu snadněji překonává nástrahy nemoci. Roztroušená skleróza zasahuje řadu oblastí jeho života, i přesto k ní přistupuje s humorem jemu vlastním. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil, a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Revénia. Lukovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ