Bohatý byl hudební program Tmavomodrého festivalu v pátek v sadech Národního odboje vedle klubu Šelepka v brněnském Králově Poli.

Celý festival měl za cíl bortit neviditelnou bariéru mezi světem vidících a zrakově postižených. Vystoupily na něm děti a mládež se zrakovým postižením z pěti škol: Základní škola pro žáky s poruchami zraku z Prahy, Lidová konzervatoř a Múzická škola z Ostravy, Základní škola Kamenomlýnská z Brna, Spojená škola internátna z Levoče (Slovensko) a Škola Jaroslava Ježka z Prahy. Koncert zahájila brněnská primátorka Markéta Vaňková, která dětem popřála, aby si jej užily.

Očekávaný příspěvek zpěvačky Lenky Dusilové koncert zahajoval i končil. Vybrala krásné písně (například Baromantická), které rozezvučely pódium a měly velký ohlas. Ovšem to nejlepší mělo teprve přijít, vystoupení samotných dětí a mládeže se zrakovým postižením. Byly to malé děti, které se na hudební nástroj učily teprve krátce, i ostřílení mazáci. Každé vystoupení bylo jedinečné a provázel ho obrovský potlesk i tanečky dětí pod pódiem. Celý koncert rámovala skvělá nálada a krásné počasí.

Děti nejen zpívaly, ale hrály také na akordeon, saxofon, flétnu, klavír, housle, harfu nebo klávesy. Zazněly romantické duety, jejich původní tvorba, vážná hudba, dětské písničky, ale i Saxana, Feeling Good, Bohemian Rhapsody, známá píseň ze seriálu Chalupáři nebo od Marie Rottrové… Rejstřík byl opravdu široký a každý si našel to své. Zhruba uprostřed koncertu vystoupil také slovenský nevidomý zpěvák Mário Bihári, který se doprovodil na akordeon.

Dobrým nápadem byly i tematické stánky, kde se lidé mohli dozvědět mnoho užitečných věcí ze světa nevidomých a koupit si nějakou drobnost z chráněné dílny HapAteliér

Děti byly na akci nejdůležitější, ale zajímavý je i pohled pedagoga, proto jsem oslovil Dominika Levíčka ze Základní školy Kamenomlýnská v Brně. Doprovázel čtyři žáky, kteří se s publikem podělili o nádherný zpěv, hru na flétnu a klavír. Vystupoval mile a empaticky, na první pohled bylo znát, že ho děti mají rády. Byl moc spokojený s žáky i s festivalem, který se podle něj zase posunul, a to i díky skvělým hostům Lence Dusilové a Máriu Bihárimu. Na festivalu byl posedmé a v roli učitele podruhé, mohl tak srovnávat.

Jak na takovou velkou akci děti připravit? „Každý vyžaduje rozdílnou dobu přípravy. S některými dětmi jsme trénovali dlouho, například několik měsíců u hry na klavír, s jinými třeba jen dva týdny jako u malých zpěvaček,“ odpověděl. Pro děti je to sice jedinečný zážitek, ale tři festivalové dny můžou být pro ty mladší vysilující. Proto se s nimi účastní pouze dvou dnů, tedy neveřejných workshopů pro účastníky a samotného koncertu.

Byla to nádherná akce, jež potěšila nejen obecenstvo a učitele, ale hlavně vystupující děti a mládež. A o ně šlo především. Tak tedy vzhůru na Tmavomodrý festival 2023!

Foto: Autor

Picture of Sebastián Lukas Kyčerka

Sebastián Lukas Kyčerka

Před několika lety Sebastiánovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, která zasahuje řadu oblastí jeho života. Díky podpoře rodiny, sportu a specifickému humoru snadněji překonává nástrahy vážné nemoci. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Inspirante. Sebastiánovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ