Pracovněprávní vztahy a inspekce práce

Jaké máme možnosti řešit spory se svým zaměstnavatelem. V čem nám může pomoci inspektorát práce. Jak se bránit jeho postupu nebo nečinnosti. A k čemu je nám Kancelář veřejného ochránce v pracovněprávních vztazích. Začtěte se!

Co dělat, když mám spor se svým zaměstnavatelem?

Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli rozhodují soudy. Někdy by vám mohl pomoci mediátor. Poradit se můžete s advokátem. Někdy vám pomohou i v občanské poradně.

Co když zaměstnavatel nedodržuje předpisy?

Můžete napsat oblastnímu inspektorátu práce. Kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů a za jejich porušení může dát zaměstnavateli pokutu a uložit, aby odstranil nedostatky.

Může mi inspektorát práce poradit, co mám dělat?

Ano, poradí vám a dá základní informace.

Mnoho materiálů (o skončení pracovního poměru, nevyplacení mzdy nebo pracovní době) najdete také na webu Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz → Informační materiály).

Zajistí mi inspektorát práce výplatu mzdy, zachrání mě před výpovědí?

Ne. Inspektorát práce vám nemůže zařídit výplatu dlužné mzdy, nemůže ani posoudit, jestli je výpověď platná. O tom může rozhodnout jen soud.

Jak mám napsat inspektorátu práce? Co bude pak?

Napište oblastnímu inspektorátu práce v místě, kde pracujete, a požádejte o provedení kontroly zaměstnavatele (více o tom, jak podat podnět ke kontrole zde).

Inspektorát práce nemusí kontrolu provést, ale musí vám to napsat a vysvětlit proč.

Pokud zaměstnavatele na základě vašeho podnětu zkontroluje, musí vám napsat o výsledku.

Jak se mohu bránit nečinnosti nebo jednání inspektorátu práce?

Inspektorát práce nic nedělá ► Požádejte Státní úřad inspekce práce o uplatnění opatření proti nečinnosti ► Napište veřejnému ochránci práv. Přiložte v kopii dosavadní korespondenci.

Nesouhlasím s průběhem nebo výsledkem kontroly ► Stěžujte si vedoucímu inspektorovi inspektorátu práce ► Můžete napsat Státnímu úřadu inspekce práce ► Napište veřejnému ochránci práv. Přiložte v kopii dosavadní korespondenci.

S čím mi pomůže ombudsman – veřejný ochránce práv?

Ombudsman může prověřit jednání nebo nečinnost úřadů. Napište mu, pokud nesouhlasíte s postupem (nečinností) inspektorátu práce nebo Státního úřadu inspekce práce.

S čím mi nepomůže ombudsman?

Ombudsman nesmí zasahovat do soukromých vztahů, kam patří i vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ani když je zaměstnavatelem úřad.

Kontakty na Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (OIP)

Státní úřad inspekce práce

Adresa:Kolářská 451/13, 746 01 Opava (mapa
IČO:750 46 962
Telefon:+420 950 179 101
Fax:+420 950 179 199
E-mail:opava@suip.cz
E-podatelna:epodatelna@suip.cz
Webové stránky:https://www.suip.cz/web/suip/kontakty
Datová schránka:cmwaazf

Zdroj: aktivnizivot.cz

Foto: Pixabay

Picture of Hana Potměšilová

Hana Potměšilová

Výrazná osobnost českého neziskového prostoru je jednou z největších odbornic na zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Česku. Hana je předsedkyní představenstva zapsaného spolku Revenium a jedna z Top žen veřejné sféry, ankety Hospodářských novin v letech 2015 a 2016. Je vdaná, má dvě děti, ráda jezdí na koni a miluje svou zahradu.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ