Od včerejška do 24. května se už počtvrté koná MEZINÁRODNÍ TÝDEN ROVNOSTI TVÁŘÍ (FEI Week), jehož letošním heslem je „Rovnocennost tváří je lidské právo“. Iniciátorem je celosvětové sdružení Face Equality International, usilující o lepší svět pro lidi s viditelnými odlišnostmi v obličeji.

V České republice má své zástupce zejména v klubu Be Treacher-Collins (ARPZPDvČR, z.s., Klub Be TCS), který iniciuje aktivity a propojuje organizace v Česku i na Slovensku. Snaží se zviditelňovat témata spojená s odlišnostmi. Letos organizuje #týdenrovnocennostitváří, který běží na sociálních sítích všech zapojených organizací, a také Piknik všech tváří 20. května od 15.00 na Střeleckém ostrově v Praze. 

Na stránce www.rovnostvari.cz najdete aktuální informace ke kampani a máte možnost stáhnout si fotografie. Mezi zapojené české i slovenské organizace a iniciativy patří Be Treacher-Collins, Popálky, Spolek Ichtyóza, Kongenévus CZ-SK, AV MINORITY, Život s Vojtíškem, Viditelní, Šťastný úsměv, Výnimočná tvár, OZ Umenie počuť, Nepocujuce dieta.sk, Za novým úsměvem, Život se syndromem, (A)top život, Tělo s příběhem, Malý atopik, Revenium, z. s., Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků. Připojili se také jednotlivci, jejichž onemocnění nemá zástupnou organizaci (např. diagnózy Rosacea, Alopecie, Goldenhar syndrom, Lymfedém, Oculo dento digitální dysplázie).

„Síla kampaně je v jejím globálním působení,“ říká Eliška Staňková ze spolku Be Treacher-Collins. Koná se v dalších zhruba dvaceti zemích (například Tchaj-wan, Jihoafrická republika, Kanada, Belgie, Turecko, Švýcarsko, Velká Británie…). „Kampaň běží především na sociálních sítích, ale i prostřednictvím offline akcí, besed ve školách a podobně. Během Mezinárodního týdne rovnosti tváří poukazujeme zejména na problémy s předsudky prostřednictvím zkušeností lidí, kteří žijí s jinou tváří a setkávají se mimo jiné i se zneužíváním a projevy nenávisti na sociálních sítích.“

Členské organizace poskytují lidem s jinou tváří naději, že se bojuje za jejich práva napříč politikou, médii, vzděláváním, ale i v každodenním životě. Deformity obličeje, ať už vrozené, nebo způsobené traumatem, jsou zanedbávanou otázkou globálních lidských práv. Členské organizace se u lidí, s nimiž pracují, setkávají s potížemi se sebevědomím, šikanou, pocity izolace, potýkáním se se zíráním a odpovídáním na opakující se otázky spojené se svým vzhledem, nízkým očekáváním ve škole, práci, na sociálních sítích. V mnoha zemích jde odlišnost ruku v ruce s chudobou, předsudky a vyloučením ze společnosti.

„Těšíme se na Piknik všech tváří na Střeleckém ostrově a doufáme i v účast osobností, jež nás podporují, jako je Tamara Klusová, Marek Lambora, Kateřina Pechová, Zuzana Vejvodová a další. Cílem pikniku je především setkání lidí, předání zkušeností, ale i příjemně strávený společný čas. Zúčastnit se může kdokoliv, bez ohledu na to, zda žije s viditelnou odlišností,“ dodává Eliška Staňková. 

Na sociálních sítích se můžou zapojit všichni, kdo mají zájem. Na výběr mají třeba celosvětovou „selfie challenge, která běží každý rok, nebo novinku „reels challenge“ – návod, jak se připojit, najdete na Instagramu @rovnosttvari_cz_sk, facebookové stránce Rovnost tváří i na webu www.rovnosttvari.cz

Tam najdete také nabídku aktivit s tématem vzhledových odlišností pro pedagogy, jež jsou vhodné pro různé věkové skupiny dětí od školky po žáky základních škol.

Face Equality International
Celosvětově působící aliance spolků a organizací zastupujících diagnózy, které ovlivňují vzhled. Aliance vznikla na podzim roku 2018, a to díky Iniciátorovi Jamesi Partridgeovi z Londýna. Tvoří ji 40 členských organizací, které spojuje společná aktivita v rámci hájení zájmu pacientů s viditelnými odlišnostmi a společné kampaně, jako je právě FEI Week. Společným cílem je také ukotvení práv pacientů s viditelnými odlišnostmi pro jejich hájení v každodenním životě, i na sociálních sítích.

Foto: Pixabay

Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!