Ve Fakultní nemocnici v Motole vylepšili operace, při nichž zavádějí kochleární implantát do spánkové kosti pouze v lokální anestezii.

Tento typ zákroku je výhodný především pro pacienty v seniorském věku, pro které bývá celková narkóza velmi zatěžující. Fakultní nemocnice v Motole je zatím vůbec první nemocnicí v České republice a jednou z prvních v Evropě, jež tento nový postup zavedla. 

Co je kochleární implantát?

Kochleární implantát je zařízení určené pro pacienty s velmi těžkou vadou sluchu, u níž klasická sluchadla zpravidla nepomáhají. Podle lékaře Jana Boučka (na snímku) jde o nejdokonalejší smyslovou náhradu umožňující rehabilitovat sluch, o který pacient buď přišel v průběhu života, nebo v případě dětí, pokud se narodily bez schopnosti slyšet. 

Tento implantát je založen na schopnosti zpracovat zvuk, převést ho na elektrické signály, stimulovat jimi vnitřní ucho a tím zprostředkovat pacientovi slyšení.

Výhody zákroku v lokální anestezii

Podle Jana Boučka, který je jedním z prvních lékařů v Česku zavádějících kochleární implantát pacientům pouze v lokální anestezii, jsou výhody zásadní ve smyslu minimalizace následků a účinků celkové anestezie:

  • Zákrok je dostupnější pro lidi v seniorském věku, pro které už není vhodná celková anestezie. 
  • Jde o šetrnější metodu.
  • Výrazně zlepšuje kvalitu života.
  • Lékaři mohou na pacienta v průběhu operace mluvit.

Ztráta sluchu a demence

Jedním z velkých z problémů, které ztrátu sluchu provázejí, je skutečnost, že významně zvyšuje riziko nástupu demence. Jan Bouček proto věří, že se v budoucnu přidají i další centra, jež začnou zavádět kochleární implantát v lokální anestezii. 

„Celosvětovou snahou je zvýšit dostupnost rehabilitace sluchu pro pacienty ve vyšším seniorním věku. Sluch, o který v průběhu života přijdeme, ovlivňuje řadu aspektů našeho života a je naprosto jasně prokázáno, že je to například nejlépe ovlivnitelný rizikový faktor rozvoje demence,“ poukazuje na důležitost šetrnější metody zákroku.

Zdroje:

Oficiální stránky Fakultní nemocnice v Motole, FN Motol

O kochleární implantaci, FNUSA

Špatný sluch dokáže nahradit kochleární implantát. Lékaři z Motola ho umějí zavést jen s lokální anestezií, irozhlas

Kochleární implantace pouze v lokální anestezii? I to je nyní možné! Tiché zprávy

Magazín Experiment: Jak funguje kochleární implantát? A dá se poslouchat hudba celým tělem? Radiožurnál

FB Iniciativa sníh

Foto: Ondřej Vaňura, Český rozhlas a FNUSA

Picture of Sebastián Lukas Kyčerka

Sebastián Lukas Kyčerka

Před několika lety Sebastiánovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, která zasahuje řadu oblastí jeho života. Díky podpoře rodiny, sportu a specifickému humoru snadněji překonává nástrahy vážné nemoci. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Inspirante. Sebastiánovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ