Téma invalidních důchodů a osob se zdravotním postižením je náplní seriálu, který letos magazín Inspirante přináší pro všechny, jichž se týká, případně zajímá. Dozvíte se (či doplníte) všechna důležitá fakta, praktické kroky a souvislosti.

Kdo je osoba se zdravotním postižením? Kdy si můžu zažádat o status OZP? Kde se můžu podívat, zda moje diagnóza odpovídá přiznání invalidity? Na takové otázky přináší odpovědi následující text.

Je zcela v pořádku, že každý člověk vnímá svoje zdravotní omezení/postižení jiným způsobem. V rámci adaptace na jakékoliv zdravotní obtíže si každý z nás počíná odlišně. Každému také přivyknutí těmto obtížím trvá jinak dlouho. Rovněž strategie zvládání zdravotních obtíží je odlišná. Subjektivně můžeme vnímat, že máme problémy s bederní páteří, ale na papíře vše může vypadat jinak. Proto jsou stanovena určitá kritéria pro posuzování toho, zda může být dotyčný i z objektivního hlediska považován za člověka se zdravotním postižením před zákonem. O tom, kdo je osoba se zdravotním postižením v pracovněprávním vztahu, jsme už psali.

Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

Jestliže se potýkáte se zdravotními problémy, automaticky nejste zařazeni mezi osoby se zdravotním postižením. Váš stav musí být dlouhodobého charakteru, a to minimálně jeden rok. Nepříznivý zdravotní stav je takový, který nějakým způsobem narušuje činnosti každodenního života (sebeobsluha, pracovní schopnost, sociální kontakt atd.). Jestliže to je váš případ, je vhodné zvážit žádost o status osoby se zdravotním postižením. 

Oblasti pro posuzování invalidity

Vyhláška č. 359/2009 Sb. o posuzování invalidity jmenuje ve své příloze oblasti, jež mohou být určující pro její přiznání. Zde je pouze krátký nástin těchto oblastí: 

– infekce (hepatitida, toxoplazmóza, borelióza…)

– onkologická onemocnění (nádorová onemocnění)

– poruchy imunity  (chudokrevnost, krvácivé stavy…)

– endokrinní žlázy (hormonální a metabolické problémy)

– duševní onemocnění a poruchy chování

– nervová soustava (migrény, svalová slabost, encefalitidy) 

– potíže se zrakem

– potíže se sluchem

– srdce a oběhová soustava (vysoký krevní tlak, arytmie, cévní vady…)

– dýchací soustava (obstrukční porucha plic, astma, sarkoidóza…)

– trávicí soustava (od dutiny ústní, játra, žlučník, střeva…)

– kůže a podkožní vazivo (narušení integrity kůže, ekzémy…) 

– svalová a kosterní soustava (bolesti páteře, revma, artritida…)

– močová a pohlavní soustava (gynekologické problémy, inkontinence, ledviny…)

– funkční poruchy, úrazy, pooperační problémy

Výčet oblastí je skutečně široký. V praxi se setkáváme s tím, že lidé často ani nevědí, že by si o invalidní důchod mohli žádat a zlepšit kvalitu svého života (například koupit si lepší pomůcky, lepší stravu nebo využít jiné dostupné služby). Napříč populací je přitom zastoupení smyslových a viditelných onemocnění, jež vedou k invaliditě, v menšině. Většina je tvořena lidmi, u nichž by si nikdo na první pohled nevšiml, že nějaké postižení mají. Je to v první řadě váš ošetřující lékař, kdo by měl být obeznámen s tím, zda vaše diagnóza a míra postižení umožňuje přiznání invalidního důchodu. 

Přejeme vám pevné zdraví, případně pevné nervy s vyřizováním statusu osoby se zdravotním postižením.

Foto: Pixabay

Picture of Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová

Tereza Jurásková Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ