Po roční přestávce, kdy se uskutečnila online, se konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami konala 25. listopadu 2023 opět v Kongresovém centru Praha. Na tři stovky účastníků se seznámilo s novinkami usnadňujícími život lidem s různým zdravotním postižením. Kromě přednášek mohli zájemci vyzkoušet kompenzační pomůcky či aplikace u sedmnácti vystavujících organizací.

Dopolední společný program 23. ročníku konference otevřel aktuálním tématem Pavel Kasík ze Seznamu Zprávy, který přiblížil účastníkům možnosti využívání generativní umělé inteligence. Tu už mají zakomponovány některé z aplikací, jež tvoří platformu Chytrepomucky.cz, určenou pro tvorbu a integrování asistivních technologií, již představil Petr Uličný z Benetronicu.

Virtuální realitu užívanou při mozkových operacích přiblížila Jana Trdá z VR Vitalis a František Zerzáň ukázal, jak v Z‑bionics vytvářejí myoelektrické protézy horní končetiny na míru lidem po amputaci, nebo těm, kteří se narodili bez ruky. 

Inovativní tvorbu titulků, kterou s pomocí systému Beey předvedla Anna Kudrnová z Newtonu Technologies, ocení hlavně lidé se sluchovým postižením. A Dot Pad nepochybně nejvíce zaujme uživatele se zrakovým postižením. Premiéru tohoto prvního hmatového grafického displeje, který přináší zcela nový přístup v oblasti asistivního vzdělávání, představila Kristýna Savaryová ze společnosti Matapo Distribution Europe.

O bariérách a praxi novinářů v tématu specifických potřeb referovala na základě výsledků projektu Digitální doba s lidskou tváří Adriana Dergam z Pražského centra mediálních dovedností. Unikátní sociologické šetření mezi experty z médií (šest set dvacet osob, většina novináři) potvrdilo nízké povědomí novinářů o dopadu technologií na tuto skupinu konzumentů informací a nedostatečné znalosti o přístupnosti svých médií a tvorby.

Odpolední program byl rozdělen do tří paralelních sekcí. Dvě z nich měly podobu panelové diskuse. První, která byla součástí Agory, se zaměřila na přístupnost webu, aplikací a dokumentů. Druhá se soustředila na provázání vzdělávacího systému s trhem práce pro osoby se smyslovým postižením a připravenosti na inkluzivní zaměstnávání.

V sekci o technologiích pro osoby se sluchovým postižením se jednotlivé přednášky zabývaly legislativou, vývojem kochleárních implantátů či indukčních smyček, představily aplikace a zařízení pro převod řeči do písemné podoby i web pro děti v českém znakovém jazyce. Přiblížily rovněž zjištění výzkumu zabývajícího se tvorbou přístupných webových stránek pro neslyšící a představily regionální televizi RTM Plus, vysílající v Libereckém kraji, která se jako první z malých televizí pustila do systematické výroby skrytých titulků.

Dopolední program a odpolední jednání v první sekci mohli zájemci sledovat v přímém internetovém přenosu. Osvědčilo se také, že poprvé organizátoři otevřeli výstavní část veřejnosti zdarma.

Fotografie z průběhu konference je možné si prohlédnout zde.

Konferenci INSPO 2023 pořádá Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity s přispěním BMI sdružení a Společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z.s. Jejím generálním partnerem je Nadace Vodafone ČR, hlavním partnerem je AccessibleEU, partnery Nadační fond Českého rozhlasu, společnosti Deloitte a Notino. Mediálními partnery jsou ČTK Protext, portály Helpnet, Poslepu a Inspirante. Konferenci podpořily Kongresové centrum Praha a Zátiší Group. Konference se konala pod záštitou Martina Bareše, rektora Masarykovy univerzity. Je jednou z aktivit Týdne pro Digitální Česko.

Foto: INSPO 2023

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ