Koronavirový rok a trh práce u osob se zdravotním postižením

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mezi skupiny uchazečů, které to při hledání pracovního uplatnění rozhodně jednoduché nemají, patří i osoby se zdravotním postižením (OZP). Zajímá vás, jak se v tomto směru projevila a projevuje epidemie koronaviru, jež trvá už od loňského března a jejíž dopady zasáhly už mnoho velkých a středních firem či malých živnostníků?

Ze statistik Úřadu práce České republiky (ÚP ČR) vyplývá, že při porovnání ledna a prosince uplynulého roku došlo k nárůstu nezaměstnanosti, a to jak v případě všech evidovaných uchazečů, tak u osob se zdravotním postižením. V lednu 2020 úřady práce v celé zemi evidovaly celkem 230 tisíc uchazečů, koncem roku jich bylo už téměř 292 tisíc. U OZP se z lednových bezmála 34,8 tisíce evidovaných uchazečů koncem roku počet zvýšil na 38,6 tisíce. Porovnání volných pracovních pozic, v nichž by mohly OZP najít uplatnění, však ukazuje, že jich od ledna do posledního měsíce uplynulého roku ubylo jen minimálně.

„V lednu 2020 bylo v rámci celé republiky v nabídce téměř 11 278 volných míst vhodných pro OZP, ke konci prosince pak 11 246. Nejvíce z nich bylo určeno pro pracovníky v oblasti ochrany a ostrahy, uklízeče, montážní dělníky nebo pracovníky informačních služeb,“ upřesnila mluvčí ÚP ČR Kateřina Beránková.

Ta zároveň potvrdila, že osoby se zdravotním postižením patří mezi skupiny uchazečů, které jsou ohroženy dlouhodobou nezaměstnaností. Proto také v jejich případě poskytuje ÚP ČR příspěvky na podporu pracovního uplatnění.

„V rámci zřízení pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením ÚP ČR finančně podpořil ke konci prosince loňského roku 503 osob se zdravotním postižením (z toho jich 15 vykonává samostatně výdělečnou činnost). Nejčastěji pracují na pozicích určených výrobním, montážním a pomocným dělníkům, řemeslníkům, pracovníkům v osobních a úklidových službách, ostraze, operátorům call center a podobně. Celkem 210 uchazečům pak přispěl ÚP ČR v prosinci 2020 na provoz pracovního místa pro OZP a OZP jako osobu samostatně výdělečně činnou,“ uvedla dále Kateřina Beránková s tím, že ÚP ČR klade velký důraz na cílené poradenství v oblasti trhu práce a dalšího profesního uplatnění, včetně párování stávajících pracovních míst a propouštěných nebo odcházejících osob. A to tak, aby v ideálním případě tito lidé rovnou přešli do nového zaměstnání, ve kterém maximálně využijí svou stávající kvalifikaci a pracovní zkušenosti.

Spolupráce se zaměstnavateli, kraji, obcemi a nový projekt

ÚP ČR ve snaze o co největší uplatnění OZP na pracovním trhu úzce spolupracuje nejen se zaměstnavateli, ale také s kraji a obcemi. Jde o nastavený postup, který platí standardně v celé republice. 

Projektem, jenž má pomoci zaměstnancům i zaměstnavatelům nejen ustát koronavirovou krizi, ale také reagovat na změny na trhu práce, je OUTPLACEMENT. Zaměstnanci, kteří jsou ve výpovědní době, nebo mají smlouvu na dobu určitou, mají díky němu šanci najít si nové místo ještě před koncem pracovního poměru. Zaměstnavatelé si mohou dál udržet dlouholeté pracovníky, pro které by už jinak nebyla práce. Budou je moci přeškolit na jinou pozici. Firmy také mohou expandovat a přijímat nové zaměstnance, ÚP ČR přispívá na jejich mzdy.

„Cílem zmíněného projektu je maximální snaha o sladění nabídky a poptávky na trhu práce. Tento projekt byl spuštěn od 1. června 2020 a pokračovat bude do 31. května 2023 v celé republice. Je určen zaměstnancům i zaměstnavatelům. Vstoupit do něj mohou zaměstnanci, kterým hrozí, že přijdou o práci kvůli hromadnému propouštění, nebo jsou ve výpovědní době a současně se zaevidovali na ÚP ČR jako zájemci o zaměstnání. Stejně tak zaměstnanci, kterým končí pracovní poměr dohodou nebo na základě pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou,“ upřesnila mluvčí ÚP ČR.

Účastníkům, kteří se zapojí do projektu, nabízejí úřady práce kromě individuální péče celou řadu aktivit. Mimo jiné kariérové poradenství, školení v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti nebo i proškolení v oblasti měkkých dovedností. V neposlední řadě mohou klienti absolvovat i odborná školení a rekvalifikační kurzy, jejichž obsah a složení zohledňují potřeby a požadavky regionálních zaměstnavatelů.

„Lidé potýkající se s životní změnou z důvodu ztráty zaměstnání tak mohou využít projekt jako významnou podporu a efektivní pomoc ve fázi, kdy nevědí, kam dále směřovat, nebo v jaké oblasti na trhu práce se uplatnit. A jak už bylo řečeno – projekt se zaměřuje i na zaměstnavatele, kteří přijmou propouštěné pracovníky do práce. Mohou získat příspěvky na jejich mzdy v rámci vytvořených pracovních míst – maximálně 15 tisíc korun měsíčně po dobu až 9 měsíců. A v případě potřeby mohou prostřednictvím projektu tyto své nové zaměstnance také vzdělávat,“ doplnila Kateřina Beránková.

Už v prosinci 2015 Úřad práce ČR spustil projekt POVEZ II. Ten potrvá až do konce roku 2022. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak bez nich.

Chtěli byste se rekvalifikovat na včelaře?

Osoby se zdravotním postižením se mohou rovněž účastnit rekvalifikačních kurzů, které jsou zabezpečovány ÚP ČR, zvolené rekvalifikace a specializovaného rekvalifikačního kurzu, který je přímo určen pro osoby se zdravotním postižením. Jde o rekvalifikační kurzy v rozsahu od několika dnů (například „pracovník v oblasti ochrany a ostrahy“) až po několik měsíců (kurzy v oblasti IT).

„V rámci pracovní rehabilitace jsou realizovány kurzy, které vedou k udržení zaměstnání, k získání zaměstnání a k samostatné výdělečné činnosti. Zaměření některých kurzů je velmi specifické a ojedinělé, protože vychází z možností a z volby OZP zabývat se činností v úplně jiné oblasti, než dosud pracovala (například rekvalifikační kurz ,včelař’). Často se v takovém případě vychází ze zájmů osoby s cílem jejího dalšího uplatnění na trhu práce, ať už jako zaměstnance, či OSVČ,“ uvedla mluvčí ÚP ČR.

V průběhu uplynulého roku se některého z široké nabídky zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů, jež hradil Úřad práce ČR, zúčastnilo 3360 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Dalších 4709 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací byly v loňském roce kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů včetně profesní způsobilosti (celkem 1679), kurzy pro pracovníky v sociální oblasti (1371) a kurzy základních počítačových dovedností (1165).

Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce ČR
Foto: Úřad práce ČR, Wikimedia Commons / Cheva / CC BY-SA

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Břetislav Lapisz

Břetislav Lapisz

Rodák z Českého Těšína prožil dětství v nedalekém Havířově, od konce studií v roce 1990 bydlí v Ostravě. Absolvent učitelství Pedagogické fakulty Ostrava (obor čeština – dějepis) se zajímá o novodobou historii, jeho největším koníčkem je sledování sportovních přenosů (od fotbalu přes hokej, stolní tenis až po šipky). Rád cestuje, jeho nejoblíbenější destinací je Slovensko. A v poslední době zahradničí (s poměrně mizernými výsledky). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Roztroušená skleróza jej „provází“ od roku 1998.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!