Tichý svět připomíná Den mateřského jazyka a Den sluchu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Mezinárodní den mateřského jazyka je svátek, který připadá na 21. únor. Zavedla ho organizace UNESCO v roce 1999 jako připomínku toho, že na světě existuje něco mezi šesti a sedmi tisíci jazyky. Mezi nimi se objevuje také český znakový jazyk, který je rodným jazykem neslyšících. Tento neobyčejně barevný „jazyk rukou“ má odlišnou gramatiku od českého jazyka a domluvíte se s ním v komunitě neslyšících po celé České republice. 

Každý stát má svůj znakový jazyk, takže se liší jak prstová abeceda, tak znaky. Jeden z provozů Tichého světa – chráněných pracovišť s názvem Tichý jazyk vyučuje český znakový jazyk jak začátečníky, tak pokročilé a nyní otevírá kurzy českého znakového jazyka online. 

O tři týdny později, tedy 3. března, je Světový den sluchu, alternativně nazývaný i Mezinárodním dnem péče o sluch. Vyhlášen byl poprvé v roce 2007 v Pekingu na mezinárodní konferenci zaměřené na prevenci a léčbu sluchu.

Organizace Tichý svět se zabývá péčí o lidi se sluchovým postižením, ať již ztratili sluch během života, nebo se již jako neslyšící narodili. Má celorepublikovou působnost a poskytuje sociální služby pro své klienty zdarma na deseti pobočkách po republice.

Na konzultanty Tichého světa se mohou obrátit lidé s poruchou sluchu, kteří potřebují pomoct například s vyřízením osobních dokumentů, dluhovou problematikou, ale také s nácvikem různých dovedností. Spektrum pomoci je široké, každému klientovi je nabízena individuální péče a podpora.

V rámci sociálních služeb nabízí Tichý svět také aplikaci tlumočení a přepisu online Tichou linku, již je možné využít na mobilu, tabletu či počítači. Tichá linka je také zavedena na desítkách veřejných míst po celé republice, například v nemocnicích či na úřadech, aby usnadnila jednání neslyšícím klientům a nabídla jim možnost komunikace v jejich mateřském jazyce.

Připomenutí zásadních svátků komunity neslyšících je velice důležité, protože upozorňuje slyšící většinu, že se mezi námi nacházejí lidé s odlišným mateřským jazykem a jinými komunikačními prostředky a zvyklostmi obecně. 

Zdroj: helpnet.cz
Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!