Opavská společnost ANIMA VIVA z. s. vznikla před dvaceti lety svépomocnou aktivitou a činností skupiny rodičů a pečovatelů osob s duševním onemocněním. Její ředitelky Hany Brňákové jsme se zeptali nejen na to, co je hlavní činností organizace, ale i na to, jak se v současné době daří zajišťovat práci pro osoby s duševním onemocněním.

Když se vrátíme o dvacet let zpátky, dá se vysvětlit, proč byla ANIMA VIVA založena a co je vaší hlavní náplní práce?

Když to zjednoduším, ANIMA VIVA z. s. pořád kráčí v těch stopách, které převzala od už zmíněných rodičů a blízkých osob s duševními nemocemi. Rodiče a blízcí těchto pacientů chtěli tehdy znát odpověď na otázku, co s jejich blízkými bude, až se nebudou moci o ně postarat. Zajímali se, jestli budou mít kde bydlet, kdo je zaměstná a kdo jim bude pomáhat. Takže jsme v jejich započatém úsilí pokračovali a organizace se postupem času profesionalizovala v návaznosti na zákon o sociálních službách, který byl uveden do života. Jsme registrovaným poskytovatelem sociálních služeb odborného sociálního poradenství s dominantní cílovou skupinou osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby v psychosociální krizi, poskytujeme i akreditované dluhové poradenství. Zajišťujeme také službu sociální rehabilitace, v jejímž rámci podporujeme naše klienty nejen s duševním, ale od roku 2011 také ty s mentálním postižením. A to v tom, aby dokázali samostatně, co nejdéle a nejkvalitněji zvládat svůj život v přirozeném prostředí mimo ústavní nebo zdravotnická zařízení. 

Nabídka aktivit vaší organizace je pestrá a má široký záběr. Zahrnuje i zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Mohla byste prozradit, jestli se vám daří pro vaše klienty nacházet vhodnou práci?

Jsme uznaným (toto osvědčení vydává úřad práce) zaměstnavatelem na chráněném trhu práce, kdy dáváme práci osobám s duševním onemocněním. Ovšem dříve si klienti projdou aktivitami služby sociální rehabilitace, aby si ověřili, zda zvládají pravidelný režim, plnění základních pracovních povinností a jestli jsou schopni se naučit potřebným pracovním dovednostem. Klienti sociální rehabilitace pak již jako zaměstnanci nacházejí uplatnění například v naší tréninkové kavárně v Opavě-Kylešovicích, která je běžně otevřena široké veřejnosti. Máme i tzv. „Krtkovu partu“, v níž naši pomocní zahradníci pečují nejen o veřejné prostranství v okolí Komunitního centra Liptovská, kde je sídlo ANIMA VIVA z. s., ale zajišťují také část údržby zahrady v Psychiatrické nemocnici v Opavě. V ANIMĚ vznikly i dvě svépomocné hudební skupiny, první byla založena už v roce 2013, jmenuje se ANIMA BAND a loni dokonce vydala své prémiové cédéčko. Další svépomocná skupina Živá duše vznikla nedávno. Její členové se scházejí v úterky. Společně sdílejí své životní příběhy, povídají si, podnikají volnočasové aktivity, relaxují a vše dohromady jim pomáhá k podpoře jejich duševního zdraví a ke zlepšení kvality života mimo přímou podporu sociálních a sociálně zdravotních služeb. V ANIMĚ jim pro činnosti svépomocných skupin zajišťujeme zázemí.

Zmínila jste kavárnu, kdo patří mezi nejčastější návštěvníky? 

Rozjet tréninkovou kavárnu jsme se snažili už dlouhá léta. Až po rekonstrukci a slavnostním otevření Komunitního centra v Opavě-Kylešovicích v roce 2015 začali naši bezbariérovou kavárnu navštěvovat místní lidé ve větším počtu. Zpočátku zde byly obvyklé předsudky lidí ve smyslu „to je jen pro ty postižené“, ale Opavané a hlavně ti Kylešovičtí si kavárnu časem oblíbili a návštěvníků přibývá. Chodí nejen maminky s dětmi, ale i senioři. Najdou u nás příjemné posezení uvnitř, ale i venku v zahradě. Takže si troufnu říci, že ty pomyslné předsudky a bariéry se nám daří bourat. Naši zaměstnanci tady pracují rádi, dokonce se tady zrodil krásný příběh. Během práce v kavárně se naši dva pracovníci sblížili a nakonec se i vzali. I to je hmatatelný důkaz, že naše organizace odvádí dobrou práci a naplňuje své poslání.

Zmínila jste předsudky a bariéry ve vztahu k osobám, které postihlo duševní onemocnění. Daří se vám je odbourávat?

Přijetí osob s duševním onemocněním do tzv. „zdravé společnosti“ není často jednoduché. Předsudky ještě pořád přetrvávají, byť v poslední době se o problematice duševního zdraví hovoří čím dál více. A to je dobře! Svého času k předsudkům a stigmatizaci dost přispívala i média, která psala hlavně o negativních zkušenostech s lidmi trpícími schizofrenií. V naší organizaci jsme se s takovým případem nesetkali. Máme jasně stanovená pravidla a do služby můžeme přijmout na základě ošetřujícího odborného lékaře jen stabilizovaného zájemce. Pokud se nemocný člověk léčí, navštěvuje pravidelně lékaře a užívá léky, chce a snaží se na sobě pracovat s podporou sociálních služeb a rovněž s nezměrnou podporou a trpělivostí rodiny, tak se i takové onemocnění dá zvládnout. I lidé se schizofrenií mohou žít kvalitní život. 

Kolik osob se zdravotním postižením v současnosti zaměstnáváte?

Jsme poměrně malá organizace a zaměstnáváme okolo pětadvaceti osob se zdravotním postižením. Většinou ty, které nemohou trvale pracovat na plné úvazky, hodně z nich pobírá i invalidní důchody. Proto také respektujeme jejich možnosti zbytkových pracovních schopností a zdravotní stav. Zaměstnáváním v chráněných podmínkách se snažíme přispět k tomu, aby se pokud možno co nejdéle dokázaly udržet bez akutních fází nemoci. Pro tyto zaměstnance je navíc přivýdělek k invalidnímu důchodu velkou pomocí, protože často mají problémy s dluhy. I tady se snažíme být nápomocní a nabízíme jim podporu v naší Sociální poradně ANIMA VIVA, která kromě sociálního, právního a psychologického poradenství poskytuje rovněž akreditované dluhové poradenství. 

Už jsme zmínili pracovní uplatnění pro zaměstnance „Krtkovy party“. Přes léto a v období příznivého počasí je pracovní náplň jasná, co dělají přes zimu?

I tyto pracovníky zaměstnáváme celoročně na pracovní smlouvu s částečným pracovním úvazkem. V zimním období nacházejí uplatnění v manuální a rukodělné výrobě. Máme různorodou činnost, vyrábíme drobné dárky, novoročenky, ozdobné zápichy do květin, kompletujeme předvýrobu. Důležité je, že i oni pociťují, že jsou užiteční, mají pravidelný režim, možnost jisté seberealizace. Velkým oceněním naší práce a povzbuzením pro naše zaměstnance se zdravotním postižením je to, pokud si někdo z nich dokáže najít místo na otevřeném trhu práce. A daří se to, naši klienti se uplatňují například jako úklidoví pracovníci, ale na otevřený pracovní trh se dokázali díky naší podpoře vrátit zpět i lidé na pozice, jakými jsou prodavači nebo účetní. Zkrátka lidem s křehkým duševním zdravím u nás dáváme šanci, aby mohli ukázat, že i se svými zdravotními limity jsou užiteční a prospěšní. Navíc v dnešní době počet osob s psychickými problémy neustále roste, takže je dobré na příkladu našich klientů a zaměstnanců působit pozitivně i na laickou veřejnost.

Strašákem nejen domácností, ale všech dalších, kdo potřebují své provozovny vytápět, svítit v nich atd., jsou prudké nárůsty cen energií… 

Ano, také pro nás je budoucnost v tomto ohledu nejasná a stresující. Platby za energie, vodu i topení jsou zatím jedna velká neznámá. To není vůbec dobré nejen pro plánování nových aktivit, ale i pro udržitelnost těch dlouhodobě fungujících, které mají výsledky. Naše služby poskytujeme částečně v provozovnách městských a soukromých. Soukromý nájemce nám už předal rámcový odhad, jak se ceny budou zvyšovat. Věříme, že obdobně i obec, jako zadavatel sociálních služeb na svém území, ocení potřebnost naší práce a dohodneme se na podmínkách, jimž budeme schopni dostát. Osobně stále věřím, že ani vláda nás padnout nenechá a budeme moci poskytované služby udržet ve stávajícím úsporném režimu.

Jsme v adventním období a blíží se vánoční svátky. Můžu se na závěr zeptat, co vám letos udělalo největší radost?

V rámci našich svépomocných skupin jsme letos vyhlásili už 4. ročník soutěže ŽIVÁ DUŠE 2022 v literární, výtvarné a nově také v hudebně pěvecké kategorii. Rozhodli jsme se letos po dvouleté covidové pauze posunout naši soutěž takzvaně „o level výše“, takže jsme vítěze ze všech kategorií nominovali na cenu hejtmana Moravskoslezského kraje. Moc nás potěšilo, že dva ze tří našich nominovaných laureátů získali ocenění hejtmana kraje. Hodnotící komisi v celokrajské soutěži nejvíce zaujaly malované krabičky Mapy myšlenek, které vytvořil Dušan Urbaník. Druhé místo získala za svou píseň Ať nikdy nejsi sám paní Jiřina Koudelová. Máme z toho velkou radost a je to pro nás i povzbuzení, že jsme se vydali správným směrem a přispíváme k povědomí veřejnosti, že i život s duševní nemocí má svůj smysl.

Foto: ANIMA VIVA z. s., profi foto Optys

Picture of Břetislav Lapisz

Břetislav Lapisz

Rodák z Českého Těšína prožil dětství v nedalekém Havířově, od konce studií v roce 1990 bydlí v Ostravě. Absolvent učitelství Pedagogické fakulty Ostrava (obor čeština – dějepis) se zajímá o novodobou historii, jeho největším koníčkem je sledování sportovních přenosů (od fotbalu přes hokej, stolní tenis až po šipky). Rád cestuje, jeho nejoblíbenější destinací je Slovensko. A v poslední době zahradničí (s poměrně mizernými výsledky). Je ženatý a má dvě dospělé děti. Roztroušená skleróza jej „provází“ od roku 1998.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ