Téma invalidních důchodů a osob se zdravotním postižením je náplní seriálu, který letos magazín Inspirante přináší pro všechny, jichž se týká, případně zajímá. Dozvíte se (či doplníte) všechna důležitá fakta, praktické kroky a souvislosti.

Kdo má nárok na dovolenou? Můžu si vybrat dovolenou, kdy chci? Na tyto a další otázky se pokusíme odpovědět v tomto textu.

Léto je tu a s ním i příjemné trávení volného času v podobě dovolených. Ať už plány na dovolenou máte, či nikoliv, shrňte si s námi základní informace o tom, jak ji čerpat. 

Dovolená je důležitým aspektem pracovního práva, který zajišťuje zaměstnancům možnost odpočinku a regenerace. V České republice je tato oblast upravena zákoníkem práce (zákon č. 262/2006 Sb.).

Zaměstnanci mají nárok na dovolenou

Každý zaměstnanec, který u svého zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce minimálně 60 dní, má nárok na dovolenou. V případě, že se tak nestane, dovolená se krátí v určitém poměru. Minimální délka dovolené je 4 týdny v kalendářním roce. Někteří zaměstnavatelé ovšem mohou poskytovat delší dovolenou jako benefit. Zaměstnanci ve veřejné správě, školství a zdravotnictví mají nárok na 5 týdnů dovolené, pedagogičtí pracovníci dokonce na 8 týdnů.

Čerpání dovolené určuje zaměstnavatel

Zaměstnavatel je povinen určit čerpání dovolené tak, aby zaměstnanec mohl alespoň jednou v kalendářním roce čerpat dovolenou vcelku po dobu nejméně dvou týdnů. Přesné termíny čerpání určuje zaměstnavatel, ale měl by přihlížet k oprávněným zájmům zaměstnance. Může se tedy stát, že nebudete moci čerpat dovolenou ve vámi vybraném termínu.

Jestliže byste během čerpání dovolené onemocněli a tuto skutečnost řádně nahlásili a doložili pracovní neschopnost, doba nemoci se do ní nezapočítává. Zaměstnavatel by měl dbát na to, aby si mohli všichni zaměstnanci dovolenou vybrat, a to v rámci tohoto roku. V případě, že jim to není umožněno (např. dlouhodobá nemoc, provozní důvody), dovolená se převádí do dalšího kalendářního roku. I v něm čerpání „převedené“ dovolené určuje zaměstnavatel. Ale jestliže tak ani v následujícím roce neučiní, může si zaměstnanec čerpání této převedené dovolené zvolit sám (tedy až po dvou letech), ale musí o tom zaměstnavatele písemně informovat se 14denním předstihem.  

Zvýšená ochrana na trhu práce

Podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, mají osoby se zdravotním postižením zvýšenou ochranu na pracovním trhu. Zahrnuje mimo jiné i podporu při zajišťování vhodných pracovních podmínek a přístup k dovolené.

Pro OZP může být důležité, aby měli možnost flexibilního čerpání dovolené vzhledem k jejich zdravotnímu stavu. Zaměstnavatelé by tedy s ohledem na tento paragraf měli přihlížet k individuálním potřebám dotyčných zaměstnanců a poskytovat jim odpovídající pracovní podmínky, což může zahrnovat i úpravu termínů čerpání dovolené.

Některé kolektivní smlouvy nebo interní předpisy zaměstnavatelů mohou pro OZP stanovovat nárok na dodatečné dny dovolené jako součást jejich zvýšené ochrany a podpory.

Přejeme vám, ať si svou letošní dovolenou užijete ve zdraví a v pohodě!

Foto: Pixabay

Picture of Tereza Moravová

Tereza Moravová

Tereza Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ