V čem vám může být užitečná odborná pomoc? Jak ji vyhledat? Proč je lepší vložit se do rukou odborníka? Zamyslíme se nad tím, v čem může být prospěšné vyhledání odborné pomoci pro člověka, který musí řešit nějaký nenadálý zdravotní problém, nebo se jeho stav posunul na úroveň, se kterou si třeba nemusí vědět rady.

V České republice budujeme od revoluce v roce 1989 tzv. systém ucelené (komprehenzivní) rehabilitace, který by se měl o člověka s jakýmkoliv dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem postarat hned v několika základních oblastech. 

Mezi tyto základní oblasti patří:

Léčebná rehabilitace. Primárním cílem je člověka „zaléčit“/vyléčit/pomoci mu k co nejlepšímu obnovení funkčnosti postiženého stavu/místa tak, aby se co nejvíce přiblížil stavu před vznikem postižení či nemoci. Je čistě v rukou lékařských pracovníků.

Sociální rehabilitace. Má za úkol pomoci člověku v sociálním začlenění, aby nedošlo v důsledku vzniku nepříznivého zdravotního stavu k jeho sociálnímu vyloučení. Stará se o každodenní potřeby jedince včetně naplnění základních hygienických, stravovacích potřeb, až po smysluplně naplněný volný čas člověka.

Pedagogická rehabilitace. Zaměřuje pozornost na vzdělávací a výchovný proces. Pro osoby v dospělém věku může být nápomocná všude tam, kde si osvojují nové schopnosti a dovednosti. Můžeme ji stejně jako rehabilitaci pracovní vnímat jako součást sociální rehabilitace. Školitelé, kteří pracují s cílovou skupinou zdravotně znevýhodněných lidí, by měli být důkladně obeznámeni právě s konkrétními potřebami klientů, které plynou z jejich zdravotního znevýhodnění.

Pracovní rehabilitace. Primárním úkolem je začlenění člověka do pracovního procesu. U získaných postižení to může být nalezení nové profesní dráhy, rekvalifikace, pomoc při hledání vhodného pracovního místa a další úkoly spjaté s pracovním zařazením.

Někteří autoři ještě k těmto oblastem přidávají například rehabilitaci psychologickou, která má za úkol pomoci člověku se získaným postižením či nemocí adaptovat se na nově vzniklou situaci a vyrovnat se s ní v rámci svých nejlepších možností. Všechny složky ucelené rehabilitace mají za cíl dovést člověka k co největší samostatnosti a nezávislosti.

To, že naskočíte do představeného systému, není samozřejmé. Provázanost jednotlivých složek není v Česku stoprocentní, přestože se o to jednotlivé resorty dlouhodobě snaží. Může být podmíněna lokálně a troufám si říci, že když nebudete mít trochu štěstí, bez vaší iniciativy se to neobejde.

Je třeba hledat informace

Váš lékař pro vás už udělal vše, co mohl, z lékařského hlediska již nelze očekávat žádný posun, lékař už neví, co s vámi, jste zaléčení, stabilizovaní, přesto nejste schopni samostatně fungovat bez cizí pomoci. V tom lepším případě vám lékař poradí, ať se obrátíte na konkrétní sociální služby ve vašem regionu. V horším případě vám neporadí ani to. Je proto třeba si najít informace o tom, kdo a kde by vám mohl s vaší situací pomoci.

Není ostuda si domů pozvat sociálního terénního pracovníka, který ukáže, jak si nazout boty po mrtvičce, jak si přečíst knížku, když na ni přestáváte vidět, nebo co máte dělat, když už sami vaši domácnost nezvládáte. Výčet komplikací a obtíží spojených se získaným postižením je nepřeberný. Někdo zvládá to, jiný zas ono. Specialisté na danou problematiku mají ovšem to „štěstí“, že se v praxi potkávají s nepřeberným množstvím obtíží a komplikací a můžou vás tak daleko snadněji seznámit s tím, jak si poradil s danou situací někdo před vámi, co funguje a co nefunguje. Výrazně vám to může ušetřit čas, který budete moci využít jinde.

Přiznat si, že potřebujete pomoc není lehké

Samozřejmě mezi lidmi se zdravotním postižením žijí ti, kteří musí i sebemenší základní potřeby řešit za pomoci osobní asistence. V našem článku spíše cílíme na ty, kteří si v rámci svojí adaptace na nově vzniklou situaci, teprve zvykají na to, že by jim určitá pomoc mohla usnadnit život. Akceptace vlastního postižení není jednoduchá. Stejně jako trvá přijetí zdravotních komplikací, trvá i přijetí stavu, že v některých věcech se bez cizí pomoci neobejdete. Je třeba se přes to přenést a překousnout řadu věcí. Možná nakonec zjistíte, že podpora zvenčí může být v některých ohledech výhodnější než být odkázán pouze na nejbližší. Může vám totiž přinést mnohem větší míru nezávislosti.

Podpora zvenčí nemusí být zaměřena pouze na nejrůznější asistenční služby při základních činnostech. Existují například i skupiny, kde je vytvořen prostor pro sdílení zkušeností lidí se stejným druhem postižení. Takovéto skupiny najdete většinou pod záštitou neziskových organizací, které se specializují na jednotlivé druhy zdravotního postižení či onemocnění. Někteří lidé takovýto druh psychologické podpory ve smyslu sdílení svého problému s ostatními ocení. Proto je třeba hledat, jaký typ podpory by nejlépe zlepšil vaši psychickou pohodu.

Internet v dnešním světě dominuje. Nejvíce informací určitě načerpáte z něj. Jestliže máte vytvořený profil na sociálních sítí, můžete si najít sdružující skupiny lidí se zdravotním postižením například na Facebooku. Na sociálních sítích najdete také profily neziskových organizací nebo pacientských organizací. Každý krajský úřad vede tzv. registr poskytovatelů sociálních služeb, do něhož je možné nahlédnout i on-line. Na úřadu vám pak osobně mohou vytisknout výpis poskytovatelů služeb přesně podle vašich preferencí. Některá města a obce také na webových stránkách zveřejňují organizace, které v daném regionu působí a na které se lze obrátit.

At´ již hledáte podporu pro sebe nebo své blízké, přejeme vám, ať naleznete to nejvhodnější a nejschůdnější řešení vyhovující vašim potřebám.

Ilustrační foto: Pixabay.com

Picture of Tereza Moravová

Tereza Moravová

Tereza Moravová se dlouhodobě věnuje problematice zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Absolventka speciální pedagogiky pracuje pátým rokem v oddělení náboru nových zaměstnanců do firmy, proto je pro ni pracovní uplatnění lidí denním chlebem. Sama má získané zdravotní postižení.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ