Očkování lidí s chronickým onemocněním pod 70 let

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Situace kolem očkování se dynamicky vyvíjí, a proto přináším aktualitu, která spatřila světlo světa teprve minulý týden v pátek, tedy až poté, co byl vydán článek s aktualitami k očkování pacientů s chronickým onemocněním.

Od středy 24. března se lidé s chronickým onemocněním nebo zdravotním stavem s vysokým rizikem těžkého průběhu onemocnění covid-19 mohou nechat očkovat na očkovacím místě, kam se přihlásí prostřednictvím centrálního rezervačního systému. Doteď se jeho prostřednictvím mohli hlásit pouze lidé spadající do fáze 1A (senioři starší 80 let, zdravotnický personál a další). Pro přihlášení je nutné vyplnit unikátní kód, který je možné získat od ambulantního specialisty nebo specializovaného pracoviště, kde se tito lidé léčí.

Seznam diagnóz, se kterými se můžete hlásit k očkování přes centrální rezervační systém od středy 24. března:

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinemdiabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit: ischemická choroba srdeční, arteriální hypertenze, chronická ledvinová nedostatečnost a stav po transplantaci, obezita či plicní onemocnění, chronické jaterní onemocnění bez fibrózy či s mírnou fibrózou
obezita
(BMI > 35 kg/m2)
obezita (BMI > 35 kg/m2)
závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa, chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa, bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa, cystická fibróza, těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa, bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa, pacienti se spánkovými poruchami dýchání a/nebo respirační nedostatečností z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolioza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě
závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu)pacienti v chronickém dialyzačním léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza), nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii, nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)
závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance)pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii), pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni, pacienti s nádory jater a žlučových cest, pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou
onkologické onemocněníhematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie, hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií, pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci
stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantacínemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948), nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace
závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, například ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie)závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně: srdeční selhání, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii
závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systémzávažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a/nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu), pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, postraumatické i jiné), pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém, pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem

Chroničtí pacienti s nižším rizikem těžkého průběhu covid-19 a osoby pravidelně a dlouhodobě pečující o chronicky nemocnou osobu budou očkované až v další fázi, kdy bude vyšší dostupnost dávek.

Mezi diagnózy, které způsobují nižší riziko těžkého průběhu onemocnění covid-19, patří následující:

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2metrových rozestupů apod.psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy), jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS), pacienti s demencí
vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění
covid-19
u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče – jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde
léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování, pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky
osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií 

I nadále se k očkování můžete hlásit způsoby, které byly popsány v článku: Jak probíhá očkování proti onemocnění covid-19, který vyšel minulý týden.

Foto: Pixabay

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Nicole Fryčová

Nicole Fryčová

Momentálně dokončuji studium Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Právo je všude kolem nás, reguluje naše životy, setkáváme se s ním každý den a je krásné mu hlouběji porozumět. I proto bylo studium práv mou první a jedinou volbou, kam se vydat po studiu gymnázia. Ve volném čase se věnuji osvětě kolem zdravotního postižení, poradenství a univerzálnímu designu, od prosince 2019 působím jako předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením.

Další příspěvky autora

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!