Ombudsmance vadí průtahy při vyřizování příspěvku na péči

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová tvrdí, že se na její úřad obrací čím dál víc lidí, kteří jsou nespokojeni s nepřiměřenou délkou řízení o příspěvku na péči. O problému bude jednat s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Stěžovatelům radí, aby se bránili.

Nedodržování lhůt při posuzování zdravotního stavu posudkovými lékaři je dlouhodobý problém. Zejména u odvolání jsou výrazně překračovány a není neobvyklé, že se na výsledek čeká přes rok.

Délka odvolacího řízení u ministerstva by přitom neměla překročit 60 dnů, k nimž se připočítá dalších 60 dnů pro vydání posudku posudkovou komisí MPSV. Pokud ta nemůže ze závažných provozních důvodů lhůtu dodržet, je možné ji prodloužit o dalších 30 dnů. Podle těchto lhůt by tedy odvolací řízení mělo skončit do 5 měsíců.

Žena s depresemi čeká na rozhodnutí už 16 měsíců

Na ombudsmanku se například obrátil muž z Moravskoslezského kraje, který pro svou nemocnou manželku vyřizoval příspěvek na péči.

Stěžoval si, že před více než rokem podal odvolání proti odnětí příspěvku na péči a Ministerstvo práce a sociálních věcí dosud nerozhodlo.

Jeho žena trpí vážnými  depresemi, kvůli kterým byla uznána invalidní nejprve v 1. stupni invalidity a byl jí rovněž přiznán příspěvek na péči také v 1. stupni, tj. ve výši 880 Kč. Její stav se ale v průběhu dvou let zhoršil, takže byla uznána invalidní ve 3. stupni a manžel požádal rovněž o zvýšení příspěvku na péči.

Úřad práce provedl sociální šetření v domácnosti a spolu s vyhodnocením zdravotnické dokumentace dospěl k závěru, že žena sice je invalidní ve 3. stupni a její pracovní schopnosti jsou výrazně omezeny, ale většinu základních životních potřeb, které se pro účely příspěvku na péči posuzují (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání, osobní hygiena aj.), samostatně zvládá.

Pomoc druhé osoby potřebuje pouze u dvou životních potřeb – péče o domácnost, osobní aktivity.

Žádost o zvýšení příspěvku na péči proto úřad zamítl a rovněž odejmul příspěvek na péči v 1. stupni, protože nárok na něj má jen ten, kdo nezvládne 3 životní potřeby.

S tím manžel nesouhlasil a proti rozhodnutí se odvolal k Ministerstvu práce a sociálních věcí, které však nebylo schopno ani po více než roce rozhodnout.

Podle Anny Šabatové je zcela nepřiměřené, když řízení o příspěvku na péči trvá od podání odvolání téměř 16 měsíců a stále není pravomocně skončeno.

Pokud ministerstvo o odvolání nerozhodne ve lhůtě, ombudsmanka lidem radí žádat ministryni práce a sociálních věcí o provedení opatření proti nečinnosti. Rovněž by měli ministerstvo žádat o přiměřené zadostiučinění za nesprávný úřední postup (průtahy), protože nelze pouze konstatovat, že nedostatek posudkových lékařů neumožňuje rozhodnout ve lhůtě.

I v tomto konkrétním případě doporučila veřejná ochránkyně práv stěžovateli žádat o přiměřené zadostiučinění za délku řízení a ministerstvo požádala, aby stěžovateli, pokud žádost podá, vyhovělo a poskytlo mu přiměřené zadostiučinění v penězích.

Stížnosti týkající se příspěvku na péči

  • 2016 – 108 podnětů
  • 2017 – 127 podnětů
  • 2018 – zatím 154 podnětů

Lidé si stěžují na:

  • nepřiměřenou délku řízení o příspěvku na péči
  • špatné posouzení zdravotního stavu a závislosti na péči

 

Zdroj: https://www.ochrance.cz

Foto: ochrance.cz

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ