Plnoletý ročník Stanu proti melanomu byl rekordní

V dubnu proběhl už osmnáctý ročník Stanu proti melanomu, opět v Praze, Brně a Ostravě. Tato největší česká preventivní akce zaměřená na kožní nádory se znovu připojila do celoevropské kampaně Evropského dne melanomu, který připadá na dnešní den, a to s podtitulem „Je to jen o tvé hlavě“!

Pražský stan na Václavském náměstí navštívilo 22. a 23. dubna  2 186 osob. Lékaři pod vedením prof. Arenbergera nalezli 103 zhoubných nádorů, z toho 33 melanomů. Brněnským stanem  prošlo 29. dubna pod rukama zkušených dermatologů z brněnských a pražských nemocnic 1 011 návštěvníků. Lékaři objevili 50 zhoubných nádorů. A z toho 13 melanomů.  Do ostravského stanu se zapojili 30. dubna také lékaři z místní Fakultní nemocnice pod vedením prim.  MUDr. Yvetty Vantuchové Ph.D. Společně s prof. Arenbergerem vyšetřili 622 návštěvníků. Bylo zjištěno 27 zhoubných nádorů, z toho 6 melanomů.

Letos bylo ve stanech dohromady 14 vyšetřovacích ambulancí. Celkem je navštívilo  3 819 osob. Diagnostikováno bylo 170 zhoubných nádorů, z toho 52 melanomů.

„Osmnáctý ročník Stanu nebyl jen kvůli své plnoletosti rekordní. Během čtyř dnů jsme vyšetřili nejvíc zájemců o prevenci, ale rekordem byly bohužel i počty zjištěných nádorů,“ říká prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, který je duchovním otcem preventivní dobročinné akce Stan proti melanomu.

„Naštěstí byla velká většina diagnostikovaných kožních nádorů v počátečním stadiu, tedy s velkou šancí na úplné vyléčení po jednoduchém vyříznutí,“ doplnila prof. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD., z Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, proděkanka 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, poskytl nejnovější statistická data, která představil jeho spolupracovník RNDr. Jan Mužík, Ph.D.: „Po poklesu počtu nových případů během pandemie covid-19 jsme se museli bohužel vrátit zpět do reality a aktuální čísla nám ukazují, že jsme pokles nejen dorovnali, ale že se trvale rostoucí trend incidence, tedy nárůst počtu nových případů melanomu, nezastavil.“

„Kampaně, jako je tato, zvyšují povědomí o melanomu mezi lidmi. Informovaná populace se pak nejen lépe chrání před rizikovými faktory, ale také nepodceňuje kožní projevy, které mohou být z melanomu podezřelé,“ ocenil končící ročník Stanu proti melanomu ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek. Připomněl také, že VZP v nejzávažnějších případech hradí svým klientům i tzv. biologickou léčbu melanomu. Náklady na ni neustále rostou, za posledních pět let se více než zdvojnásobily na loňských 550 milionů korun. Momentálně VZP hradí tento typ nejnákladnější a nejmodernější péče svým klientům v 19 nemocnicích, resp. komplexních onkologických centrech.

V loňském roce Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR vydala na léčbu melanomu více než 123 milionů korun, náklady se proti roku 2022 zvýšily téměř o 20 procent. „Za devět let raketově vzrostly výdaje na léčbu. Na druhou stranu především díky vstupu nových, velmi účinných léčivých přípravků pro imunoterapii a biologickou cílenou léčbu pokročilejších stadií se zásadně k lepšímu změnily pro naše pojištěnce šance na delší život a jeho dobrou kvalitu,“ uvádí Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Od dubna 2024 je nově možná úhrada adjuvantní imunoterapie melanomu i v méně pokročilých stadiích IIB a IIC. I přes tyto úspěchy by však pacienti neměli podceňovat preventivní vyšetření, která odhalí časná stadia mnohem méně nákladná na léčení. „Naše pojištěnce proto v prevenci podporujeme a motivujeme je příspěvkem na vyšetření dermatoskopem. Dětem na vyšetření pigmentových znamének přispíváme až 1 500 korun, dospělým 500 korun z fondu prevence,“ dodává Salcman Kučerová.

„Kromě melanomu, který má veřejnost nejvíce v povědomí, jsou v České republice časté i jiné zhoubné kožní nádory a jejich předstupně, například aktinická keratóza, bazaliom nebo spinaliom. Ty se objeví v průměru už u každého třetího člověka po 65. roce věku. Proto je důležité věnovat pozornost jakémukoliv útvaru na kůži, který je nový a nezhojí se do tří měsíců. Může vypadat nenápadně, někdy třeba i jako skvrna, šupina, odřenina…,“ připomněl MUDr. Radek Litvik, odborný asistent Kožního oddělení FN Ostrava a LF Ostravské univerzity.

Dlouholetým generálním partnerem Stanu proti melanomu jsou lékárny Dr. Max, hlavním partnerem společnost Bristol Myers Squibb. U příležitosti letošního Evropského dne melanomu v České republice připravily společnost Pierre Fabre a Dermatologické laboratoře Avéne nové webové stránky s informacemi o aktinické keratóze. Už 15. rokem podporuje Stany proti melanomu farmaceutická společnost Novartis.

V minulých ročnících prošlo Stany více než 58 tisíc osob a bylo diagnostikováno přes 800 melanomů. Více informací je uvedeno zde, podrobné informace o projektu na jeho oficiálních stránkách.

Foto: stan.denmelanomu.cz

Picture of Redakce

Redakce

Magazín Inspirante je zaměřen na žurnalistiku, která nejen upozorňuje na nejrůznější sociální problémy, ale především nabízí řešení a pozitivně motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) znevýhodněním. Tvoříme střechu informaci v rámci témat, která propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví nás rozmanitý pohled svět a doufáme, že bude s námi bavit i vás. Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové organizace Revenium. Jsme však tady, abychom spolupracovali se všemi neziskovými i ziskovými organizacemi, se všemi lidmi, pro které jsou témata rozmanitosti, inkluze a propojování různých světů důležitá.

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ