Neurologové z Fakultní nemocnice Hradec Králové vyvinuli jedinečné zařízení Systém pro monitorování kvality chůze, které je schopno odhalit odchylky v chůzi, jež bývají spojené s nejrůznějšími onemocněními (např. s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, cévní mozkovou příhodou) nebo se stářím. Systém pomáhá sledovat vývoj chorob a poruch chůze, směřovat ke zlepšování kvality chůze a přispívat k rehabilitaci pacienta. 

Technologie je ve fázi testování prototypu.

Jak to funguje?

 • Miniaturní krabička se sestavou vhodných čidel umístěná za krk pacienta vytváří virtuální datový model pacientovy chůze.
 • Systém zpracovává signály prostřednictvím sady jedinečných algoritmů.
 • Po necelé minutě chůze vyhodnotí výsledky a zašle je na mobilní zařízení.
 • Zjistí se tak například délka kroků, asymetrie kroků nebo trajektorie těžiště.  
 • Systém slouží ke klasifikaci typu a závažnosti abnormity chůze.
 • Informace poskytne pacientovi/lékaři/rodinnému příslušníkovi.
 • Výsledky měření vyhodnocuje s přesností 95 až 98 procent. 

Cíle projektu

 • Analyzování a kvantifikování vztahu mezi pohybovou koordinací a poruchou chůze, sledování vývoje poruchy v čase. 
 • Včasné varování osoby s poruchami chůze z různých příčin (stáří, neurologické poruchy, pohybové poruchy a úrazy).
 • Uvedení zařízení na trh jako zdravotnický diagnostický prostředek.

Systém podporuje

 • diagnostiku poruch
 • nácvik správné chůze
 • sledování vývoje onemocnění v čase 
 • upozorňování na změny v kvalitě chůze
 • odhalování i drobných odchylek v chůzi 
 • poskytování zpětné vazby 
 • identifikování rozsahu a příčiny poruch chůze
 • varování před rizikem pádu

Benefity

 • Snadné použití.
 • Vyhodnocuje automaticky.
 • Funguje jako podpora rozhodování pro odborného lékaře. 
 • Stačí jedna dobře umístěná senzorová jednotka.
 • Používá se při běžných denních činnostech. 

Zdroje

Neurologická klinika FN HK (projekt Personmed CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441).

Ochrana duševního vlastnictví: česká patentová přihláška PV 2021-331 (priorita 8. 7. 2021, zveřejnění po 18 měsících).

Oficiální stránky Fakultní nemocnice Hradec Králové, FN HK

GAITQUALITY MONITORING, Centre for Transfer of Biomedical Technologies

FB Fakultní nemocnice Hradec Králové

Systém pro monitorování kvality chůze, Transfera.cz

Neurological Gait Quality Management Aid, Centre for Transfer of Biomedical Technologies

Diagnostika, Centrum transferu biomedicínských technologií

Věda do praxe: Systém pro monitorování kvality chůze, vedavyzkum.cz

Gait Quality Diagnostics – Neurological Disorders, Centre for Transfer of Biomedical Technologies

Foto: Fakultní nemocnice Hradec Králové

Picture of Sebastián Lukas Kyčerka

Sebastián Lukas Kyčerka

Před několika lety Sebastiánovi diagnostikovali roztroušenou sklerózu, která zasahuje řadu oblastí jeho života. Díky podpoře rodiny, sportu a specifickému humoru snadněji překonává nástrahy vážné nemoci. Spolupracoval s několika neziskovými organizacemi, nevyhnul se ani korporátní sféře, učil a v současnosti je jedním z kmenových redaktorů Inspirante. Sebastiánovo heslo: Nikdy to nevzdávej!

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ