Postřehy firmy zaměstnávající zdravotně postižené

Výrobní družstvo Důbrava zaměstnává ve Valašských Kloboukách zdravotně postižené už od roku 1961. Výrobní činnost zahrnuje tři oblasti: bytovou chemii a kosmetiku, kartonáž a galanterii. Mezi produkty družstva například patří prací a čisticí přípravky, nejrůznější krabice nebo pracovní rukavice či drobné dárkové předměty. Zdravotní postižení pracovníků družstva je různorodé, od pohybových problémů až po mentální postižení.

Podle ekonomky družstva Štěpánky Tomaštíkové si zdraví lidé mnohdy nedovedou představit, že obyčejné každodenní úkony mohou být pro někoho nepřekonatelnou překážkou. V družstvu jsou to tak podle ní kromě nejbližších spolupracovníků třeba mzdová účetní, mistr nebo vedoucí, kteří často pomáhají zaměstnancům řešit problémy běžného života. Kromě fyzické pomoci je někdy ještě důležitější rada nebo pochopení situace. Jako příklad uvedla online bankovnictví i výběry z bankomatu, které jsou pro mnohé kvůli jejich handicapu problém. Družstvo přitom musí plnit podmínku bezhotovostních výplat. „Naše družstvo zažilo doby, kdy bylo taktičtější neupozorňovat příliš na skutečnost, že zaměstnává invalidy, aby si odběratelé nemysleli, že tyto výrobky nejsou dostatečně kvalitní – byl to spíše handicap. Přitom kvalita a dodržování předepsaných norem jak hygienických, tak prováděných testů ve Státním zkušebním ústavu, udržování ochranných známek a podobně, bylo a je pro nás zvláště u chemických a kosmetických výrobků samozřejmostí,“ říká Štěpánka Tomaštíková.

Ekonomka ještě upřesňuje: „V médiích často vidíme, jak se představitelé velkých firem fotí s šekem vedle vozíčkářů, kterým poskytli dar. Jistěže je to záslužné, ale uvědomují si tito mnohdy významní odběratelé, že dlouhodobou a stabilní podporou zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením by bylo spíše odebírání jejich výrobků za solidní ceny, které by pokryly zvýšené náklady související s vyšší nemocností, častějšími návštěvami lékaře, s nižší produktivitou pracovníků?“

A dodává: „Jen naše firma průměrně ročně odvádí do státního rozpočtu formou daní a odvodů na pojistném o cca 2 miliony korun více než dostává na příspěvcích od úřadu práce. Za dvacet pět let je to 50 milionů, které přinesla do státního rozpočtu, a to nepočítáme úsporu na sociálních dávkách a podporách, které by stát vyplatil nezaměstnaným a nesoběstačným zdravotně postiženým, pokud by neměli tuto pracovní příležitost.“

Dlouholetý předseda družstva Emil Zůbek zájemcům o práci říkává: „Nemůžu vám slíbit velké peníze, ale snahu o pochopení a dobré zacházení.“ Když se někdo zeptá: „Co z toho máte, že se staráte, že sháníte zakázky, že udržujete aktivní firmu, která je tu už 58 let pro všechny pracovníky bez rozdílu, pro ty zdravé i pro ty handicapované?“ Nejspíš bychom odpověděli: „No přece, dobrý pocit.“

Kontakt:
http://www.dubrava.cz/
https://www.facebook.com/dubrava.chvd

 

Foto: archiv Výrobního družstva Důbrava

Picture of Marek Blažíček

Marek Blažíček

Roztroušenou sklerózu mu sice diagnostikovali před nedávnem, ve dvaadvaceti, ale když si Marek Blažíček vzpomene na zážitky z dětství, má pocit, že si s RS tyká už déle. Bere to s humorem, (vždyť #JsemIronman), a protože studuje Tvorbu textu a scénáře na VOŠ při Konzervatoři Jaroslava Ježka, jeho texty najdete také na Aktivnizivot.cz

Další články

Podpořte nás

Náš účet je:
115-5689490267/0100

Vězte, že veškeré finance půjdou na rozvoj projektů, které pomáhají lidem se znevýhodněním plnit si kariérní a životní sny. Inspirante je jedním z nich!

Udržitelnost a etika skupiny ČEZ